Parametre webovej adresy

Parameter webovej adresy umožňuje odovzdať informácie o kliknutí pomocou webovej adresy.

Ak chcete pomocou webových adries sledovať informácie o kliknutí, môžete do nich vložiť parametre webovej adresy. Parametre webovej adresy pozostávajú z kľúča a hodnoty, ktoré sú oddelené znakom rovnosti (=) a spojené znakom &. Prvý parameter vo webovej adrese vždy nasleduje za otáznikom. Príklad: http://example.com?product=1234&utm_source=google

Ako fungujú parametre webovej adresy

Existujú dva typy parametrov webovej adresy, ktoré môžete použiť v šablóne sledovania reklamy alebo ako vlastné parametre:

  1. Obsahové parametre odovzdávajú informácie vstupnej stránke a je potrebné ich nastaviť výlučne v cieľovej webovej adrese. Adresa http://example.com?productid=1234 napríklad presmeruje používateľa priamo na stránku výrobku 1234 na vašom webe.
  2. Parametre sledovania odovzdávajú do šablóny sledovania informácie o kliknutí pre účet, kampaň alebo reklamnú skupinu. Existujú dva typy parametrov sledovania:
Poznámka: Po vykonaní aktualizácií sa zmeny šablón sledovania prejavia v zobrazovaní reklám o 24 až 48 hodín.

Parametre webovej adresy s kotvami a fragmentmi AJAX

Či už na sledovanie používate cieľovú webovú adresu, šablónu sledovania alebo iný parameter webovej adresy, je dôležité pripomenúť, aký vplyv na webové adresy majú kotvy (#) a fragmenty AJAX (#!). Ak v cieľovej webovej adrese používate kotvu alebo fragment AJAX a šablóna sledovania pridáva na koniec cieľovej webovej adresy ďalšie parametre, potom je potrebné vložiť všetky parametre sledovania do cieľovej webovej adresy. V ideálnom prípade by tieto parametre mali byť uvedené za značkou {ignore} v cieľovej webovej adrese. Vždy, keď počas prehľadávania použijete parameter {ignore} v cieľovej webovej adrese, ktorá obsahuje # alebo #!, Google Ads bude všetko medzi parametrom {ignore} a # alebo #! považovať za informácie sledovania.

Príklad

Cieľová webová adresa: http://site.com?{ignore}param=1&tracking=1&device={device}#anchor

Šablóna sledovania: http://redirect.com?url={unescapedlpurl}

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka