Πραγματικό κόστος ανά κλικ (CPC): Ορισμός

Το πραγματικό κόστος ανά κλικ (πραγματικό CPC) είναι το τελικό ποσό που χρεώνεστε για ένα κλικ. Συχνά, χρεώνεστε λιγότερο, και ορισμένες φορές πολύ λιγότερο, από την προσφορά μέγιστου κόστους ανά κλικ (μέγ. CPC), το οποίο είναι το μέγιστο ποσό που θα χρεώνεστε συνήθως για ένα κλικ.

Το πραγματικό CPC είναι συνήθως μικρότερο από το μέγ. CPC, επειδή με τη δημοπρασία του Google Ads, θα πληρώνετε μόνο το ελάχιστο ποσό που απαιτείται, για να υπερβείτε τα Ελάχιστα όρια κατάταξης διαφήμισης και να ξεπεράσετε την κατάταξη διαφήμισης του ανταγωνιστή που βρίσκεται ακριβώς κάτω από εσάς. Και αν δεν υπάρχουν ανταγωνιστές ακριβώς κάτω από εσάς (για παράδειγμα, αν δεν υπάρχουν ανταγωνιστές πέρα από εσάς που να έχουν υπερβεί τα ελάχιστα όρια κατάταξης διαφήμισης), πληρώνετε μόνο την τιμή δέσμευσης. (Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην ενότητα Ελάχιστα όρια κατάταξης διαφήμισης.) Λάβετε υπόψη ότι το πραγματικό CPC μπορεί να υπερβαίνει το μέγ. CPC, αν έχετε ενεργοποιήσει, για παράδειγμα, το Ενισχυμένο CPC ή αν έχετε ορίσει μια προσαρμογή προσφοράς.

Πώς λειτουργεί

Η ποιότητα διαφήμισης κατά τη δημοπρασία (συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης αναλογίας κλικ προς αριθμό εμφανίσεων, της συνάφειας διαφημίσεων και της εμπειρίας σελίδας προορισμού) συνδυάζεται με τη μέγ. προσφορά CPC, τα Ελάχιστα όρια κατάταξης διαφήμισης, την ανταγωνιστικότητα της δημοπρασίας, το περιβάλλον της αναζήτησης χρήστη και τον αναμενόμενο αντίκτυπο των επεκτάσεων και άλλων μορφών διαφήμισης, για να καθοριστεί η κατάταξη διαφήμισης. Κατά την εκτίμηση της αναμενόμενης επίδρασης επεκτάσεων και μορφών διαφήμισης, λαμβάνουμε υπόψη παράγοντες όπως τη συνάφεια, τις αναμενόμενες αναλογίες κλικ προς αριθμό εμφανίσεων και την ορατότητα των επεκτάσεων ή μορφών στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται η κατάταξη διαφήμισης κάθε διαφημιζομένου, για να καθοριστεί πού εμφανίζεται η διαφήμιση και τι τύποι επεκτάσεων και άλλων μορφών διαφήμισης θα εμφανίζονται με αυτήν (ή αν η διαφήμιση ή η μορφή διαφήμισης όντως θα εμφανίζεται).

Για διαφημίσεις στο Δίκτυο αναζήτησης, τα ελάχιστα όρια κατάταξης διαφήμισης (και τα πραγματικά CPC που προκύπτουν) είναι συνήθως υψηλότερα για διαφημίσεις επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης, προκειμένου να διατηρηθεί μια εμπειρία υψηλής ποιότητας και να διασφαλιστεί ότι τα πραγματικά CPC αντανακλούν την αξία της ορατής θέσης των διαφημίσεων. Ως εκ τούτου, το πραγματικό CPC όταν η διαφήμισή σας εμφανίζεται επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης είναι συχνά υψηλότερο από το πραγματικό CPC αν η διαφήμισή σας εμφανίζεται κάτω από τα αποτελέσματα αναζήτησης, ακόμα και αν δεν υπάρχουν άλλοι διαφημιζόμενοι ακριβώς κάτω από αυτήν. Παρόλο που μπορεί να πληρώσετε περισσότερα χρήματα ανά κλικ, οι διαφημίσεις στο επάνω μέρος της σελίδας έχουν συνήθως υψηλότερες αναλογίες κλικ προς αριθμό εμφανίσεων και μπορεί να επιτρέψουν την εμφάνιση συγκεκριμένων επεκτάσεων διαφημίσεων και άλλων λειτουργιών που διατίθενται μόνο για διαφημίσεις στο επάνω μέρος της σελίδας. Όπως πάντα, δεν χρεώνεστε ποτέ πάνω από τη μέγιστη προσφορά CPC (εκτός αν χρησιμοποιείτε εργαλεία αυτόματης υποβολής προσφορών).

Επίσης, λάβετε υπόψη ότι η ανταγωνιστικότητα της δημοπρασίας διαφήμισης μπορεί να επηρεάσει το πραγματικό κόστος ανά κλικ. Αν δύο διαφημίσεις που ανταγωνίζονται για την ίδια θέση έχουν παρόμοιες κατατάξεις διαφήμισης, η κάθε μία θα έχει παρόμοια ευκαιρία να κερδίσει αυτήν τη θέση. Ωστόσο, καθώς αυξάνεται το κενό στην κατάταξη διαφήμισης μεταξύ δύο διαφημίσεων διαφημιζόμενων, η διαφήμιση με την υψηλότερη κατάταξη είναι πιο πιθανό να κερδίσει, αλλά θα ίσως χρειαστεί επίσης να πληρώσει υψηλότερο κόστος ανά κλικ, για να αυξήσει τις πιθανότητες να κερδίσει. Η ίδια δυναμική τιμολόγησης ισχύει για κάθε θέση διαφήμισης στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Με αυτόν τον τρόπο, το πραγματικό κόστος ανά κλικ επηρεάζεται όχι μόνο από τον ανταγωνιστή που βρίσκεται ακριβώς κάτω από εσάς, αλλά και από τους ανταγωνιστές που βρίσκονται πιο κάτω από αυτόν. 

Παράδειγμα

Ακολουθεί ένα απλοποιημένο παράδειγμα σχετικά με το πώς λειτουργούν η κατάταξη διαφήμισης και το πραγματικό CPC. Δεν λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες κατάταξης διαφήμισης και τους παράγοντες τιμολόγησης που αναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά έχει ως στόχο να σας προσφέρει μια επισκόπηση υψηλού επιπέδου όσον αφορά τους αλγορίθμους μας:

Ας υποθέσουμε ότι πέντε διαφημιζόμενοι ανταγωνίζονται για έναν μέγιστο αριθμό τεσσάρων θέσεων διαφήμισης επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης στη σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης Google. Η αντίστοιχη κατάταξη διαφήμισης για κάθε διαφημιζόμενο είναι 80, 50, 30, 10 και 5.

Αν η ελάχιστη κατάταξη διαφήμισης που απαιτείται για εμφάνιση επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης είναι 40, μόνο οι δύο πρώτοι διαφημιζόμενοι (με κατατάξεις διαφήμισης 80 και 50) υπερβαίνουν το ελάχιστο όριο και εμφανίζονται επάνω από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Ο διαφημιζόμενος με κατάταξη διαφήμισης 80 πληρώνει ακριβώς το ποσό που επαρκεί (στρογγυλοποιημένο, για παράδειγμα, στην πλησιέστερη χρεώσιμη μονάδα, η οποία στις ΗΠΑ είναι 0,01 $) για να υπερβεί τον διαφημιζόμενο με κατάταξη διαφήμισης 50. Εφόσον δεν υπάρχει άλλος κατάλληλος διαφημιζόμενος, ο διαφημιζόμενος με κατάταξη διαφήμισης 50 πληρώνει ακριβώς το ποσό που επαρκεί για να υπερβεί την ελάχιστη κατάταξη διαφήμισης που αντιστοιχεί σε 40.

Αν η ελάχιστη κατάταξη διαφήμισης που απαιτείται για εμφάνιση κάτω από τα αποτελέσματα αναζήτησης είναι 8, τότε δύο από τους τρεις άλλους διαφημιζόμενους (με κατατάξεις διαφήμισης 30 και 10) θα εμφανίζονται κάτω από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Ο διαφημιζόμενος με κατάταξη διαφήμισης 30 θα εμφανίζεται στην πρώτη θέση κάτω από τα αποτελέσματα αναζήτησης και θα πληρώσει ακριβώς το ποσό που επαρκεί για να υπερβεί τον διαφημιζόμενο με κατάταξη διαφήμισης 10. Ο διαφημιζόμενος με κατάταξη διαφήμισης 10 θα εμφανίζεται κάτω από τον συγκεκριμένο διαφημιζόμενο και θα πληρώσει ακριβώς το ποσό που επαρκεί για να υπερβεί την ελάχιστη κατάταξη διαφήμισης 8. Ο διαφημιζόμενος με κατάταξη διαφήμισης 5 δεν πληροί την ελάχιστη κατάταξη διαφήμισης, οπότε και δεν θα εμφανίζεται καθόλου.

Για ορισμένες διαφημίσεις στο Δίκτυο προβολής, το πραγματικό CPC θα είναι διαφορετικό από αυτό που περιγράφηκε. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δημοπρασία διαφήμισης Δικτύου προβολής.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού