Velg den rette kampanjetypen

I Google Ads må du først sette deg et mål og opprette en kampanje.

Du velger en kampanjetype basert på målene du har satt deg med markedsføringen, merkevarestrategien du har utarbeidet, og hvor mye tid du har til rådighet.

Denne artikkelen forklarer hvordan du kan velge den kampanjetypen som passer best til annonseringsbehovene dine.


Avspillingsknapp 

Denne videoen er sendt inn av en YouTube-bidragsyter tilknyttet en tredjepart for Google Ads. Google gir ikke sin tilslutning til noen produkter eller tjenester som markedsføres i denne videoen. Klikk her for å finne ut mer om programmet.

For å se undertekster på språket ditt må du slå på YouTube-teksting. Velg innstillingsikonet Bilde av ikonet for innstillinger i YouTube nederst i videospilleren, og velg så «Teksting» og ønsket språk.


Performance Max-kampanjer: Få tilgang til alle kanaler med én kampanje med optimalisering basert på AI-løsninger fra Google

Med den målbaserte kampanjetypen Performance Max får de som bruker resultatbasert annonsering, tilgang til hele Google Ads-beholdningen med én enkelt kampanje. Med Performance Max brukes smart budgivning til å optimalisere for konverteringsmålene du har angitt, i sanntid og i alle kanaler, slik at du får flere konverteringer og en høyere verdi.

Gode grunner til å bruke Performance Max-kampanjer

 • Enkelt oppsett og AI-optimalisering: Vi har utformet Performance Max-kampanjer slik at de skal være enkle å lansere, og så fort de kjøres, optimaliseres de av Google AI så du oppnå best mulig resultater. Kontroller automatiseringen ved å oppgi reklameelementer av høy kvalitet og dele kunnskapen du har om hvilke målgrupper som mest sannsynlig kommer til å konvertere.
 • Oppnå flere konverteringer og høyere verdier: AI-løsninger fra Google optimaliserer budsjettet ditt og budene dine i de ulike kanalene, slik at du kan fange opp nye konverteringsmuligheter i sanntid.
 • Finn nye kunder: Få tilgang til nye målgruppesegmenter ved å danne deg et sanntidsbilde av brukerintensjon, -atferd og -kontekst, så du kan vise enda mer relevante annonser i de viktige øyeblikkene.
 • Få mer detaljert statistikk: Nå er Performance Max-kampanjer tatt med på Statistikk-siden, slik at du kan få innsikt i hvordan AI fungerer, og hvordan du kan finstemme kampanjene dine. I Kombinasjon-rapporten kan du se hvordan elementene du oppnår de beste resultatene med, kombineres for å opprette reklamer.
Tips: Performance Max vises som kampanjealternativ hvis annonseringsmålet ditt er «Salg», «Potensielle salg» eller «Lokale butikkbesøk og lokal markedsføring».

OPPRETT PERFORMANCE MAX-KAMPANJER

Søkekampanjer: tekstannonser i søkeresultater

Søkekampanjer er tekstannonser i søkeresultater. Med disse søkekampanjene kan du nå ut til folk mens de søker på Google etter produktene og tjenestene du tilbyr.

Denne kampanjetypen er et godt valg hvis du vil generere flere salg eller potensielle salg eller økt trafikk til nettstedet ditt, fordi du får vist annonsene dine til folk som aktivt søker etter produktene og tjenestene du tilbyr.

Gode grunner til å bruke søkekampanjer

Salg og potensielle salg:

 • Oppnå flere nettsalg og registreringer.
 • Vurder å bruke potensielle salg hvis du har en mer omfattende salgssyklus.

Enkel konfigurering:

 • Skriv tekstannonser, og velg søkeord.
 • Hopp over spesielle filer eller elementer.
 • Prøv Smart-kampanjer for å kunne konfigurere kampanjer på en enda enklere måte.
 • Svært spesifikk målretting: Nå ut til folk som aktivt søker etter det du tilbyr.

OPPRETT SØKEKAMPANJER

Bannerkampanjer: bildeannonser på nettsteder

Med bannerkampanjer kan du vise visuelt engasjerende annonser til relevante målgrupper når de besøker millioner av apper og nettsteder samt tjenester Google eier (f.eks. YouTube), så du kan nå markedsføringsmålene du har satt deg. Med bannerkampanjer kan du oppnå større rekkevidde og holde deg aktuell hos kundene ut over bare på Google Søk.

Du kan også opprette bannerkampanjer som er basert på datasegmentene dine, for å vise annonser til folk som har besøkt nettstedet ditt eller brukt appen din.

Gode grunner til å bruke bannerkampanjer

 • Salg og potensielle salg: Bruk visuelt engasjerende handlingsfremmende oppfordringer til å generere flere salg og registreringer.
 • Vurdering og bevissthet: Skriv minneverdige annonser for å skape økt oppmerksomhet om merkevaren din, og påse at folk vurderer produktet ditt når en kjøpsbeslutning skal tas.
 • Rekkevidde: Sørg for at rekkevidden omfatter mer enn bare søkeresultatene, ved å målrette annonser mot folk som bruker apper og nettsteder.
 • Datasegmentene dine: Følg opp personer som allerede har sett annonsene dine eller besøkt nettstedet ditt.

Ulike typer bannerkampanjer

Tips: Du kan gjøre lurt i å bruke et bilderedigeringsverktøy til å opprette kvadratiske og liggende versjoner av bannerannonser med de rette dimensjonene og den rette filstørrelsen.

OPPRETT BANNERKAMPANJER

Videokampanjer: videoannonser på YouTube

Med videokampanjer kan du vise videoannonser på YouTube og andre nettsteder.

Med noen typer videokampanjer kan du øke den generelle bevisstheten rundt merkevaren din. Hensikten med andre kampanjetyper er at du skal oppnå flere konverteringer eller få folk til å handle på nettstedet ditt.

Gode grunner til å bruke videokampanjer

 • Vurdering og bevissthet: Bruk videoannonser for å øke folks bevissthet om merkevaren din eller få dem til å vurdere å kjøpe produktet ditt.
 • Salg og potensielle salg: Bruk «Generer konverteringer»-kampanjeundertypen for å konfigurere handlingsrettede videoannonser.
 • Oppnå større rekkevidde: Sørg for at rekkevidden omfatter mer enn bare søkeresultatene, ved å målrette annonser mot folk som bruker YouTube.
 • Datasegmentene dine: Følg opp personer som allerede har sett annonsene dine eller besøkt nettstedet ditt.

Ulike typer videokampanjer

Du kan velge blant seks typer videokampanjer:

 • Generer konverteringer: Generer flere salg og potensielle salg med annonser og målretting med fokus på handlinger (også kjent som videohandlingskampanjer).
 • Egendefinert videokampanje: Tilpass innstillingene dine med ulike annonsetyper.
 • Videokampanjer for rekkevidde: Oppnå størst mulig rekkevidde, enten ved å nå ut til flere unike brukere (med bumperannonser, in-stream-annonser som kan hoppes over, eller en valgfri blanding av de to formatene), eller ved å formidle hele budskapet ditt til brukerne (gjennom in-stream-annonser som ikke kan hoppes over).
 • Out-stream: Vis videoannonser forbeholdt mobil i apper og på nettsteder som ikke er på YouTube, og som spilles av i apper eller sideinnhold.
 • Generer avspillinger: Få folk til å vurdere produktet ditt ved å vise in-stream-annonser eller feedintegrerte videoannonser som kan hoppes over.
 • Annonsesekvens: Fortell en historie gjennom flere videoannonser vist i en sekvens.
 

Snart avvikler vi «Egendefinert videokampanje». Denne kampanjeundertypen deles inn i «Generer avspillinger» og «Effektiv rekkevidde».

Vi anbefaler «Generer avspillinger» for videoannonsører som ønsker større engasjement rundt kampanjene sine. Med en budstrategi basert på høyeste kostnad per avspilling (maks. CPV) fastsetter du det maksimale beløpet du er villig til å betale for hver avspilling av en av videoannonsene dine.

Vi anbefaler «Effektiv rekkevidde» for videoannonsører som ønsker å nå ut til så mange som mulig. Med en budstrategi av typen målkostnad per tusende visning (mål-CPM) angir du beløpet du er villig til å betale per tusen avspillinger av videoannonsene dine.

Tips: Du må først opprette videoannonsen og laste den opp til YouTube.

OPPRETT VIDEOKAMPANJER

Appkampanjer: markedsfør appen din i mange kanaler

Med appkampanjer kan du finne nye appbrukere og oppnå høyere salgstall i appen din.

I denne kampanjetypen blir det brukt informasjon fra appen din til automatisk å optimalisere annonser på Google Søk og Play, YouTube, Discover og over tre millioner apper og nettsteder.

Gode grunner til å bruke appkampanjer

 • Markedsføring av apper: Oppnå flere installasjoner, interaksjoner og registreringer for appen din på mobilenheter.
 • Multikanal-markedsføring: Med én og samme kampanje kan du markedsføre appen din på Play, YouTube og Google Søk samt i Displaynettverket.
 • Enkel konfigurering og administrering: I appkampanjer brukes målretting, budgivning og annonseoppretting som er basert på Google AI, for at du skal få optimale resultater.

Ulike typer appkampanjer

Tre undertyper av appkampanjer kan være oppført hvis kontoen din er kvalifisert for disse undertypene:

OPPRETT APPKAMPANJER

Lokale kampanjer: Markedsfør beliggenheter i mange kanaler

I august 2022 begynte vi med automatisk oppgradering av lokale kampanjer til Performance Max-kampanjer. Alle nye kampanjer som optimaliseres for butikksalgsmål, bør opprettes i Performance Max-formatet. Når oppgraderingen er fullført, er det ikke lenger mulig å opprette nye lokale kampanjer. Du finner mer informasjon om hvordan du kan opprette Performance Max-kampanjer med mål om økt butikksalg, i brukerstøtten.

Med lokale kampanjer kan du oppmuntre folk til å besøke de fysiske butikkene og lokalene dine.

Annonsene dine blir optimalisert på YouTube og Google Søk og Maps samt i Displaynettverket ved hjelp av Google AI.

Gode grunner til å bruke lokale kampanjer

 • Fysiske butikksalg: Bruk nettannonser til å markedsføre produktlageret ditt og få kunder til å besøke de fysiske butikkene dine.
 • Markedsfør tilbud og arrangementer: Markedsfør arrangementer i butikken og lokale kampanjer.
 • Detaljert stedsinformasjon: Gjør det enkelt for folk å finne bedriftens adresse og åpningstider.
 • Multikanal-markedsføring: Med én og samme kampanje blir annonsene dine vist på Søk, Maps og YouTube samt i Displaynettverket.

Tips: For å bruke lokale kampanjer må du ha aktive adresseelementer eller adresseelementer for samarbeidspartnere i kontoen din, eller du må ha knyttet en bedriftsprofil sammen med Google Ads.

OPPRETT LOKALE KAMPANJER

Smart-kampanjer: Konfigurer og automatiser kampanjer ved hjelp av AI-løsninger fra Google

Smart-kampanjer er den enkleste løsningen hvis du vil kjøre annonser og kampanjer.

Oppgi bedriftsinformasjonen din, og opprett noen annonser. Google AI finner så ut hvilken målretting som er mest hensiktsmessig for at du skal få mest mulig ut av tiden din og pengene du investerer.

Gode grunner til å bruke Smart-kampanjer

 • Salg og potensielle salg: Oppnå flere salg av og registreringer for produktene og tjenestene dine.
 • Enkelt oppsett: Oppgi bedriftsinformasjonen din, opprett noen annonser, og la Google AI konfigurere kampanjen din.
 • Avansert optimalisering: Google optimaliserer annonsene dine og målrettingen din for deg.

Tips: Hvis du nylig har opprettet en ny Google Ads-konto, bruker du sannsynligvis Smartmodus-versjonen av Google Ads, og alle kampanjene er da Smart-kampanjer.

OPPRETT SMART-KAMPANJER

Shopping-kampanjer eller Performance Max-kampanjer med Merchant Center-feeder: produktoppføringer på Google

Shopping-kampanjer er produktoppføringer som er ideelle å bruke for selgere som ønsker å selge produkter de har på lager. Shopping-annonser vises i søkeresultater og på Google Shopping-fanen.

Butikkeiere kan også bruke annonser for varer i butikk til å markedsføre produkter som selges i fysiske butikker.

Gode grunner til å bruke Shopping-kampanjer

 • Markedsføring i detaljhandel: Bruk visuelt engasjerende produktoppføringer til å markedsføre produktene du selger.
 • Salg og potensielle salg: Få folk til å handle i nettbutikken din eller registrere seg for å få mer informasjon.
 • Økt oppmerksomhet om en lokal butikkfront: Selg produkter du har på lager i den lokale butikken din, til lokale kunder.

Tips: Før du kan opprette en Shopping-kampanje, må du ha en Merchant Center-konto, hvor du kan laste opp produktlageret ditt.

OPPRETT SHOPPING-KAMPANJER

Linker til relatert innhold

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Nå markedsføringsmålene du har satt deg, med Google Ads

Med Google Ads kan du få mest mulig ut av markedsføringen din på nettet, ved hjelp av verktøy som bidrar til at du lykkes. Les suksesshistorier om hva andre har oppnådd ved å bruke de riktige kampanjene for å nå målene de har satt seg.

Kom i gang

eller ring 1-855-500-2754 for å komme i gang

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny