Απορρίφθηκε: Ορισμός

Μια διαφήμιση που έχει απορριφθεί δεν θα εμφανίζεται, επειδή παραβαίνει τις πολιτικές του Google Ads.

Μάθετε γιατί μια διαφήμιση απορρίφθηκε, τοποθετώντας τον δείκτη πάνω στη στήλη Κατάσταση. Έτσι θα εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με την παράβαση πολιτικής που επηρεάζει τη διαφήμισή σας. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαβάστε την πολιτική κάτω από τον λόγο απόρριψης, για να μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε τη διαφήμισή σας.

Αν πιστεύετε ότι έχουμε κάνει λάθος ή έχετε διορθώσει τη διαφήμιση έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τις πολιτικές μας, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης της απόρριψης, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ. Αφού υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης, η διαφήμιση θα ελεγχθεί ξανά και μπορεί να καταστεί "Κατάλληλη", αν διαπιστώσουμε ότι συμμορφώνεται με τις πολιτικές μας.

Μάθετε περισσότερα

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού