Παρακολούθηση της απόδοσης μεταξύ λογαριασμών από τον λογαριασμό υπευθύνου

Με έναν λογαριασμό υπευθύνου Google Ads, μπορείτε εύκολα να βλέπετε την απόδοση όλων των διαχειριζόμενων λογαριασμών.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να παρακολουθείτε την απόδοση των λογαριασμών σας από διαφορετικές σελίδες του λογαριασμού υπευθύνου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αναφορές για λογαριασμούς υπευθύνου, διαβάστε την ενότητα Δημιουργία και προγραμματισμός αναφορών απόδοσης από τον λογαριασμό υπευθύνου.

Προβολή δεδομένων στη σελίδα Απόδοση

Στη σελίδα "Απόδοση" του λογαριασμού υπευθύνου, μπορείτε να προβάλλετε δεδομένα απόδοσης σε επίπεδο λογαριασμού για όλους τους διαχειριζόμενους λογαριασμούς. Μπορείτε να προβάλλετε, για παράδειγμα, τον αριθμό των κλικ που έλαβε ένας λογαριασμός στη διάρκεια του επιλεγμένου εύρους ημερομηνιών και να τον συγκρίνετε με τον αριθμό που έλαβαν άλλοι λογαριασμοί. 

Μπορείτε, επίσης, να προβάλλετε πληροφορίες σχετικά με το κόστος για λογαριασμούς, όπως το μέσο CPC και το μέσο κόστος. Στο κάτω μέρος του πίνακα, θα βρείτε σύνολα δαπανών για τους διαχειριζόμενους λογαριασμούς. Σημειώστε ότι, αν έχετε διαχειριζόμενους λογαριασμούς που εμφανίζουν δεδομένα κόστους σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα του λογαριασμού υπευθύνου, δεν θα δείτε σύνολα δαπανών, εκτός αν εφαρμόσετε το επίπεδο "Νόμισμα που μετατράπηκε" στον πίνακα.

Προβολή δεδομένων στη σελίδα "Καμπάνιες"

Από τη σελίδα "Καμπάνιες", μπορείτε να προβάλλετε το πλήρες εύρος των στατιστικών στοιχείων απόδοσης για τις καμπάνιες των διαχειριζόμενων λογαριασμών στη διάρκεια του επιλεγμένου εύρους ημερομηνιών. Αν θέλετε, μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε την προβολή, για να δείτε μόνο τους λογαριασμούς που σας ενδιαφέρουν.

Σημείωση

Για ιδιαίτερα μεγάλους λογαριασμούς, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προβολή δεδομένων για την προεπιλεγμένη προβολή στην οποία εμφανίζονται όλοι οι λογαριασμοί. Αυτό ενδέχεται, επίσης, να συμβεί για φιλτραρισμένους λογαριασμούς, όταν η επιλογή εξακολουθεί να είναι σημαντικού μεγέθους. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ζητηθεί να περιορίσετε την επιλογή σας σε ένα μικρότερο σύνολο λογαριασμών.

Χρήσιμες λειτουργίες των σελίδων "Απόδοση" και "Καμπάνιες"

Ακολουθούν ορισμένες λειτουργίες των σελίδων "Απόδοση" και "Καμπάνιες" που μπορούν να σας βοηθήσουν να προβάλλετε πιο εύκολα δεδομένα απόδοσης μεταξύ λογαριασμών:

  • Η στήλη "Λογαριασμός": Σε αυτήν τη στήλη εμφανίζεται το όνομα του διαχειριζόμενου λογαριασμού που σχετίζεται με τα δεδομένα που βλέπετε.

  • Η στήλη "Άμεσος υπεύθυνος": Αυτή η στήλη δείχνει ποιος διαχειρίζεται άμεσα έναν συγκεκριμένο λογαριασμό.
  • Φίλτρα και τμήματα: Τα φίλτρα ή τμήματα σάς επιτρέπουν να περιορίσετε ή να διαρθρώσετε την προβολή των δεδομένων σας ανάλογα με τις ανάγκες σας. 
  • Επιλογέας εύρους ημερομηνιών: Ο επιλογέας εύρους ημερομηνιών σάς επιτρέπει να περιορίσετε ή να επεκτείνετε την προβολή των δεδομένων σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
  • Ετικέτες λογαριασμού: Η στήλη Ετικέτες λογαριασμού σάς επιτρέπει να προβάλλετε και να ταξινομείτε λογαριασμούς ανάλογα με τις προσαρμοσμένες ετικέτες λογαριασμού που έχετε δημιουργήσει.
  • Επίπεδο νομίσματος που μετατράπηκε: Αν έχετε διαχειριζόμενους λογαριασμούς που εμφανίζουν δεδομένα κόστους σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα του λογαριασμού υπευθύνου, μπορείτε να εφαρμόσετε το επίπεδο Νόμισμα που μετατράπηκε σε αυτά τα δεδομένα. Αφού εφαρμόσετε το επίπεδο, θα μπορείτε να δείτε τιμές νομισμάτων που μετατράπηκαν κάτω από τις τιμές του τοπικού νομίσματος σε όλες τις στήλες του πίνακα που περιέχουν δεδομένα κόστους. Θα μπορείτε, επίσης, να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε, χρησιμοποιώντας αυτές τις τιμές νομισμάτων που μετατράπηκαν και να δείτε σύνολα για στήλες στο νόμισμα του λογαριασμού υπευθύνου. 
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας