Conversies importeren vanuit Salesforce

Als u leads en mogelijkheden bijhoudt in Salesforce Sales Cloud®, kunt u uw offline conversies van Salesforce Sales Cloud importeren in Google Ads. Hierdoor kunt u beter meten hoe uw online Google Ads-investeringen offline waarde genereren.

In dit artikel laten we u zien hoe u uw accounts kunt instellen voor het importeren van conversies vanuit Salesforce.

In dit artikel vindt u de concrete instructies. Als u eerst een overzicht wilt lezen, raadpleegt u Over Google Ads Conversion Import for Salesforce.

Voordat u begint

Als u deze functie wilt gebruiken, moet u voldoen aan de volgende vereisten:

 • U kunt inloggen op een Salesforce Sales Cloud-account, met een login met de juiste rechten. Overweeg voor de eenvoudigste configuratie een account met systeembeheerdersrechten, ervan uitgaande dat uw instellingen voor standaardtoegang niet zijn gewijzigd. Voor een gedetailleerde lijst van de benodigde accountrechten (die u kunt doorsturen naar de beheerder van uw Salesforce®-account), raadpleegt u hieronder de minimaal vereiste rechten. 
 • U heeft autotagging ingeschakeld in uw Google Ads-account(s).
 • U kunt de code van uw website bewerken. U of uw webmaster moet uw code bewerken zodat de Google Klik-ID (GCLID) wordt geregistreerd.
 • U kunt wijzigingen aanbrengen in uw Salesforce-account, zoals aangepaste velden maken en de optie voor het bijhouden van de wijzigingsgeschiedenis van velden inschakelen. (Zie stap 1 hieronder.)
 • U heeft een cyclus van klik naar conversie van minder dan 90 dagen. Conversies die meer dan 90 dagen na de bijbehorende laatste klik worden geüpload, worden niet door Google Ads geïmporteerd en daarom ook niet weergegeven in uw conversiestatistieken.
 • U gebruikt de Web-To-Lead-functie van Salesforce of een andere oplossing om leadgegevens te verzenden naar Salesforce.
Minimaal vereiste rechten voor een Salesforce-account

Google Ads Conversion Import for Salesforce vereist toegang tot de volgende velden, georganiseerd per object.  Een gebruikersaccount met systeembeheerderstoegang heeft mogelijk al toegang tot deze velden.

 • Organization: ID, Name, OrganizationType
 • LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder
 • OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive
 • LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
 • Lead: Status, GCLID (een aangepast veld dat u in de onderstaande stappen maakt)
 • OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
 • Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID (een aangepast veld dat u in de onderstaande stappen maakt)

Als u Group Edition of Professional Edition gebruikt, wordt veldtoegang verleend door de vereiste velden toe te voegen aan uw pagina-indelingen voor lead en mogelijkheid. Hiertoe selecteert u Setup, vervolgens Customize, daarna Lead (of Opportunity) en vervolgens Page Layout. Vervolgens sleept u de vereiste velden naar de pagina.

Als u uw Google Ads-account niet aan uw Salesforce-account wilt linken, kunt u de instructies volgen voor het handmatig importeren van conversies vanuit Salesforce.

Google Ads Conversion Import for Salesforce® configureren

Volg de onderstaande stappen om uw Salesforce-account, Google Ads-account en website voor te bereiden, uw Salesforce-account aan uw Google Ads-accounts te linken en te beginnen met het importeren van conversies.

Elk bedrijf is anders: wij geven hier eenvoudige instructies, maar mogelijk wilt u uw instellingen aanpassen op basis van de manier waarop u Salesforce gebruikt. Als iemand anders uw Salesforce-account beheert, werkt u met die persoon samen om de beste oplossing voor u te vinden.

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

Stap 1: Configureer uw Salesforce-account

Voordat u begint, controleert u of uw Salesforce-account op de volgende manier is ingesteld. Als iemand anders het Salesforce-account voor uw bedrijf beheert, kan diegene u met deze stap helpen.

 1. Update het mogelijkheidsobject met de volgende wijzigingen:
  1. Maak een aangepast veld met de veldnaam GCLID (in hoofdletters, zonder aanhalingstekens). U kunt het veldlabel naar wens aanpassen. Stel de veldlengte in op 255 tekens. Maak dit veld alleen-lezen, zodat uw gebruikers het niet per ongeluk kunnen wijzigen.
  2. Schakel het bijhouden van de wijzigingsgeschiedenis van velden in voor het veld Fase.
 2. Update het lead-object met de volgende wijzigingen:
  1. Maak een aangepast veld met de veldnaam GCLID (in hoofdletters, zonder aanhalingstekens). U kunt het veldlabel naar wens aanpassen. Stel de veldlengte in op 255 tekens. Maak dit veld alleen-lezen, zodat uw gebruikers het niet per ongeluk kunnen wijzigen.
  2. Schakel het bijhouden van de wijzigingsgeschiedenis van velden in voor het veld Leadstatus.
  3. Wijs het nieuwe veld 'Lead.GCLID' toe aan het nieuwe veld 'Opportunity.GCLID'.
Stap 2: Bewerk uw website om de klik-ID in een cookie op te slaan

Als u 'Conversies importeren' van Google Ads al heeft ingesteld, heeft u deze stap al uitgevoerd en kunt u deze nu overslaan.

Wanneer een bezoeker op uw advertentie klikt, voegt Google Ads de URL-parameter 'gclid' (Google-klik-ID) toe aan de URL die naar uw bestemmingspagina leidt.

U moet de waarde van deze parameter in een cookie opslaan zodat u die kunt ophalen wanneer een mogelijke klant zijn gegevens opgeeft in het Web-To-Lead-formulier. Als u een webmaster heeft, kan hij u helpen uw websitecode aan te passen, zodat de waarde van de Google-klik-ID in een cookie wordt opgeslagen.

Als u de volgende JavaScript-code onmiddellijk vóór de afsluitende </body>-tag van uw bestemmingspagina(s) insluit, wordt de waarde van de Google-klik-ID opgeslagen in een cookie.

<script type="text/javascript">
function setCookie(name, value, days){
    var date = new Date();
    date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000)); 
    var expires = "; expires=" + date.toGMTString();
    document.cookie = name + "=" + value + expires;
}
function getParam(p){
    var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
    return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
var gclid = getParam('gclid');
if(gclid){
    var gclsrc = getParam('gclsrc');
    if(!gclsrc || gclsrc.indexOf('aw') !== -1){
        setCookie('gclid', gclid, 90);
    }
}
</script>

We raden u aan deze code op elke webpagina op uw site te plaatsen. U hoeft de code dan niet steeds toe te voegen wanneer u een nieuwe advertentie met een nieuwe bestemmingspagina maakt. Evenmin hoeft u zich zorgen te maken dat u de Google-klik-ID's kwijtraakt wanneer u advertentieverkeer naar verschillende bestemmingspagina's stuurt. Overweeg daarom deze code aan uw webpagina-template (of een gedeeld pagina-element als de voettekst) toe te voegen, zodat al uw nieuwe webpagina's automatisch de code bevatten.

Stap 3: Pas uw Salesforce Web-To-Lead-formulier aan

Als u de Google-klik-ID wilt opslaan met de leadinformatie, wijzigt u uw Web-To-Lead-verzendformulieren. U heeft mogelijk hulp van een webmaster en een Salesforce-beheerder nodig om deze stap te voltooien.

Hieronder wordt uitgelegd hoe u het veld GCLID aan uw bestaande Web-To-Lead-formulieren kunt toevoegen.

 1. Genereer een standaard Web-To-Lead-formulier en neem daarin alle velden op die uw mogelijke klanten moeten verzenden. Neem ook het leadveld GCLID op. De door Salesforce gegenereerde html bevat deze code (waarbij xxxx staat voor de ID van het veld GCLID):

  GCLID:<input id="xxxx" maxlength="255" name="xxxx" size="20" type="text" />
 2. Wijzig deze code in: <input id="xxxx" name="xxxx" type="hidden" />
  Deze wijzigingen houden in dat u de kenmerken 'maxlength' en 'size' verwijdert en de waarde van het kenmerk 'type' wijzigt in 'hidden'. Laat de kenmerken 'id' en 'name' ongewijzigd (deze verschillen voor elke Salesforce-organisatie).
 3. Nadat u dit nieuwe verborgen invoerveld heeft gemaakt, voegt u het toe aan uw html-formulier tussen de <form>-tags.
 4. Voeg op dezelfde HTML-pagina voor het verzenden van leads de volgende code toe tussen de <head>-tags:
  <script> 
    window.onload = function getGclid() {        
               document.getElementById("xxxx").value = (name = new     RegExp('(?:^|;\\s*)gclid=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? 
  name.split(",")[1] : ""; }
   // window.onload() may not be supported by all browsers.  
   // If you experience problems submitting the GCLID as a
   // hidden field, consider using an alternate method to
   // call this function on page load.
   </script>
      
  Vervang in deze code 'xxxx' door de ID van stap 1 hierboven.

Salesforce en uw webpagina's zijn nu gereed om alle gegevens te verzamelen. Dit script vult in het verborgen veld de waarde van de Google-klik-ID in en vult de aangepaste velden in wanneer het Web-To-Lead-formulier wordt verzonden. 

Houd rekening met het volgende: uw Web-To-Lead-formulier moet zich in hetzelfde domein bevinden als de rest van uw webpagina's, zodat de formulieren de Google-klik-ID in de cookie kunnen lezen.

Opmerking: Andere methoden voor het verzenden van leads

Als de leadinformatie van uw webformulier via een ander systeem wordt verzonden voordat deze Salesforce bereikt, zorgt u ervoor dat alle tussenliggende leadverwerkingssystemen de Google-klik-ID doorgeven, zodat de waarde van de Google-klik-ID uiteindelijk uw Salesforce-account bereikt. Het systeem dat u gebruikt, moet een manier hebben om dit te doen. Als u niet zeker weet hoe, neemt u contact op met de ondersteuningsafdeling van de oplossing van derden die u gebruikt.

Stap 4: Test of uw systeem werkt
 1. Voeg de parameter ?gclid="test" toe aan de URL van uw website en ga daarheen.

  http://www.example.com?gclid="test"
 2. Ga naar uw leadformulier en verzend een testlead.
 3. Log in bij Salesforce, zoek deze testlead op en controleer of de waarde 'test' wordt weergegeven in uw aangepaste veld GCLID.
 4. Converteer de testlead naar een mogelijkheid. Het aangepaste veld GCLID van de nieuwe mogelijkheid moet ook 'test' weergeven.
 5. Herhaal stap 2 tot en met 4 voor al uw leadformulieren om te controleren of elk formulier correct is geconfigureerd. Als 'test' wordt weergegeven in het veld GCLID voor de leads en mogelijkheden die uit al uw leadformulieren voortkomen, bent u klaar om uw accounts te koppelen.
Stap 5: Koppel uw Google Ads-account aan uw Salesforce-account

In deze stap moet u inloggen bij Salesforce. Kijk hier voor de vereiste rechten. Lees Salesforce- en Google Ads-accounts koppelen voor de volledige instructies om uw accounts te koppelen.

Tip: Conversies bijhouden voor meerdere accounts

Als u conversies bijhouden voor meerdere accounts gebruikt in uw manageraccount (MCC), moet u uw Salesforce-account koppelen aan uw manageraccount. Zo niet, dan kunt u uw Salesforce-account indien gewenst koppelen aan uw niet-manageraccount.

Stap 6: Stel uw conversieacties in

Nadat uw Google Ads- en Salesforce-accounts zijn gekoppeld, kiest u welke Salesforce-milestones (leadstatussen en mogelijkheidsfasen) u wilt bijhouden voor conversies. Dit betekent dat elke keer dat een lead of mogelijkheid een van deze punten bereikt, er in Google Ads een conversie wordt geregistreerd. Houd er rekening mee dat als een lead of mogelijkheid naar een eerdere fase of status terugkeert, Google Ads deze niet als conversie registreert. Zorg ervoor dat de volgorde van uw milestones in Salesforce overeenkomt met uw verkooptrechter.

