ลิงก์ช่อง YouTube กับ Google Ads

การลิงก์ช่อง YouTube กับบัญชี Google Ads จะช่วยให้บัญชีโฆษณาที่ลิงก์อยู่เรียกใช้โฆษณาโดยอิงจากการโต้ตอบกับวิดีโอของช่องได้ คุณให้สิทธิ์แก่บัญชี Google Ads ที่ลิงก์ไว้ได้เพื่อให้เข้าถึงเมตริกการดูทั่วไปของโฆษณาวิดีโอ แสดงโฆษณาต่อคนที่เข้ามาและโต้ตอบกับช่อง และรับข้อมูลเชิงลึกว่าผู้คนดำเนินการอะไรบ้างกับช่องหลังจากที่ดูโฆษณา

บทความนี้จะแสดงวิธีลิงก์ช่อง YouTube กับบัญชี Google Ads

การทำงาน

เมื่อลิงก์ช่อง YouTube กับบัญชี Google Ads เจ้าของช่อง YouTube จะเลือกให้บัญชี Google Ads ที่ลิงก์อยู่ใช้ฟีเจอร์ต่อไปนี้ได้

 • จำนวนการดู: ดูเมตริกทั่วไป (แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย) ของวิดีโอ
 • รีมาร์เก็ตติ้ง: สร้างรายการรีมาร์เก็ตติ้งตามการโต้ตอบที่ผ่านมาของผู้ดูในช่องที่ลิงก์
 • การมีส่วนร่วม: ดูเมตริกการทำงานที่ได้รับจากโฆษณาวิดีโอของช่องที่ลิงก์

คุณลิงก์บัญชี Google Ads หลายบัญชีกับช่อง YouTube และลิงก์ช่อง YouTube หลายช่องกับบัญชี Google Ads ได้

โปรดทราบว่าการลิงก์บัญชีไม่ได้ทำให้เจ้าของช่อง YouTube ควบคุมบัญชี Google Ads ได้ และการลิงก์บัญชีก็ไม่ได้ทำให้ผู้ลงโฆษณาเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขวิดีโอจากช่องที่ลิงก์ได้เช่นเดียวกัน

หากบัญชี Google Ads ได้รับการตรวจสอบดูแลโดยบัญชีดูแลจัดการ การลิงก์ช่อง YouTube จะช่วยให้บัญชีดูแลจัดการ Google Ads เข้าถึงเมตริกของช่อง YouTube ได้ หากคุณเปิดใช้การแชร์รายการรีมาร์เก็ตติ้งในบัญชี Google Ads บัญชีดูแลจัดการจะแชร์รายการรีมาร์เก็ตติ้งที่คุณสร้างขึ้นกับบัญชีที่จัดการบัญชีอื่นๆ ของบัญชีดูแลจัดการดังกล่าวได้

ลิงก์หรือยกเลิกการลิงก์บัญชีจาก YouTube

ลิงก์หรือยกเลิกการลิงก์ช่อง YouTube กับบัญชี Google Ads โดยทำตามวิธีการต่อไปนี้

หากเป็นประสบการณ์การใช้งาน YouTube แบบเดิม ให้ทำตามวิธีการต่อไปนี้

ลิงก์บัญชีจาก YouTube

 1. ลงชื่อเข้าใช้ช่อง YouTube
 2. คลิกชื่อหรือไอคอนช่องที่มุมบนขวาของหน้า
 3. คลิก Creator Studio
 4. คลิกช่องทางซ้าย จากนั้นคลิกขั้นสูง
 5. คลิกลิงก์บัญชี Google Ads ใน "การลิงก์บัญชี Google Ads"
 6. ทำตามวิธีการ แล้วคลิกเสร็จสิ้น
 7. เมื่อเจ้าของบัญชี Google Ads อนุมัติคำขอ ช่อง YouTube ของคุณจะลิงก์กับบัญชี Google Ads นั้น

ยกเลิกการลิงก์บัญชีจาก YouTube

 1. ลงชื่อเข้าใช้ช่อง YouTube
 2. คลิกชื่อหรือไอคอนช่องที่มุมบนขวาของหน้า
 3. คลิก Creator Studio
 4. คลิกช่องทางซ้าย จากนั้นคลิกขั้นสูง
 5. ใน "การลิงก์บัญชี Google Ads" คลิกแก้ไขในคอลัมน์ "ตัวเลือก" สำหรับบัญชี Google Ads ที่คุณต้องการยกเลิกการลิงก์
 6. คลิกยกเลิกการลิงก์บัญชี

หากเป็นประสบการณ์การใช้งาน YouTube แบบใหม่ ให้ทำตามวิธีการต่อไปนี้

ลิงก์บัญชีจาก YouTube

 1. ลงชื่อเข้าใช้ช่อง YouTube
 2. คลิกการตั้งค่า แล้วคลิกช่อง
 3. คลิกแท็บขั้นสูง
 4. คลิกลิงก์บัญชี
 5. ป้อนชื่อของลิงก์ รหัสลูกค้า Google Ads แล้วเลือกว่าคุณจะให้สิทธิ์อะไรบ้าง
 6. คลิกเสร็จ
 7. คลิกบันทึก
 8. เมื่อเจ้าของบัญชี Google Ads อนุมัติคำขอ ช่อง YouTube ของคุณจะลิงก์กับบัญชี Google Ads นั้น

ยกเลิกการลิงก์บัญชีจาก YouTube

 1. ลงชื่อเข้าใช้ช่อง YouTube
 2. คลิกการตั้งค่า แล้วคลิกช่อง
 3. คลิกแท็บขั้นสูง
 4. คลิกยกเลิกการลิงก์ที่อยู่ถัดจากบัญชีที่คุณต้องการยกเลิกการลิงก์
 5. คลิกยกเลิกการลิงก์ในหน้าต่างป๊อปอัป
 6. คลิกบันทึก

ลิงก์หรือยกเลิกการลิงก์บัญชีจาก Google Ads

จากบัญชี Google Ads คุณจะลิงก์ช่อง YouTube กับบัญชี Google Ads หรือยกเลิกการลิงก์ช่องที่ลิงก์กับบัญชี Google Ads อยู่ก็ได้ รวมทั้งยกเลิกคำขอลิงก์ที่คุณส่ง หรือยอมรับคำขอลิงก์จากเจ้าของช่องได้ด้วย

ลิงก์ช่อง YouTube กับบัญชี Google Ads

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads 
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ  ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิกบัญชีที่ลิงก์ภายใน "การตั้งค่า"
 4. คลิกรายละเอียดภายใต้ "YouTube" 
 5. คลิกปุ่มบวก
 6. ค้นหาช่องหรือป้อน URL ของช่องในกล่องโต้ตอบ "ลิงก์ช่อง YouTube"
 7. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
  • ถ้าช่อง YouTube เป็นของคุณ ให้เลือกฉันเป็นเจ้าของช่อง และคลิกไปที่ YouTube
  • ถ้าช่อง YouTube ไม่ได้เป็นของคุณ ให้ทำดังนี้
   • เลือกบุคคลอื่นเป็นเจ้าของช่องนี้และป้อนที่อยู่อีเมลของเจ้าของช่อง หากต้องการตรวจสอบอีเมลที่จะส่งถึงเจ้าของช่อง ให้คลิกลูกศรลงถัดจาก "ดูข้อความคำขอ" คลิกส่งคำขอ เมื่อเจ้าของช่อง YouTube อนุมัติคำขอแล้ว ช่องดังกล่าวจะลิงก์กับบัญชี Google Ads ของคุณ

ยกเลิกการลิงก์ช่อง YouTube จากบัญชี Google Ads

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads 
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ  ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิกบัญชีที่ลิงก์ภายใน "การตั้งค่า"
 4. คลิกรายละเอียดภายใต้ "YouTube" 
 5. ค้นหาช่องที่ต้องการยกเลิกการลิงก์ และคลิกยกเลิกการลิงก์ในคอลัมน์ "การดำเนินการ"

ยกเลิกคำขอลิงก์ที่คุณส่ง

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads 
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ  ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิกบัญชีที่ลิงก์ภายใน "การตั้งค่า"
 4. คลิกรายละเอียดภายใต้ "YouTube" 
 5. ค้นหาช่องและคลิกยกเลิกคำขอในคอลัมน์ "การดำเนินการ"
   

ยอมรับคำขอลิงก์ที่คุณได้รับ

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads 
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ  ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิกบัญชีที่ลิงก์ภายใน "การตั้งค่า"
 4. คลิกรายละเอียดภายใน "YouTube" 
 5. ภายใต้ "คำขอลิงก์" ให้ค้นหาช่องที่คุณได้รับคำขอลิงก์ คอลัมน์ "สถานะ" จะระบุเป็น "ต้องการให้คุณอนุมัติ" 
 6. คลิกดูคำขอเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับคำขอลิงก์ 
 7. คลิกอนุมัติหากต้องการอนุมัติการลิงก์ คลิกปฏิเสธหากต้องการปฏิเสธการลิงก์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว