Hướng dẫn triển khai

Biểu tượng tuỳ chỉnh cho tiêu đề bài viết của Merchant Center phiên bản cũ.

Image depicting a local inventory onboarding guide

Để giới thiệu sản phẩm tại cửa hàng địa phương trên Google, hãy cung cấp thông tin về doanh nghiệp, cửa hàng và sản phẩm của bạn. Hãy làm theo hướng dẫn triển khai này để thiết lập quảng cáo kho hàng tại địa phương hoặc trang thông tin miễn phí về sản phẩm tại địa phương.

Lưu ý: Tính năng tự động thu thập thông tin nguồn cấp dữ liệu hiện đã sử dụng được cho quảng cáo kho hàng tại địa phương. Tính năng này giúp bạn tự động tạo nguồn cấp dữ liệu kho hàng tại địa phương bằng cách sử dụng thông tin về tình trạng còn hàng của sản phẩm trên trang web của bạn. Tìm hiểu thêm về tính năng Tự động thu thập thông tin nguồn cấp dữ liệu cho quảng cáo kho hàng tại địa phương.
 • Bạn có muốn làm quen với việc triển khai thông qua API không? Tìm hiểu thêm.
 • Bạn có phải là nhà bán lẻ muốn nhà cung cấp dữ liệu về kho hàng/điểm bán hàng thay mặt bạn gửi dữ liệu kho hàng cho Google không? Hoặc bạn có phải là nhà cung cấp dữ liệu về kho hàng/điểm bán hàng muốn gửi dữ liệu của khách hàng cho Google không? Tìm hiểu cách bắt đầu.
Mẹo: Những nhà bán lẻ đủ điều kiện ở Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh và Ireland có thể sử dụng máy đọc sản phẩm hoặc ứng dụng kho hàng tại địa phương để tự động đăng sản phẩm tại cửa hàng lên Google mà không mất phí. Bắt đầu
Step 1 of showing your local products on Google is setting up your accounts

Bước 1: Thiết lập tài khoản

Step 2 of showing your local products on Google is enabling local inventory ads or free local product listings

Bước 2: Bật quảng cáo kho hàng tại địa phương hoặc trang thông tin miễn phí về sản phẩm tại địa phương

Step 3 of showing your local products on Google is adding your business information

Bước 3: Thêm thông tin doanh nghiệp

Step 4 of showing your local products on Google is linking your Google My Business account and selecting your location groups

Bước 4: Liên kết Trang doanh nghiệp bằng Trình quản lý Trang doanh nghiệp, rồi chọn nhóm địa điểm kinh doanh

Step 5 of showing your local products on Google is creating, registering and submitting your feeds

Bước 5: Tạo, đăng ký và gửi nguồn cấp dữ liệu

 1. Tạo nguồn cấp dữ liệu chính
 2. Tạo nguồn cấp dữ liệu kho hàng tại địa phương
 3. Đăng ký và gửi nguồn cấp dữ liệu địa phương
Step 2 of showing your local products on Google is enabling local inventory ads or free local product listings

Bước 6: Chọn phương án triển khai:

Bạn có thông tin mới nhất về kho hàng không?

 1. Trường hợp câu trả lời là "Có, tôi biết mặt hàng nào vẫn còn hàng tại các cửa hàng của mình"
  1. Chọn loại trang đích cho quảng cáo kho hàng tại địa phương
Lưu ý: Bước này chỉ áp dụng cho quảng cáo kho hàng tại địa phương. Nếu bạn đang thiết lập trang thông tin miễn phí về sản phẩm tại địa phương, hãy chuyển sang bước 7.
 1. Trường hợp câu trả lời là "Không, tôi không biết mặt hàng nào vẫn còn hàng tại các cửa hàng của mình nhưng tôi có thể vận chuyển sản phẩm đến các cửa hàng"
  1. Trong mục "Đến lấy hàng sau", hãy chọn "Nếu một sản phẩm không còn hàng, thì bạn có thể vận chuyển sản phẩm đến cửa hàng", rồi gửi một trang sản phẩm mẫu.
Step 6 of showing your local products on Google is verifying your About page Bước 7: Xác minh trang Giới thiệu (chỉ dành cho Áo, Đức và Thuỵ Sĩ)
Step 7 of showing your local products on Google is requesting inventory verification

Bước 8: Yêu cầu xác minh kho hàng

Lưu ý: Bạn không cần phải xác minh kho hàng nếu đã được phê duyệt để sử dụng trang chủ cửa hàng địa phương do người bán lưu trữ.

Tìm hiểu thêm về quy trình xác minh kho hàng

Step 8 of showing your local products on Google is setting up Google Ads for local inventory ads

Bước 9: Thiết lập Google Ads để chạy quảng cáo kho hàng tại địa phương (không bắt buộc)

 1. Liên kết tài khoản Merchant Center và tài khoản Google Ads
 2. Bật sản phẩm tại cửa hàng địa phương trong chiến dịch

Mẹo: Nếu bạn gặp vấn đề, hãy chuyển đến biểu mẫu Liên hệ với chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
6035062754373645997
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true