Definícia zobrazenej webovej adresy

Adresa webovej stránky, ktorá sa zobrazuje v reklame.

Display URL example
  • Na základe zobrazených webových adries si používatelia môžu utvoriť predstavu o tom, kam sa dostanú po kliknutí na reklamu. Vstupná stránka, ktorú definujete cieľovou webovou adresou, je zvyčajne konkrétnejšia. Ak napríklad máte zobrazenú webovú adresu www.example.com, vaša cieľová webová adresa môže byť example.com/svetre.

  • Zobrazená webová adresa rozšírených textových reklám sa skladá z domény cieľovej webovej adresy (a subdomény, ak je k dispozícii) a dvoch voliteľných polí Cesta, z ktorých každé môže mať najviac pätnásť znakov.
    • Spoločnosť Google službu Google Ads neustále upravuje. V dôsledku toho môže spoločnosť Google aktualizovať komponent domény vašej zobrazenej webovej adresy.
  • Vaša zobrazená webová adresa môže byť v reklame uvedená s predponou www. napísanou malými písmenami (aj napriek tomu, že ju zadáte veľkými písmenami). Ak sa vaša webová adresa začína subdoménou (napríklad subdoménou support v adrese support.google.com), subdoména môže byť súčasťou zobrazenej webovej adresy.
  • V závislosti od schémy protokolu cieľovej webovej adresy môže byť zobrazená webová adresa v reklame v doméne google.com uvedená s predponou http:// alebo https://.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka