Over advertentielabels

Met labels kunt u de elementen in uw account indelen in betekenisvolle groepen, zodat u de gegevens die voor u het belangrijkst zijn, snel en eenvoudig kunt filteren en rapporteren. U kunt labels toepassen op zoekwoorden, campagnes, advertentiegroepen en advertenties, zodat u kunt zien hoe de aangepaste categorieën die u maakt, presteren ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de niet-gelabelde elementen in uw account.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe labels werken en worden de verschillen besproken tussen het gebruik van labels met campagnes, advertentiegroepen en zoekwoorden.

Waarom labels gebruiken

In het volgende voorbeeldscenario wordt aangegeven hoe u labels kunt gebruiken om te vergelijken hoe goed zoekwoorden presteren in verschillende campagnes.

Bob heeft een online winkel met kleding en accessoires voor heren en dames. Hij heeft voor elk van zijn drie belangrijkste markten (Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland) campagnes voor schoenen, kleding en tassen. Binnen de campagnes gebruikt hij verschillende advertentiegroepen voor algemene zoekwoorden en merknaamzoekwoorden. Deze structuur (bijvoorbeeld: Utrecht - Schoenen- Algemeen en Zuid-Holland - Schoenen - Algemeen) betekent dat hij dezelfde advertenties en zoekwoorden gebruikt in verschillende delen van zijn account.

Wanneer Bob geen labels gebruikt, kan hij zijn account niet makkelijk sorteren en wordt het lastig om een rapport uit te voeren waarin hij kan zien hoe de verkoop van gymschoenen in Utrecht loopt in vergelijking met de verkoop in Noord-Holland. Wanneer Bob labels gebruikt, kan hij het label 'gymschoenen' maken en dit label toepassen op alle aan gymschoenen gerelateerde zoekwoorden in zijn account. Vervolgens kan hij zijn zoekwoorden filteren op dit label om alleen zoekwoorden met betrekking tot gymschoenen te zien.

In de vorige versie van AdWords kan Bob de labelrapporten op het tabblad Dimensies gebruiken om de prestatie per label te verzamelen. Met deze rapporten kan hij bijvoorbeeld vergelijken hoe goed gymschoenen scoren ten opzichte van alle andere soorten schoenen, maar ook hoe het label 'gymschoenen' presteert in vergelijking met andere afzonderlijke labels.

Hoe labels werken

Met labels kunt u uw campagnes, advertentiegroepen, advertenties en zoekwoorden in groepen organiseren. Labels zijn aanpasbaar en u kunt ze altijd wijzigen.

Opmerking: Als gebruiker van een manageraccount (MCC-account) kunt u campagnes efficiënter beheren door labels te maken, te bewerken en toe te passen op specifieke onderliggende accounts of in alle campagnes. U kunt ook overal op het pad van een manageraccount naar het niveau van een onderliggend account labels maken en beheren.

In het onderstaande diagram ziet u hoe u labels kunt gebruiken om de prestaties van de aangepaste categorieën in uw account te meten. In dit voorbeeld heeft u twee labels, 'Favoriet' en 'Merk', toegepast op verschillende elementen in uw account. Het is belangrijk om te weten dat de labels niet in de rest van de campagne worden gebruikt. Dit betekent dat het label dat u op een campagne toepast, alleen van toepassing is op de desbetreffende campagne en niet op de advertentiegroepen en zoekwoorden binnen die campagne. Als u een label ook op afzonderlijke advertentiegroepen en zoekwoorden wilt toepassen, moet u dit expliciet aangeven.

U kunt vier soorten labelrapporten uitvoeren, één voor elk elementtype: campagnes, advertentiegroepen, advertenties en zoekwoorden. Meer informatie over labels en labelrapporten maken, gebruiken en beheren

Blue circle corresponding to Label illustration Rapportage op campagneniveau

Wanneer u een labelrapport voor uw campagnes uitvoert, ziet u dat het label 'Favoriet' wordt geassocieerd met 18 klikken. Dit komt omdat het totale aantal klikken voor de zoekwoorden voor Campagne 1, waarop het label 'Favoriet' is toegepast, 18 is. Het label 'Merk' wordt geassocieerd met 15 klikken, aangezien de zoekwoorden in Campagne 2, waarop het label 'Merk' is toegepast, 15 klikken heeft ontvangen.

Label Klikken
Favoriet 18
Merk 15
Alle overige 0
 
Blue circle corresponding to Label illustration Rapportage op advertentiegroepniveau

Maar omdat de labels niet worden overgenomen, krijgt u een ander beeld wanneer u een rapport uitvoert op advertentiegroepniveau. Dit account bevat slechts één advertentiegroep waarop een label is toepast: Advertentiegroep 2 in Campagne 1. De zoekwoorden in deze advertentiegroep hebben in totaal vier klikken gegenereerd. Wanneer u dus een labelrapport voor uw advertentiegroepen uitvoert, ziet u dat het label 'Favoriet' vier klikken heeft ontvangen. Het label 'Merk' heeft nul klikken op advertentiegroepniveau ontvangen, aangezien dit account geen advertentiegroepen met het label 'Merk' bevat. Alle andere zoekwoorden in niet-gelabelde advertentiegroepen hebben in totaal 29 klikken ontvangen.

Label Klikken
Favoriet 4
Merk 0
Alle overige 29
 
Blue circle corresponding to Label illustration Rapportage op zoekwoordniveau

Het rapport op zoekwoordniveau geeft een ander beeld. In dit rapport heeft het label 'Favoriet' 17 klikken ontvangen (zoekwoorden A en E) en het label 'Merk' 12 klikken (zoekwoorden A en F), aangezien dit het totale aantal klikken op de zoekwoorden met de desbetreffende labels is. U ziet dat de zeven klikken voor zoekwoord A in beide rijen worden meegeteld. Dit komt omdat beide labels op zoekwoord A zijn toegepast. Omdat er waarschijnlijk meerdere labels op veel van uw zoekwoorden worden toegepast, is er slechts een geringe kans dat het aantal klikken in elke rij wordt meegerekend voor het totale aantal klikken. Alle andere niet-gelabelde zoekwoorden ontvingen in totaal elf klikken.

Label Klikken
Favoriet 17
Merk 12
Alle overige 11

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu