Στρατηγική προσφοράς χαρτοφυλακίου: ορισμός

Μια αυτοματοποιημένη στρατηγική προσφοράς που βασίζεται σε στόχους, η οποία ομαδοποιεί πολλές καμπάνιες, ομάδες διαφημίσεων και λέξεις-κλειδιά.

Οι στρατηγικές προσφοράς χαρτοφυλακίου ορίζουν αυτόματα τις προσφορές, με σκοπό την επίτευξη των στόχων απόδοσης που έχετε ορίσει. Περιλαμβάνουν τις ακόλουθες στρατηγικές έξυπνης υποβολής προσφορών: CPA-στόχος, Στόχος απόδοσης διαφημιστικής επένδυσης (ROAS), Μεγιστοποίηση μετατροπών, Μεγιστοποίηση τιμής μετατροπής, Μεγιστοποίηση κλικ και Μερίδιο εμφάνισης στόχου.

  • Αφού δημιουργήσετε μια στρατηγική χαρτοφυλακίου, θα αποθηκευτεί στην Κοινόχρηστη βιβλιοθήκη. Αυτή είναι η κεντρική τοποθεσία για τη διαχείριση των στρατηγικών προσφοράς χαρτοφυλακίου και την παρακολούθηση της απόδοσής τους.
  • Οι στρατηγικές προσφοράς χαρτοφυλακίου αναφέρονταν παλαιότερα ως "ευέλικτες στρατηγικές προσφοράς".
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false