Πραγματικό κόστος ανά κλικ (CPC): ορισμός

Το πραγματικό κόστος ανά κλικ (πραγματικό CPC) είναι το τελικό ποσό που χρεώνεστε για ένα κλικ. Συχνά, χρεώνεστε λιγότερο, και ορισμένες φορές πολύ λιγότερο, από την προσφορά μέγιστου κόστους ανά κλικ (μέγ. CPC) που έχετε υποβάλει, η οποία αποτελεί το μέγιστο ποσό που θα χρεωθείτε τυπικά για ένα κλικ.

Το πραγματικό CPC είναι συχνά μικρότερο από το μέγ. CPC, επειδή με τη δημοπρασία του Google Ads, πληρώνετε μόνο το ελάχιστο ποσό που απαιτείται, για να υπερβείτε τα Ελάχιστα όρια κατάταξης διαφήμισης και να ξεπεράσετε την κατάταξη διαφήμισης του ανταγωνιστή που βρίσκεται ακριβώς κάτω από εσάς. Και αν δεν υπάρχουν ανταγωνιστές ακριβώς κάτω από εσάς (για παράδειγμα, αν δεν υπάρχουν ανταγωνιστές πέρα από εσάς που να έχουν υπερβεί τα ελάχιστα όρια κατάταξης διαφήμισης), πληρώνετε μόνο την τιμή δέσμευσης. (Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην ενότητα Ελάχιστα όρια κατάταξης διαφήμισης.) Λάβετε υπόψη ότι το πραγματικό CPC ενδέχεται να υπερβαίνει το μέγ. CPC, αν, για παράδειγμα, έχετε ενεργοποιήσει το Ενισχυμένο CPC ή αν έχετε ορίσει μια προσαρμογή προσφοράς.

Πώς λειτουργεί

Συνδυάζουμε την ποιότητα διαφήμισης κατά τη δημοπρασία (μεταξύ άλλων, την αναμενόμενη αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων, τη συνάφεια διαφημίσεων και την εμπειρία σελίδας προορισμού), τη μέγ. προσφορά CPC, τα Ελάχιστα όρια κατάταξης διαφήμισης, το περιβάλλον στο οποίο το άτομο πραγματοποιεί αναζήτηση και την αναμενόμενη επίδραση επεκτάσεων και άλλων μορφών διαφήμισης για τον καθορισμό της κατάταξης διαφήμισης. Κατά την εκτίμηση της αναμενόμενης επίδρασης επεκτάσεων και μορφών διαφήμισης, λαμβάνουμε υπόψη παράγοντες όπως τη συνάφεια, τις αναμενόμενες αναλογίες κλικ προς αριθμό εμφανίσεων και την ορατότητα των επεκτάσεων ή μορφών στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται η κατάταξη διαφήμισης κάθε διαφημιζομένου, για να καθοριστεί πού εμφανίζεται η διαφήμιση και τι τύποι επεκτάσεων και άλλων μορφών διαφήμισης θα εμφανίζονται με αυτήν (ή αν η διαφήμιση ή η μορφή διαφήμισης όντως θα εμφανίζεται).

Για διαφημίσεις στο Δίκτυο αναζήτησης, τα ελάχιστα όρια κατάταξης διαφήμισης (και τα πραγματικά CPC που προκύπτουν) είναι συνήθως υψηλότερα για διαφημίσεις επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης, προκειμένου να διατηρηθεί μια εμπειρία υψηλής ποιότητας και να διασφαλιστεί ότι τα πραγματικά CPC αντανακλούν την αξία της ορατής θέσης των διαφημίσεων. Ως εκ τούτου, το πραγματικό CPC όταν η διαφήμισή σας εμφανίζεται επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης είναι συχνά υψηλότερο από το πραγματικό CPC αν η διαφήμισή σας εμφανίζεται κάτω από τα αποτελέσματα αναζήτησης, ακόμα και αν δεν υπάρχουν άλλοι διαφημιζόμενοι ακριβώς κάτω από αυτήν. Παρόλο που μπορεί να πληρώσετε περισσότερα χρήματα ανά κλικ, οι διαφημίσεις στο επάνω μέρος της σελίδας έχουν συνήθως υψηλότερες αναλογίες κλικ προς αριθμό εμφανίσεων και μπορεί να επιτρέψουν την εμφάνιση συγκεκριμένων επεκτάσεων διαφημίσεων και άλλων λειτουργιών που διατίθενται μόνο για διαφημίσεις στο επάνω μέρος της σελίδας. Όπως πάντα, δεν χρεώνεστε ποτέ περισσότερο από τη μέγ. προσφορά CPC (εκτός αν χρησιμοποιείτε εργαλεία αυτόματης υποβολής προσφορών).

Παράδειγμα

  • Ας υποθέσουμε ότι πέντε διαφημιζόμενοι ανταγωνίζονται για έναν μέγιστο αριθμό τεσσάρων θέσεων διαφήμισης επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης Google. Η αντίστοιχη κατάταξη διαφήμισης για κάθε διαφημιζόμενο είναι 80, 50, 30, 10 και 5.
  • Αν η ελάχιστη κατάταξη διαφήμισης που απαιτείται για εμφάνιση επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης είναι 40, μόνο οι δύο πρώτοι διαφημιζόμενοι (με κατατάξεις διαφήμισης 80 και 50) υπερβαίνουν το ελάχιστο όριο και εμφανίζονται επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Ο διαφημιζόμενος με κατάταξη διαφήμισης 80 πληρώνει ακριβώς το ποσό που επαρκεί (στρογγυλοποιημένο, για παράδειγμα, στην πλησιέστερη χρεώσιμη μονάδα, η οποία στις ΗΠΑ είναι 0,01 $) για να υπερβεί τον διαφημιζόμενο με κατάταξη διαφήμισης 50. Εφόσον δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος διαφημιζόμενος, ο διαφημιζόμενος με κατάταξη διαφήμισης 50 πληρώνει ακριβώς το ποσό που επαρκεί για να υπερβεί την ελάχιστη κατάταξη διαφήμισης που αντιστοιχεί σε 40.
  • Αν η ελάχιστη κατάταξη διαφήμισης που απαιτείται για εμφάνιση κάτω από τα αποτελέσματα αναζήτησης είναι 8, τότε δύο από τους τρεις άλλους διαφημιζόμενους (με κατατάξεις διαφήμισης 30 και 10) θα εμφανίζονται κάτω από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Ο διαφημιζόμενος με κατάταξη διαφήμισης 30 θα εμφανίζεται στην πρώτη θέση κάτω από τα αποτελέσματα αναζήτησης και θα πληρώσει ακριβώς το ποσό που επαρκεί για να υπερβεί τον διαφημιζόμενο με κατάταξη διαφήμισης 10. Ο διαφημιζόμενος με κατάταξη διαφήμισης 10 θα εμφανίζεται κάτω από τον συγκεκριμένο διαφημιζόμενο και θα πληρώσει ακριβώς το ποσό που επαρκεί για να υπερβεί την ελάχιστη κατάταξη διαφήμισης 8. Ο διαφημιζόμενος με κατάταξη διαφήμισης 5 δεν πληρούσε τις ελάχιστες απαιτήσεις κατάταξης διαφήμισης και, κατά συνέπεια, δεν θα εμφανίζεται καθόλου.

Για ορισμένες διαφημίσεις στο Δίκτυο προβολής, το πραγματικό CPC θα είναι διαφορετικό από αυτό που περιγράφηκε. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημοπρασία διαφήμισης Δικτύου προβολής.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας