Miera prekliknutí (CTR): definícia

Pomer uvádzajúci, ako často ľudia klikajú na zobrazenú reklamu. Pomocou miery prekliknutí (CTR) môžete zhodnocovať výkonnosť kľúčových slov a reklám.

  • CTR predstavuje podiel počtu kliknutí na reklamu a počtu zobrazení reklamy: kliknutia ÷ zobrazenia = CTR. Ak napríklad získate 5 kliknutí a 100 zobrazení, CTR bude mať hodnotu 0,5 %.
  • Pre každú reklamu a kľúčové slovo sa v účte uvádza samostatné CTR.
  • Vysoké CTR je znakom toho, že používatelia považujú vaše reklamy za užitočné a relevantné. CTR navyše zvyšuje očakávané CTR kľúčových slov, ktoré je súčasťou hodnotenia reklamy. Upozorňujeme, že dobré CTR závisí od toho, čo a v ktorých sieťach inzerujete.
  • Pomocou CTR môžete určiť, ktoré reklamy a kľúčové slová sú z vášho pohľadu úspešné a ktoré treba zlepšiť. Čím viac súvisia kľúčové slová a reklamy navzájom a s vaším podnikaním, tým väčšia je pravdepodobnosť, že používateľ po vyhľadaní kľúčového slovného spojenia klikne na vašu reklamu.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?