Skutečná cena za proklik (CPC): Definice

Skutečná cena za proklik (skutečná CPC) je konečná částka, která vám bude účtována za kliknutí. Často vám bude účtováno méně – a někdy výrazně méně – než vaše maximální cena za proklik (max. CPC), což je maximum, které vám může být obvykle účtováno za jedno kliknutí.

Skutečná CPC je často nižší než maximální CPC, protože v aukci AdWords vždy zaplatíte pouze minimální částku nezbytnou k udržení pozice vaší reklamy a jakýchkoli formátů reklamy, které se u ní zobrazují, například odkazů na podstránky. Skutečná CPC může být vyšší než max. CPC, pokud jste například povolili použití vylepšené CPC nebo jste nastavili úpravu nabídky.

Jak to funguje

Při určování {1}hodnocení reklamy{/1} bereme v úvahu kvalitu reklamy v okamžiku aukce (včetně očekávané míry prokliku, relevance reklam a dojmu ze vstupní stránky), maximální nabídku CPC, limity hodnocení reklamy, kontext vyhledávání uživatele a očekávaný účinek rozšíření a dalších formátů reklamy. Při odhadování očekávaného vlivu rozšíření a formátů reklamy zohledňujeme faktory, jako je relevance reklam, očekávaná míra prokliku a nápadnost rozšíření či formátů na stránce s výsledky vyhledávání. Hodnocení reklam jednotlivých inzerentů pak rozhoduje o tom, kde se příslušná reklama zobrazí a jaké typy rozšíření a jaké další formáty reklamy se u reklamy zobrazí (a zda se vůbec reklama a formát reklamy zobrazí).

U reklam ve Vyhledávací síti bývají hranice hodnocení reklamy (a výsledná skutečná CPC) vyšší obvykle u reklam nad výsledky vyhledávání. To je dáno záměrem zachovat co nejkvalitnější dojem a zajistit, aby skutečná CPC odrážela hodnotu prominentního umístění těchto reklam. V důsledku toho může být skutečná CPC často vyšší, když se vaše reklamy zobrazují nad výsledky vyhledávání, než v případě reklam zobrazovaných pod výsledky vyhledávání, a to i v případě, že bezprostředně pod vámi nejsou další inzerenti. I když možná zaplatíte vyšší částku za proklik, reklamy nad výsledky vyhledávání mají obvykle vyšší míru prokliku a umožňují zobrazovat určitá rozšíření reklam a další funkce, které jsou dostupné pouze reklamám v tomto elitním klubu. Nikdy vám nejsou účtovány vyšší poplatky, než kolik činí maximální nabídka CPC (kromě případů, kdy používáte nástroje automatického nabízení cen).

Příklad

  • Předpokládejme, že se pět inzerentů uchází o maximálně čtyři pozice reklamy nad výsledky vyhledávání na stránce s výsledky vyhledávání na Googlu. Příslušná hodnocení reklam jednotlivých inzerentů jsou například 80, 50, 30, 10 a 5.
  • Pokud by bylo minimální hodnocení reklamy nutné k zobrazení reklamy nad výsledky vyhledávání například 40, pouze první dva inzerenti (s hodnocením reklamy 80 a 50) převyšují minimum a zobrazí se nad výsledky vyhledávání. Inzerent s hodnocením reklamy 80 zaplatí právě tolik (zaokrouhleno na nejbližší účtovanou jednotku, která v případě USD představuje 0,01 USD), aby porazil inzerenta s hodnocením reklamy 50. Protože žádná další vhodná konkurence neexistuje, inzerent s hodnocením reklamy 50 zaplatí právě tolik, aby překonal minimální hodnocení reklamy 40.
  • Pokud má minimální hodnocení reklamy pro zobrazení pod výsledky vyhledávání hodnotu 8, reklamy dvou ze tří zbývajících inzerentů (s hodnocením reklamy 30 a 10) se zobrazí pod výsledky vyhledávání. Reklama inzerenta s hodnocením reklamy 30 se zobrazí na první pozici pod výsledky vyhledávání. Tento inzerent zaplatí právě tolik, aby porazil inzerenta s hodnocením reklamy 10. Pod reklamou tohoto inzerenta se zobrazí reklama inzerenta s hodnocením reklamy 10. Tento inzerent zaplatí právě tolik, aby porazil minimální hodnocení reklamy 8. Inzerent s hodnocením reklamy 5 nesplňuje podmínku minimálního hodnocení reklamy a jeho reklama se nezobrazí vůbec.

U určitých reklam v Obsahové síti se vaše skutečná CPC může od popisované CPC lišit. Další informace o aukci reklam v Reklamní síti

 

Další informace o nabídce ceny za proklik
Pozice reklamy
Video s dalšími informacemi o skutečné CPC a hodnocení reklamy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?