 1. Klik rechtsboven in uw Google Ads-account op het gereedschapspictogram .
 2. Klik onder 'Meting' op Conversies.
 3. Klik in het linkermenu op Salesforce. U ziet een lijst met alle Salesforce-accounts die aan uw Google Ads-account zijn gekoppeld.
 4. Klik op het Salesforce-account dat u zojuist heeft gekoppeld. Hiermee gaat u naar een pagina met de lijst van Salesforce-milestones voor dat account.
 5. Volg deze stappen voor elke milestone die u aan een conversieactie wilt koppelen:
  1. Klik op het dropdownmenu Conversieactie.
  2. Klik op Een nieuwe conversieactie maken en voltooi de instellingen voor de conversieactie. Houd rekening met het volgende:
   • Later kunt u aan de conversienaam die u opgeeft, de conversieactie herkennen wanneer deze in conversierapporten wordt weergegeven. Een voorbeeld zou kunnen zijn: 'Leadverkopen gekwalificeerd' of 'Nieuwe mogelijkheid'.
   • Als u zoveel mogelijk conversies wilt vastleggen, selecteert u de maximale conversieperiode van 90 dagen.
  3. Klik op Maken en doorgaan.
  4. Wanneer u de bevestigingspagina ziet die aangeeft dat uw milestone aan uw conversieactie is toegewezen, klikt u op Gereed.
 6. Plan uw conversie-importen:
  1. Klik op het gedeelte Importplanning.
  2. Gebruik de dropdownmenu's om te selecteren hoe vaak u wilt dat Google Ads uw conversies importeert en wanneer. Als u een automatische biedstrategie van Google Ads gebruikt om voor conversies te bieden, werkt uw biedstrategie het best wanneer u conversies regelmatig uploadt, het liefst één keer per dag.
  3. Klik op Opslaan.
 7. Klik op Terug om terug te gaan naar uw pagina Salesforce-accounts.

U heeft ook de mogelijkheid om uw Salesforce-conversieacties in te stellen vanaf de pagina 'Conversieacties'.

 1. Klik rechtsboven in uw Google Ads-account op het gereedschapspictogram .
 2. Klik onder 'Meting' op Conversies. U wordt nu naar een pagina met uw conversieacties geleid.
 3. Klik op de plusknop en klik vervolgens op Importeren.
 4. Selecteer Salesforce en klik vervolgens op Doorgaan.
 5. Klik in het gedeelte 'Accounts en milestones' op het Salesforce-account waarvoor u conversies wilt bijhouden en selecteer vervolgens een milestone die Google Ads als een conversie moet rapporteren. Als u dezelfde instellingen voor conversieacties voor meerdere milestones wilt gebruiken, kunt u meer dan één milestone selecteren.
 6. Voltooi de instellingen voor de conversieactie.
 7. Klik op Maken en doorgaan.
 8. Wanneer u de bevestigingspagina ziet die aangeeft dat uw milestone aan uw conversieactie is toegewezen, klikt u op Gereed. Klik op Nog een Salesforce-conversieactie instellen om een andere milestone aan een conversieactie toe te wijzen.

  Houd er rekening mee dat hiermee alleen een conversieactie wordt gemaakt waaraan uw Salesforce-milestone is toegewezen. Als u wilt plannen hoe vaak uw Salesforce-milestones als conversies moeten worden geïmporteerd, klikt u op Salesforce in het menu aan de linkerkant en raadpleegt u de voorgaande instructies voor het plannen van importen.

Hoe de conversiewaarde wordt geïmporteerd

Als u ons heeft gevraagd om de conversiewaarde uit uw Sales Cloud-account te importeren, berekent Google Ads de conversiewaarde door de waarde Waarschijnlijkheid van de fase van de mogelijkheid (zoals geconfigureerd in uw Sales Cloud-account) te vermenigvuldigen met de meest recente waarde in het veld Bedrag van de mogelijkheid.  

Voorbeeld

Stel dat u Google Ads heeft gevraagd om uw conversies wekelijks te importeren en dat de conversies zeven dagen geleden voor het laatst zijn geïmporteerd. Twee dagen geleden heeft u de fase van een mogelijkheid gemarkeerd als 'In onderhandeling'. De waarde van het bedrag van de mogelijkheid is € 1000 en de waarschijnlijkheid van de onderhandelingsfase is 75%. Gisteren heeft u de waarde van het bedrag van de mogelijkheid gewijzigd in € 1600. Google Ads importeert uw conversie vandaag en de berekende conversiewaarde is € 1200 (75% x € 1600).

Als u vindt dat de conversiewaarde moet worden berekend op basis van het bedrag dat is ingesteld op het moment waarop de fase van de mogelijkheid is gewijzigd, raden we u aan uw conversies dagelijks te importeren.

Hoe u Salesforce-conversieacties kunt bewerken

Als u wilt wijzigen welke Salesforce-milestones u als conversies wilt bijhouden, volgt u de onderstaande instructies:

 1. Klik rechtsboven in uw Google Ads-account op het gereedschapspictogram .
 2. Klik onder 'Meting' op Conversies.
 3. Klik in het linkermenu op Salesforce
 4. Klik op het Salesforce-account met milestones die zijn toegewezen aan conversieacties die u wilt bewerken.
 5. Maak een keuze uit de volgende opties:
  • Als u de aan een Salesforce-milestone toegewezen conversieactie wilt wijzigen, klikt u op het dropdownmenu en selecteert u een andere conversieactie of maakt u een nieuwe conversieactie.
  • Als u de toewijzing van een conversieactie aan een Salesforce-milestone wilt beëindigen, klikt u op Selectie van conversieactie opheffen.
 6. Klik op Terug.
Stap 7: Importeer uw conversies

Uw account importeert nu automatisch conversies vanuit Salesforce volgens de ingestelde planning.

Als u wilt controleren of alles goed werkt, kunt u handmatig conversies importeren. Ga in uw Google Ads-account naar de pagina met Salesforce-milestones en klik op Nu importeren. Blijf op deze pagina totdat het importeren is voltooid. U ziet een bericht om u te laten weten of het importeren is geslaagd.

De eerste keer dat u een import aanvraagt, haalt Google Ads alle conversies op die in de afgelopen veertien dagen hebben plaatsgevonden. Bij elke volgende import nemen we alle conversies op sinds de laatste import (tot veertien dagen eerder), dus het is belangrijk dat u uw conversies minstens één keer per week importeert. 

Het importeren kan enkele minuten duren, afhankelijk van hoeveel conversies er worden geüpload. De link 'Nu importeren' wordt uitgeschakeld wanneer er een import plaatsvindt, wanneer u geen Salesforce-leads en -mogelijkheden aan Google Ads-conversieacties heeft toegewezen, of wanneer er niet-opgeslagen wijzigingen voor uw conversieacties zijn.

Als er een probleem met een van de geplande importacties is, ontvangt u een melding in uw Google Ads-account.

Uw importgeschiedenis bekijken

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven in uw Google Ads-account op het gereedschapspictogram .
 3. Klik onder 'Meting' op Conversies.
 4. Klik in het linkermenu op Salesforce
 5. Klik op Importgeschiedenis bovenaan de pagina. Bekijk de kolommen op de pagina Importgeschiedenis voor meer informatie over de status van uw upload:
  • In de kolom Status kunt u snel zien of uw Salesforce-conversies met succes zijn geïmporteerd.
  • De kolom Resultaten bevat links om te zien welke conversies zijn geïmporteerd en welke niet als gevolg van bestandsfouten.
  • De kolom Acties bevat de volgende links:
   • Resultaten downloaden: Download een kopie van uw geüploade bestand. Deze link wordt weergegeven als alle conversies in uw bestand zijn geïmporteerd.
   • Alles downloaden: Download een kopie van uw geüploade bestand, inclusief conversies die niet konden worden geïmporteerd.
   • Fouten downloaden: Download een spreadsheet met de conversies uit uw bestand die niet konden worden geïmporteerd, samen met de foutmeldingen.

   Welke van de drie bovenstaande links u ook selecteert, het gedownloade bestand bevat altijd een kolom Resultaten met de bevestiging dat een conversie correct is geïmporteerd of een uitleg waarom deze niet kon worden geïmporteerd. Deze links worden dertig tot zestig dagen na uw eerste upload verwijderd.

Fouten corrigeren

Als u een fout constateert wanneer u Salesforce-conversies uploadt, leest u dit artikel.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Nieuwe Vorige