Αναγνωριστικό πελάτη: Ορισμός

Ένας μοναδικός αριθμός που ανατίθεται σε κάθε λογαριασμό Google Ads, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών υπευθύνου Google Ads.

Το αναγνωριστικό πελάτη χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του λογαριασμού σας Google Ads. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον αριθμό, όταν επικοινωνείτε με την υποστήριξη πελατών του Google Ads, καθώς και για να συνδέσετε τον λογαριασμό σας με άλλα προϊόντα Google, όπως το Google Analytics ή το Επιχειρηματικό προφίλ.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού