Možnosti zobrazování reklam

Nastavení, které určuje, jak rychle bude systém Google každý den čerpat rozpočet. Buď jej může čerpat rovnoměrně během celého dne (standardní zobrazování), nebo rychleji (urychlené zobrazování). Toto nastavení ovlivňuje, ve kterých částech dne se budou reklamy pravděpodobně zobrazovat.

  • Pomocí tohoto nastavení lze určit, jak bude během dne využíván denní rozpočet, a tak ovlivnit, jak rychle se bude systém Google snažit zobrazovat reklamy v průběhu každého dne.
  • Pro reklamy v jednotlivých kampaních můžete zvolit jednu z následujících možností zobrazování:
    • Standardní zobrazování (výchozí možnost) se snaží zobrazovat reklamy po celý den, abyste celý rozpočet nevyčerpali již dopoledne a reklamy se nepřestaly zobrazovat.
    • Urychlené zobrazování se snaží zobrazovat reklamy rychleji až do okamžiku vyčerpání rozpočtu. Zvolíte-li tuto možnost, mohou se reklamy přestat zobrazovat brzy během dne, pokud dojde k vyčerpání rozpočtu.

Více o těchto možnostech
Články o denním rozpočtu

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory