Tạo chiến dịch tiếp thị lại động cho Mạng Hiển thị

Để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn, hãy bật phụ đề trên YouTube. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt ở cuối trình phát video, chọn "Phụ đề", rồi chỉ định ngôn ngữ của bạn.Chiến dịch tiếp thị lại động hiển thị cho những khách hàng đã từng truy cập vào trang web của bạn các quảng cáo phù hợp hơn với họ dựa trên những sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ đã xem trên trang web đó. Những chiến dịch này cung cấp cho bạn các báo cáo và tùy chọn cài đặt bổ sung dành riêng cho việc tiếp cận khách truy cập trước đây. Bài viết này giải thích cách thiết lập chiến dịch tiếp thị lại động.

Trước khi bắt đầu

Bạn chỉ có thể dùng tính năng tiếp thị lại động với các chiến dịch trên Mạng Hiển thị và Chiến dịch ứng dụng. Nếu bạn muốn chạy quảng cáo tìm kiếm động, hãy xem lại bài viết Giới thiệu về Quảng cáo tìm kiếm động. Tìm hiểu về tính năng tiếp thị lại động cho Chiến dịch ứng dụngvề cách sử dụng nguồn cấp dữ liệu động cho Chiến dịch ứng dụng.

Xin lưu ý rằng bạn không được liên kết thẻ tiếp thị lại với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm nào. Danh mục nhạy cảm của trang web và ứng dụng không thể sử dụng tiếp thị lại. Nếu thiết lập chiến dịch tiếp thị lại và đặt thẻ tiếp thị lại trên trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động, thì bạn cần tuân theo Chính sách về quảng cáo dựa trên mối quan tâm và vị trí.

Lưu ý: Google Ads không cung cấp báo cáo cho chiến dịch tiếp thị lại động ở cấp mặt hàng. Nếu muốn xem cấp báo cáo chi tiết này, bạn cần theo dõi các chỉ số này trong hệ thống theo dõi của riêng mình.

Hướng dẫn

Cách tạo chiến dịch tiếp thị lại động cho Mạng Hiển thị

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch từ trình đơn trang.
 3. Nhấp vào biểu tượng dấu cộng , rồi chọn Chiến dịch mới.
 4. Chọn Mạng Hiển thị.
 5. Chọn Bán hàng.
 6. Chọn Chiến dịch hiển thị chuẩn, sau đó nhấp vào Tiếp tục.
 7. Chỉ định tên chiến dịch, chiến lược giá thầu và ngân sách.
 8. Lựa chọn của bạn trong mục "Nhắm mục tiêu" là nơi mà tính năng tiếp thị lại động hoạt động hiệu quả. Để nhắm mục tiêu tối ưu, hãy chọn "Tự động" để công nghệ máy học của Google có thể giúp bạn nhắm mục tiêu với phạm vi tiếp cận lớn nhất. Điều này bao gồm cả tính năng tiếp thị lại. Nếu bạn chỉ muốn nhắm mục tiêu các đối tượng cụ thể, hãy đặt tùy chọn nhắm mục tiêu thành "Thủ công" để chọn các nhóm đối tượng trong trình đơn đối tượng. Việc theo dõi từ thẻ toàn trang web của bạn sẽ giúp Google xác định được đối tượng tốt nhất để bạn chọn. Sau khi bạn đã chọn danh sách từ các tùy chọn danh sách theo cách thủ công, hãy nhấp vào Xong. Bạn cũng sẽ có thể thêm nhiều tùy chọn nhắm mục tiêu và có thể kết hợp tính năng “Mở rộng tiêu chí nhắm mục tiêu” để cho phép Google nhắm mục tiêu các đối tượng hoạt động hiệu quả nhất cho quảng cáo của bạn.
 9. Sau đó, hãy tạo Quảng cáo hiển thị. Tìm hiểu cách tạo Quảng cáo hiển thị thích ứng
 10. Nhấp vào Tạo chiến dịch.
 11. Bây giờ, bạn sẽ đính kèm nguồn cấp dữ liệu vào chiến dịch.
  1. Chuyển đến "Chiến dịch" trong trình đơn trang ở bên trái để chọn chiến dịch của bạn.
  2. Nhấp vào Cài đặt.
  3. Nhấp vào Cài đặt bổ sung
  4. Nhấp vào mũi tên xuống cho "Quảng cáo động".
  5. Chọn hộp bên cạnh "Sử dụng nguồn cấp dữ liệu quảng cáo động cho quảng cáo được cá nhân hóa".
  6. Nhấp vào Lưu.
Lưu ý: Sau khi chọn nguồn cấp dữ liệu của một loại doanh nghiệp cụ thể, bạn chỉ có thể thay đổi nguồn cấp dữ liệu đó thành một nguồn cấp dữ liệu khác thuộc cùng loại doanh nghiệp. Ví dụ: nếu chọn một nguồn cấp dữ liệu bán lẻ, bạn chỉ có thể thay đổi nguồn cấp dữ liệu đó thành một nguồn cấp dữ liệu bán lẻ khác.

Cách tạo Chiến dịch ứng dụng tiếp thị lại động

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch từ trình đơn trang.
 3. Nhấp vào biểu tượng dấu cộng , rồi chọn Chiến dịch mới.
 4. Chọn Quảng cáo ứng dụng làm mục tiêu của chiến dịch.
 5. Chọn Ứng dụng làm loại chiến dịch.
 6. Chọn loại chiến dịch phụ và nền tảng của ứng dụng dành cho thiết bị di động.
 7. Chỉ định tên chiến dịch, chiến lược giá thầu, ngân sách, ngày bắt đầu và ngày kết thúc, cùng với các tùy chọn cài đặt về định dạng quảng cáo.
 8. Nhấp vào Hiển thị tùy chọn cài đặt nâng cao.
 9. Trong trường "Nguồn cấp dữ liệu", hãy đánh dấu vào hộp bên cạnh "Đính kèm nguồn cấp dữ liệu để cải thiện tính năng nhắm mục tiêu và bật quảng cáo làm nổi bật các mục nguồn cấp dữ liệu của bạn".
 10. Chọn Nguồn cấp dữ liệu quảng cáo động hoặc nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center của bạn. Tìm hiểu về cách sử dụng nguồn cấp dữ liệu trong Chiến dịch ứng dụng
 11. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.
 12. Tạo quảng cáo ứng dụng của bạn. Tìm hiểu cách tạo tài sản sáng tạo hiệu quả cho Chiến dịch ứng dụng

Yêu cầu đối với việc sử dụng quảng cáo HTML5

Bạn sẽ có thể có quyền truy cập vào quảng cáo HTML5 trong tài khoản Google Ads sau khi tài khoản của bạn đã có đủ quá trình hoạt động trên nền tảng của chúng tôi và đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Tài khoản đã mở hơn 90 ngày.
 • Tài khoản có tổng số tiền chi tiêu trong suốt quá trình hoạt động trên $9.000.
 • Tài khoản có quá trình tuân thủ chính sách tốt.

Xin lưu ý rằng việc đáp ứng các yêu cầu ở trên không phải lúc nào cũng đảm bảo quyền truy cập vào quảng cáo HTML5.

Nếu không thể sử dụng quảng cáo HTML5 trong tài khoản thì bạn có thể đăng ký truy cập thông qua biểu mẫu này. Trước khi bạn gửi đơn đăng ký, hãy đảm bảo rằng tài khoản của bạn đáp ứng các tiêu chí về tính đủ điều kiện dưới đây. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email có nội dung cập nhật trạng thái trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi bạn nộp đơn.

 • Tài khoản có quá trình tuân thủ chính sách tốt.
 • Tài khoản có lịch sử thanh toán tốt.
 • Tài khoản có tổng số tiền chi tiêu trong suốt quá trình hoạt động trên $1.000.

Để duy trì quyền truy cập liên tục vào quảng cáo HTML5, xin vui lòng đảm bảo rằng bạn không vi phạm chính sách của chúng tôi và có quá trình tuân thủ chính sách tốt.

Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể sử dụng các tùy chọn khác như quảng cáo AMPHTML được tải lên hoặc quảng cáo hiển thị hình ảnh thích ứng.

Hãy đảm bảo rằng bạn làm theo các thông số kỹ thuật chính xác của quảng cáo hiển thị hình ảnh.

Tự động tìm kiếm khách hàng tiềm năng và tiếp thị lại động

Tính năng tự động tìm kiếm khách hàng tiềm năng kết hợp thông tin người dùng và thông tin sản phẩm để hiển thị sản phẩm tốt nhất của bạn vào đúng thời điểm cho những người dùng sẽ quan tâm nhất. Không giống như tính năng tiếp thị lại động, tập trung vào việc tận dụng tối đa giá trị của các khách hàng hiện tại, tính năng tự động tìm kiếm khách hàng tiềm năng được sử dụng để thu hút người dùng mới. Sự khác biệt này làm cho tính năng tự động tìm kiếm khách hàng tiềm năng trở thành phương pháp thích hợp hơn nếu bạn là nhà quảng cáo mới hoặc nếu bạn đang nhắm mục tiêu đối tượng khác với đối tượng từ dữ liệu bên thứ nhất của riêng bạn (bao gồm cả các danh sách tiếp thị lại của bạn). 

Cách hoạt động

Tính năng tự động tìm kiếm khách hàng tiềm năng sử dụng công nghệ máy học để biết về những gì người mua tiềm năng đang tìm kiếm. Khi biết được mục đích của người dùng, hệ thống sẽ kết hợp ý định có thể đó với thông tin dựa trên nhân khẩu học như độ tuổi và giới tính để đối sánh người dùng với sản phẩm liên quan trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Các sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu của bạn được đánh giá dựa trên hiệu suất, mức độ liên quan và các yếu tố khác để xác định những yếu tố nào có nhiều khả năng thu hút sự chú ý của người dùng và dẫn đến chuyển đổi nhất.

Thêm tính năng tự động tìm kiếm khách hàng tiềm năng vào chiến dịch tiếp thị lại động

 1. Đăng nhập vào Google Ads và điều hướng đến mục cài đặt của chiến dịch.
 2. Nhấp vào Cài đặt bổ sung.
 3. Nhấp vào menu thả xuống bên dưới “Quảng cáo động”.
  • Menu thả xuống này sẽ chọn "Không có nguồn cấp dữ liệu" theo mặc định
 4. Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh "sử dụng nguồn cấp dữ liệu cho quảng cáo được cá nhân hóa"
 5. Chọn Nguồn cấp dữ liệu liên quan từ menu thả xuống
 6. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Để thêm quy tắc nhắm mục tiêu vào chiến dịch, hãy tham khảo Hướng dẫn thiết lập tiếp thị động cho web.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false