Наблюдаване на ефективността на няколко профила от профила Ви на мениджър

С профил на мениджър в Google Ads е лесно да виждате ефективността на всичките си управлявани профили.

В тази статия се обясняват отделните начини, по които можете да наблюдавате ефективността на профилите си от различни страници в профила си на мениджър. Ако искате да научите повече за отчетите за профили на мениджър, прочетете Създаване и насрочване на отчети за ефективността от профила Ви на мениджър.

Преглеждане на данни на страницата „Ефективност“

На страницата „Ефективност“ в профила си на мениджър можете да преглеждате данни за ефективността на ниво профил за всичките си управлявани профили. Можете да преглеждате например броя на кликванията, получени от профил в рамките на избран от Вас период от време, и да го сравните с броя на кликванията, получени от други профили. 

Можете също да преглеждате информация, свързана с разходите, за профили, като например средната CPC и усреднените разходи. В долната част на таблицата ще намерите общите суми за управляваните си профили. Имайте предвид, че ако имате управлявани профили, показващи данни за разходите във валута, различна от тази на профила Ви на мениджър, няма да виждате общи суми, ако не приложите слоя „Преизчислена валута“ към таблицата си. 

Преглеждане на данни на страницата „Кампании“

От страницата „Кампании“ можете да преглеждате пълния набор от статистически данни за ефективността за кампаниите на управляваните Ви профили за избрания период от време. Ако искате, можете също да промените изгледа си, така че да виждате само профилите, които Ви интересуват.

Забележка

За особено големи профили може да не сме в състояние да показваме данни за стандартния изглед, в който са показани всички профили. Това може да се случи и за филтрирани профили, когато избраната част е значителна. В такъв случай ще Ви помолим да стесните избора си до по-малък набор от профили.

Полезни функции на страниците „Ефективност“ и „Кампании“

По-долу са посочени някои от функциите на страниците „Ефективност“ и „Кампании“, които могат да Ви помогнат да преглеждате по-лесно данните за ефективността на профилите си:

  • Графа „Профил“: Тази графа показва името на управлявания профил, свързан с данните, които виждате.

  • Графа „Пряк мениджър”: Тази графа показва кой управлява пряко даден профил.
  • Филтри и сегменти: Филтри и сегменти Ви позволява да стесните или структурирате показването на данните, така че да отговаря на нуждите Ви. 
  • Инструмент за избор на период от време: Инструментът за избор на период от време Ви позволява да ограничите или разширите показването на данните до конкретен период от време.
  • Етикети в профила: Графата „Етикети в профила“ Ви дава възможност да преглеждате и сортирате профили по създадените от Вас персонализирани етикети.
  • Слой „Преизчислена валута“: Ако имате управлявани профили, които показват данни за разходите във валута, различна от тази на профила Ви на мениджър, можете да приложите слоя „Преизчислена валута“ към тези данни. След като го направите, ще можете да виждате данни в преизчислена валута под тези в местната валута във всички графи на таблици, съдържащи данни за разходи. Също така ще можете да сортирате и филтрирате с помощта на тези стойности в преизчислена валута, както и да виждате общите суми за графите във валутата на профила на мениджър. 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си