Skutečná cena za proklik (CPC): Definice

Skutečná cena za proklik (skutečná CPC) je konečná částka, která vám bude účtována za kliknutí. Často vám bude účtováno méně (někdy i mnohem méně), než je vaše maximální nabídka ceny za proklik (max. CPC), což je maximum, kolik vám obvykle může být účtováno za jeden proklik.

Skutečná CPC je často nižší než max. CPC, protože systém aukce Google Ads zajistí, abyste zaplatili nejnižší možnou částku nezbytnou k dosažení minimálního hodnocení reklamy a překonání hodnocení reklamy konkurenta bezprostředně pod vámi. Pokud bezprostředně pod vámi žádný konkurent není (například pokud nikdo další nesplní minimální hodnocení reklam), zaplatíte pouze minimální cenu. (Další informace naleznete v části Minimální hodnocení reklamy.) Vaše skutečná CPC může překročit max. CPC, pokud jste například povolili použití vylepšené CPC nebo jste nastavili úpravu nabídky.

Jak to funguje

Při určování hodnocení reklamy bereme v úvahu kvalitu reklamy v okamžiku aukce (včetně očekávané míry prokliku, relevance reklam a dojmu ze vstupní stránky), maximální nabídku CPC, limity hodnocení reklamy, konkurenceschopnost aukce, kontext vyhledávání uživatele a očekávaný účinek rozšíření a dalších formátů reklamy. Při odhadování očekávaného vlivu rozšíření a formátů reklamy zohledňujeme faktory, jako je relevance reklam, očekávaná míra prokliku a nápadnost rozšíření či formátů na stránce s výsledky vyhledávání. Hodnocení reklam jednotlivých inzerentů pak rozhoduje o tom, kde se příslušná reklama zobrazí a jaké typy rozšíření a jaké další formáty reklamy se u reklamy zobrazí (a zda se vůbec reklama a formát reklamy zobrazí).

U reklam ve Vyhledávací síti bývají hranice hodnocení reklamy (a výsledná skutečná CPC) vyšší obvykle u reklam nad výsledky vyhledávání. To je dáno záměrem zachovat co nejkvalitnější dojem a zajistit, aby skutečná CPC odrážela hodnotu prominentního umístění těchto reklam. V důsledku toho může být skutečná CPC často vyšší, když se vaše reklamy zobrazují nad výsledky vyhledávání, než v případě reklam zobrazovaných pod výsledky vyhledávání, a to i v případě, že bezprostředně pod vámi nejsou další inzerenti. I když možná zaplatíte vyšší částku za proklik, reklamy nad výsledky vyhledávání mají obvykle vyšší míru prokliku a umožňují zobrazovat určitá rozšíření reklam a další funkce, které jsou dostupné pouze reklamám v tomto elitním klubu. Nikdy vám nejsou účtovány vyšší poplatky, než kolik činí maximální nabídka CPC (kromě případů, kdy používáte nástroje automatického nabízení cen).

Konkurenceschopnost reklamní aukce může dále ovlivnit vaši skutečnou cenu za proklik. Mají-li dvě reklamy, které soutěží o stejnou pozici, podobné hodnocení reklamy, jsou jejich šance na získání této pozice vyrovnané. Čím je ale rozdíl mezi hodnocením reklam dvou inzerentů větší, tím je větší pravděpodobnost, že zvítězí lépe hodnocená reklama. Za vyšší jistotu vítězství můžete ale také zaplatit vyšší cenu za proklik. Stejná dynamika tvorby cen platí pro každou pozici reklamy na stránce s výsledky vyhledávání. Vaši skutečnou cenu za proklik ovlivňuje nejen konkurent bezprostředně pod vámi, ale také další konkurenti pod ním. 

Příklad

Zde je zjednodušený příklad toho, jak funguje hodnocení reklamy a skutečná CPC. Nezohledňuje všechny výše popsané faktory hodnocení reklamy a tvorby cen, ale jeho cílem je poskytnout kvalitní pohled na naše algoritmy:

Předpokládejme, že o pozice reklamy nad výsledky vyhledávání, které jsou na stránce s výsledky vyhledávání Google maximálně čtyři, soupeří pět inzerentů. Každý z inzerentů dosáhl určitého hodnocení reklamy, řekněme: 80, 50, 30, 10, a 5.

Pokud by bylo minimální hodnocení reklamy nutné k zobrazení reklamy nad výsledky vyhledávání například 40, pouze první dva inzerenti (s hodnocením reklamy 80 a 50) překonávají limit a zobrazí se nad výsledky vyhledávání. Inzerent s hodnocením reklamy 80 zaplatí právě tolik (zaokrouhleno na nejbližší účtovanou jednotku, která v případě USD představuje 0,01 USD), aby porazil inzerenta s hodnocením reklamy 50. Protože žádná další vhodná konkurence neexistuje, inzerent s hodnocením reklamy 50 zaplatí právě tolik, aby překonal minimální hodnocení reklamy 40.

Pokud limit hodnocení reklamy pro zobrazení pod výsledky vyhledávání činí 8, zobrazí se reklamy dvou ze tří zbývajících inzerentů (s hodnocením reklamy 30 a 10) pod výsledky vyhledávání. Reklama inzerenta s hodnocením reklamy 30 se zobrazí na první pozici pod výsledky vyhledávání. Tento inzerent zaplatí právě tolik, aby porazil inzerenta s hodnocením reklamy 10. Pod reklamou tohoto inzerenta se zobrazí reklama inzerenta s hodnocením reklamy 10. Tento inzerent zaplatí právě tolik, aby porazil minimální hodnocení reklamy 8. Inzerent s hodnocením reklamy 5 nesplňuje limit minimálního hodnocení reklamy a jeho reklama se nezobrazí vůbec.

U určitých reklam v Obsahové síti se vaše skutečná CPC může od popisované CPC lišit. Další informace o aukci reklam v Obsahové síti.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka