Ποσοστό μετατροπών: Ορισμός

Ο μέσος αριθμός μετατροπών ανά αλληλεπίδραση με διαφήμιση, ο οποίος εμφανίζεται ως ποσοστό.

  • Τα ποσοστά μετατροπών υπολογίζονται με απλό τρόπο, μέσω της διαίρεσης του αριθμού μετατροπών με τον αριθμό συνολικών αλληλεπιδράσεων με διαφημίσεις που μπορούν να παρακολουθούνται κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου. Για παράδειγμα, αν είχατε 50 μετατροπές από 1.000 αλληλεπιδράσεις, το ποσοστό μετατροπών θα ήταν 5%, επειδή 50 ÷ 1.000 = 5%.
  • Αν παρακολουθείτε περισσότερες από μία ενέργειες μετατροπής ή επιλέξετε να μετράτε "Όλες" τις μετατροπές, το ποσοστό μετατροπών μπορεί να υπερβαίνει το 100%, επειδή για κάθε κλικ μπορούν να καταμετρώνται περισσότερες από μία μετατροπές.
  • Χρησιμοποιήστε την παρακολούθηση μετατροπών στον λογαριασμό σας, για να μετράτε τα ποσοστά μετατροπών και, συνεπώς, για να διευκολύνεστε στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαφήμιση.

Σχετικά με την παρακολούθηση μετατροπών

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού