Miera prekliknutí (CTR): definícia

Pomer uvádzajúci, ako často ľudia klikajú na zobrazenú reklamu. Pomocou miery prekliknutí (CTR) môžete zhodnocovať výkonnosť kľúčových slov a reklám.

  • CTR predstavuje podiel počtu kliknutí na reklamu a počtu zobrazení reklamy: kliknutia ÷ zobrazenia = CTR. Ak napríklad získate 5 kliknutí a 100 zobrazení, CTR bude mať hodnotu 0,5 %.
  • Pre každú reklamu a kľúčové slovo sa v účte uvádza samostatné CTR.
  • Vysoké CTR je znakom toho, že používatelia považujú vaše reklamy za užitočné a relevantné. CTR navyše zvyšuje očakávané CTR kľúčových slov, ktoré je súčasťou hodnotenia reklamy. Upozorňujeme, že dobré CTR závisí od toho, čo a v ktorých sieťach inzerujete.
  • Pomocou CTR môžete určiť, ktoré reklamy a kľúčové slová sú z vášho pohľadu úspešné a ktoré treba zlepšiť. Čím viac súvisia kľúčové slová a reklamy navzájom a s vaším podnikaním, tým väčšia je pravdepodobnosť, že používateľ po vyhľadaní kľúčového slovného spojenia klikne na vašu reklamu.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory