Parameter webovej adresy

Spôsob odovzdávania informácií o kliknutí prostredníctvom webovej adresy.

Parametre webovej adresy môžete vložiť do webovej adresy s cieľom sledovať informácie o kliknutí. Parametre webovej adresy pozostávajú z kľúča a hodnoty, ktoré sú oddelené znakom rovnosti (=) a spojené znakom &. Prvý parameter vždy nasleduje za znakom otáznika vo webovej adrese. Príklad adresy je http://example.com?product=1234&utm_source=google.

 

Existujú dva typy parametrov webových adries, ktoré môžete použiť v šablóne sledovania reklamy alebo ako vlastné parametre:

  1. Parametre upravujúce obsah odovzdávajú informácie vstupnej stránke a je potrebné ich nastaviť výlučne v cieľovej webovej adrese. Adresa http://example.com?productid=1234 napríklad presmeruje používateľa priamo na stránku produktu 1234 na vašom webe.
  2. Parametre sledovania odovzdávajú do šablóny sledovania informácie o kliknutí pre váš účet, kampaň alebo reklamnú skupinu. Existujú dva typy parametrov sledovania:
    • Vlastné parametre predstavujú hodnotu definovanú inzerentom, ktorú možno nastaviť v šablóne sledovania. Vo vlastných parametroch kampane by ste mohli napríklad definovať parameter {_campaign}=branding alebo {_campaign}=leads a nastaviť šablónu sledovania účtu na {lpurl}?source_campaign={_campaign} Ďalšie informácie
    • Parametre ValueTrack predstavujú hodnotu v parametri webovej adresy (napr. hodnota {network} v parametri webovej adresy network={network}). Parameter {network} zaznamená sieť, z ktorej pochádza kliknutie (Vyhľadávacia sieť alebo Obsahová sieť), v adrese vstupnej stránky vašej reklamy. Ďalšie informácie

Parametre webovej adresy s ukotveniami a fragmentmi AJAX

Či už používate na sledovanie cieľovú webovú adresu, šablónu sledovania alebo iný parameter webovej adresy, je dôležité pripomenúť, aký vplyv majú ukotvenia (#) a fragmenty AJAX (#!) na webové adresy. Ak v cieľovej webovej adrese používate ukotvenie alebo fragment AJAX a vaša šablóna sledovania pridáva na koniec cieľovej webovej adresy ďalšie parametre, potom je potrebné vložiť všetky parametre sledovania do cieľovej webovej adresy. Tieto parametre by v ideálnom prípade boli uvedené za značkou {ignore} v cieľovej webovej adrese. Kedykoľvek použijete parameter {ignore} v cieľovej webovej adrese, ktorá obsahuje reťazec # alebo #! v rámci indexového prehľadávania, Google Ads bude považovať všetko medzi parametrom {ignore}alebo #! za informácie sledovania. 

Príklad

Cieľová webová adresa: http://web.sk?{ignore}param=1&tracking=1&device={device}#anchor

Šablóna sledovania: http://presmerovanie.sk?url={unescapedlpurl}

 

Súvisiace odkazy

Správa sledovania a presmerovaní v rámci možností webovej adresy

Sledovanie kliknutí pomocou funkcie ValueTrack

Testovanie vstupnej stránky

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory