Definícia odhadu ponuky pre hornú časť stránky

Cenová ponuka, ktorú budete pravdepodobne musieť nastaviť, aby sa reklama zobrazovala medzi reklamami v hornej časti prvej stránky výsledkov vyhľadávania.

  • Odhadovaná suma predstavuje približnú ponuku ceny za kliknutie (CZK), ktorá je potrebná na zobrazenie reklamy v hornej časti prvej stránky výsledkov vyhľadávania v prípade, ak sa vyhľadávací dopyt presne zhoduje s vaším kľúčovým slovom. Vaša reklama sa môže zobraziť, aj ak vaša cenová ponuka tento odhad nespĺňa, no je menej pravdepodobné, že sa zobrazí v hornej časti prvej stránky výsledkov vyhľadávania.
  • Odhad je založený na skóre kvality každého kľúčového slova a konkurencii medzi inzerentmi. Ak je odhad ponuky pre hornú časť stránky veľmi vysoký, môže to znamenať, že skóre kvality kľúčového slova je nízke a mohli by ste ho zlepšiť.
  • Ak chcete zobraziť odhady ponúk pre hornú časť stránky pre svoje kľúčové slová, vyhľadajte na stránke Kľúčové slová stĺpec Odhad ponuky pre hornú časť stránky.
  • Odhad však nič nezaručuje. Vaša reklama sa niekedy nemusí na prvej stránke zobraziť, aj keď ste splnili odhad ponuky pre hornú časť stránky.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?