Στρατηγική προσφοράς χαρτοφυλακίου: ορισμός

Μια αυτοματοποιημένη στρατηγική προσφοράς που βασίζεται σε στόχους, η οποία ομαδοποιεί πολλές καμπάνιες, ομάδες διαφημίσεων και λέξεις-κλειδιά.

Οι στρατηγικές προσφοράς χαρτοφυλακίου ορίζουν αυτόματα προσφορές, με σκοπό την επίτευξη των στόχων απόδοσης που έχετε ορίσει. Περιλαμβάνουν τρεις στρατηγικές έξυπνης υποβολής προσφορών, το CPA - στόχος, τον Στόχο απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS) και το Ενισχυμένο CPC, καθώς και άλλες στρατηγικές συμπεριλαμβανομένης της Μεγιστοποίησης κλικ, της Στόχευσης ανά τοποθεσία σελίδας αναζήτησης και της Στόχευσης μεριδίου υψηλότερης κατάταξης.

  • Αφού δημιουργήσετε μια στρατηγική χαρτοφυλακίου, θα αποθηκευτεί στην Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη. Αυτή είναι η κεντρική τοποθεσία για τη διαχείριση των στρατηγικών προσφοράς χαρτοφυλακίου και την παρακολούθηση της απόδοσής τους.
  • Χρησιμοποιήστε τις σελίδες "Καμπάνιες", "Ομάδες διαφημίσεων" και "Λέξεις-κλειδιά", για να προσθέσετε στοιχεία σε μια στρατηγική προσφοράς χαρτοφυλακίου.
  • Οι στρατηγικές προσφοράς χαρτοφυλακίου αναφέρονταν παλαιότερα ως "ευέλικτες στρατηγικές προσφοράς".
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας