Definícia zobrazenej webovej adresy

Adresa webovej stránky, ktorá sa zobrazuje spolu s reklamou zvyčajne vo forme zeleného textu.

Display URL
  • Na základe zobrazených webových adries si používatelia môžu utvoriť predstavu o tom, kam sa dostanú po kliknutí na reklamu. Vstupná stránka, ktorú definujete cieľovou webovou adresou, je zvyčajne konkrétnejšia. Ak napríklad máte zobrazenú webovú adresu www.example.com, vaša cieľová webová adresa môže byť example.com/svetre.
  • Zobrazená webová adresa rozšírených textových reklám sa skladá z domény cieľovej webovej adresy (a subdomény, ak je k dispozícii) a dvoch voliteľných polí Cesta, z ktorých každé môže mať najviac pätnásť znakov.

    • V zriedkavých prípadoch nemusí byť vaša subdoména pridaná do zobrazenej webovej adresy. Ak subdoména obsahuje napríklad výraz chránený ochrannou známkou, zobrazená webová adresa nemusí zahrnovať subdoménu. Ďalšie informácie o pravidlách služby Google Ads pre ochranné známky
    • Google neustále prináša zmeny v službe Google Ads. V dôsledku toho môže Google aktualizovať súčasť domény vašej zobrazenej webovej adresy.
  • Vaša zobrazená webová adresa môže byť v reklame uvedená s predponou www. napísanou malými písmenami (aj napriek tomu, že ju zadáte veľkými písmenami). Ak sa vaša webová adresa začína subdoménou (napríklad subdoménou support v adrese support.google.com), subdoména môže byť súčasťou zobrazenej webovej adresy.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory