Miera prekliknutí (MP): definícia

Miera prekliknutí (MP, ang. click-through rate, CTR) je pomer vyjadrujúci, ako často osoby, ktorým sa zobrazí vaša reklama alebo bezplatný záznam o výrobku, kliknú na túto reklamu alebo tento záznam. Pomocou miery prekliknutí môžete merať výkonnosť svojich kľúčových slov, reklám a bezplatných záznamov.

  • MP predstavuje podiel počtu kliknutí na reklamu a počtu zobrazení reklamy: kliknutia ÷ zobrazenia = miera prekliknutí. Ak napríklad získate 5 kliknutí a 100 zobrazení, MP bude mať hodnotu 5 %.
  • Pre každú reklamu, záznam a kľúčové slovo sa v účte uvádza samostatná MP.
  • Vysoká MP je znakom toho, že používatelia považujú vaše reklamy a záznamy za užitočné a relevantné. MP navyše zvyšuje očakávanú MP kľúčových slov, ktorá je súčasťou hodnotenia reklamy. Upozorňujeme, že dobrá MP závisí od toho, čo a v ktorých sieťach inzerujete.
  • Pomocou MP môžete merať, ktoré reklamy, záznamy a kľúčové slová sú pre vás úspešné a ktoré potrebujú vylepšiť. Čím viac kľúčové slová, reklamy a záznamy súvisia medzi sebou navzájom a s vaším podnikaním, tým je pravdepodobnejšie, že používateľ klikne po vyhľadávaní kľúčového slovného spojenia na vašu reklamu alebo záznam.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka