Tạo chiến dịch tiếp thị lại động cho Mạng Hiển thị

Bật phụ đề trên YouTube để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn. Chọn biểu tượng "Cài đặt" Hình ảnh biểu tượng cài đặt trên YouTube ở cuối trình phát video, sau đó chọn "Phụ đề" rồi chọn ngôn ngữ của bạn.Chiến dịch tiếp thị lại động hiển thị cho những khách hàng đã từng truy cập vào trang web của bạn các quảng cáo phù hợp hơn với họ dựa trên những sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ đã xem trên trang web đó. Những chiến dịch này cung cấp cho bạn các báo cáo và tùy chọn cài đặt bổ sung dành riêng cho việc tiếp cận khách truy cập trước đây. Bài viết này giải thích cách thiết lập chiến dịch tiếp thị lại động.

Trước khi bắt đầu

Bạn chỉ có thể dùng tính năng tiếp thị lại động với các chiến dịch trên Mạng Hiển thị và Chiến dịch quảng cáo ứng dụng. Nếu bạn muốn chạy quảng cáo tìm kiếm động, hãy xem lại bài viết Giới thiệu về Quảng cáo tìm kiếm động. Tìm hiểu về tính năng tiếp thị lại động cho Chiến dịch ứng dụngvề cách sử dụng nguồn cấp dữ liệu động cho Chiến dịch ứng dụng.

Xin lưu ý rằng bạn không được liên kết thẻ tiếp thị lại với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm nào. Danh mục nhạy cảm của trang web và ứng dụng không thể sử dụng tiếp thị lại. Nếu thiết lập chiến dịch tiếp thị lại và đặt thẻ tiếp thị lại trên trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động, thì bạn cần tuân theo Chính sách về quảng cáo dựa trên mối quan tâm và vị trí.

Lưu ý: Google Ads không cung cấp báo cáo cho chiến dịch tiếp thị lại động ở cấp mặt hàng. Nếu muốn xem cấp báo cáo chi tiết này, bạn cần theo dõi các chỉ số này trong hệ thống theo dõi của riêng mình.

Hướng dẫn

Cách tạo chiến dịch tiếp thị lại động cho Mạng Hiển thị

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch từ trình đơn trang.
 3. Nhấp vào biểu tượng dấu cộng , rồi chọn Chiến dịch mới.
 4. Chọn Doanh số làm mục tiêu của chiến dịch.
 5. Chọn Hiển thị làm loại chiến dịch.
 6. Cung cấp URL của trang web mà bạn muốn mọi người truy cập.
 7. Nhập tên cho chiến dịch.
 8. Nhấp vào Tiếp tục.
 9. Nhập thông tin chi tiết về ngân sách và tùy chọn đặt giá thầu của bạn, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 10. Trên trang “Cài đặt chiến dịch”, hãy nhấp vào Chế độ cài đặt khác.
 11. Mở rộng mục “Quảng cáo động”, sau đó nhấp vào Sử dụng nguồn cấp dữ liệu quảng cáo động cho quảng cáo được cá nhân hóa.
 12. Sử dụng trình đơn thả xuống để chọn loại doanh nghiệp cho nguồn cấp dữ liệu của bạn. Ví dụ: nếu bạn đang tiếp thị lại giày, hãy chọn Bán lẻ.
 13. Trong mục "Nhắm mục tiêu", hãy chọn các tùy chọn nhắm mục tiêu.
 14. Tạo quảng cáo hiển thị thích ứng.
 15. Nhấp vào Tạo chiến dịch.
Lưu ý: Sau khi chọn nguồn cấp dữ liệu của một loại doanh nghiệp cụ thể, bạn chỉ có thể thay đổi nguồn cấp dữ liệu đó thành một nguồn cấp dữ liệu khác thuộc cùng loại doanh nghiệp. Ví dụ: nếu chọn một nguồn cấp dữ liệu bán lẻ, bạn chỉ có thể thay đổi nguồn cấp dữ liệu đó thành một nguồn cấp dữ liệu bán lẻ khác.

Cách tạo Chiến dịch ứng dụng tiếp thị lại động

 1. Đăng nhập vào Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch từ trình đơn trang.
 3. Nhấp vào biểu tượng dấu cộng , rồi chọn Chiến dịch mới.
 4. Chọn Quảng cáo ứng dụng làm mục tiêu của chiến dịch.
 5. Chọn loại chiến dịch phụ và nền tảng của ứng dụng dành cho thiết bị di động.
 6. Chỉ định tên chiến dịch, chiến lược giá thầu, ngân sách, ngày bắt đầu và ngày kết thúc, cùng với các tùy chọn cài đặt về định dạng quảng cáo.
 7. Nhấp vào Hiển thị tùy chọn cài đặt nâng cao.
 8. Trong trường "Nguồn cấp dữ liệu", hãy đánh dấu vào hộp bên cạnh "Đính kèm nguồn cấp dữ liệu để cải thiện tính năng nhắm mục tiêu và bật quảng cáo làm nổi bật các mục nguồn cấp dữ liệu của bạn".
 9. Chọn nguồn cấp dữ liệu quảng cáo động hoặc nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center của bạn. Tìm hiểu về cách sử dụng nguồn cấp dữ liệu trong Chiến dịch ứng dụng
 10. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.
 11. Tạo quảng cáo ứng dụng của bạn. Tìm hiểu cách tạo thành phần hiệu quả của mẫu quảng cáo cho Chiến dịch ứng dụng

Các yêu cầu đối với việc sử dụng quảng cáo HTML5

Bạn sẽ có thể có quyền truy cập vào quảng cáo HTML5 trong tài khoản Google Ads sau khi tài khoản của bạn đã có đủ quá trình hoạt động trên nền tảng của chúng tôi và đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Tài khoản đã mở hơn 90 ngày.
 • Tài khoản có tổng số tiền chi tiêu trong suốt quá trình hoạt động trên $9.000.
 • Tài khoản có quá trình tuân thủ chính sách tốt.

Xin lưu ý rằng việc đáp ứng các yêu cầu nêu trên không phải lúc nào cũng đảm bảo quyền sử dụng quảng cáo HTML5.

Nếu chưa sử dụng được quảng cáo HTML5 trong tài khoản của mình, bạn có thể đăng ký sử dụng thông qua biểu mẫu này. Trước khi bạn gửi đơn đăng ký, hãy đảm bảo rằng tài khoản của bạn đáp ứng các tiêu chí về tính đủ điều kiện dưới đây. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email có nội dung cập nhật trạng thái trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi bạn nộp đơn.

 • Tài khoản có quá trình tuân thủ chính sách tốt.
 • Tài khoản có lịch sử thanh toán tốt.
 • Tài khoản có tổng số tiền chi tiêu trong suốt quá trình hoạt động trên $1.000.

Để có thể liên tục sử dụng quảng cáo HTML5, hãy đảm bảo rằng bạn không vi phạm các chính sách của chúng tôi và luôn tuân thủ chính sách từ trước đến nay.

Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể sử dụng các loại quảng cáo khác như Quảng cáo AMPHTML đã tải lên hoặc Quảng cáo hiển thị thích ứng.

Đảm bảo bạn áp dụng đúng theo các thông số kỹ thuật về quảng cáo hiển thị.

Tính năng tự động tìm khách hàng tiềm năng và tính năng tiếp thị lại động

Tính năng tự động tìm khách hàng tiềm năng kết hợp thông tin người dùng và thông tin sản phẩm để hiển thị sản phẩm tốt nhất của bạn vào đúng thời điểm cho những người dùng có khả năng quan tâm nhất. Không giống như tính năng tiếp thị lại động (tập trung vào việc khai thác tối đa giá trị của các khách hàng hiện tại), tính năng tự động tìm kiếm khách hàng tiềm năng được dùng để thu hút người dùng mới. Sự khác biệt này làm cho tính năng tự động tìm khách hàng tiềm năng trở thành phương pháp thích hợp hơn nếu bạn là nhà quảng cáo mới hoặc nếu bạn đang nhắm mục tiêu đối tượng khác với đối tượng từ dữ liệu bên thứ nhất của riêng bạn (bao gồm cả các danh sách tiếp thị lại).

Cách hoạt động của tính năng tự động tìm khách hàng tiềm năng

Tính năng tự động tìm kiếm khách hàng tiềm năng sử dụng công nghệ máy học để tìm hiểu nội dung mà người mua tiềm năng đang tìm kiếm. Khi biết được mục đích của người dùng, hệ thống sẽ kết hợp ý định có thể đó với thông tin nhân khẩu học như độ tuổi và giới tính để tìm sản phẩm phù hợp với người dùng trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Các sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu của bạn được đánh giá dựa trên hiệu suất, mức độ liên quan và các yếu tố khác để xác định những yếu tố nào có nhiều khả năng thu hút sự chú ý của người dùng và dẫn đến lượt chuyển đổi nhất.

Thêm tính năng tự động tìm khách hàng tiềm năng vào chiến dịch tiếp thị lại động

 1. Đăng nhập vào Google Ads và chuyển đến mục cài đặt của chiến dịch.
 2. Nhấp vào Cài đặt bổ sung.
 3. Nhấp vào trình đơn thả xuống bên dưới “Quảng cáo động”.
  • Theo mặc định, trình đơn thả xuống này sẽ chọn "Không có nguồn cấp dữ liệu".
 4. Đánh dấu vào hộp bên cạnh "sử dụng nguồn cấp dữ liệu cho quảng cáo được cá nhân hóa".
 5. Chọn Nguồn cấp dữ liệu có liên quan từ trình đơn thả xuống.
 6. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Để thêm thông tin nhắm mục tiêu vào chiến dịch, hãy tham khảo bài viết Hướng dẫn thiết lập tính năng tiếp thị lại động cho trang web.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false