Κατάσταση διαφήμισης: Ορισμός

Μια περιγραφή του κατά πόσο μια διαφήμιση έχει εγκριθεί για προβολή και, σε περίπτωση που μπορεί να προβληθεί, αν υπάρχουν περιορισμοί πολιτικής ως προς το πώς ή το πότε μπορεί να προβάλλεται.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σημασία των καταστάσεων διαφημίσεων.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας