Uw kwaliteitsscore controleren

Als u wilt weten hoe relevant uw bestemmingspagina en advertentie zijn ten opzichte van de zoekwoorden die u heeft gekozen, kunt u kijken naar uw kwaliteitsscore.

U vindt de huidige kwaliteitsscore en de scores van de verschillende componenten hiervan in de vier statuskolommen voor de kwaliteitsscore: 'Kw.score', 'Ervaring op bestemmingspagina', 'Advertentierelevantie' en 'Verwachte klikfrequentie'.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de kwaliteitsscore en alle bijbehorende componenten kunt vinden. Als u niet bekend bent met de onderdelen van de kwaliteitsscore, lees dan Over de kwaliteitsscore voordat u aan de slag gaat.

Instructies

Kolommen toevoegen aan een zoekwoordenrapport:

 1. Klik rechtsboven in de tabel op het kolommenpictogram Kolommen en selecteer Kolommen wijzigen.
 2. Klik op het gedeelte Kwaliteitsscore. Kies een van de volgende kolommen en voeg deze toe aan uw tabel met statistieken als u de huidige kwaliteitsscore en bijbehorende componentstatussen wilt zien:
  1. Kwaliteitsscore Hiermee wordt een schatting gegeven van hoe relevant uw advertenties, zoekwoorden en bestemmingspagina zijn voor iemand die uw advertentie te zien krijgt. Een hogere kwaliteitsscore leidt vaak tot lagere kosten en een hogere advertentiepositie.
  2. Erv. op bestemmingspagina Hiermee wordt geschat hoe relevant en nuttig uw bestemmingspagina is voor mensen die op uw advertentie klikken. Er wordt rekening gehouden met factoren zoals hoe goed de content van uw bestemmingspagina overeenkomt met de zoekterm van een gebruiker en hoe gemakkelijk gebruikers op uw pagina kunnen navigeren.
  3. Verw. CTR Hiermee wordt gemeten hoe groot de kans is dat er op uw advertentie wordt geklikt wanneer deze wordt weergegeven. Deze score is gebaseerd op de eerdere klikprestaties van uw advertenties. De effecten van advertentiepositie worden uitgesloten, evenals die van andere factoren die van invloed zijn op de zichtbaarheid van uw advertentie, zoals advertentie-extensies.
  4. Advertentierelevantie Hiermee wordt gemeten hoe nauw uw zoekwoord aansluit bij de boodschap in uw advertenties. Een lager dan gemiddelde score kan betekenen dat uw advertenties te algemeen of te specifiek zijn om de zoekopdracht van de gebruiker te beantwoorden of dat dit zoekwoord niet relevant is voor uw bedrijf.
 3. Als u kwaliteitsscores en componentstatussen uit het verleden wilt zien, segmenteert u op dag. Vervolgens kiest u een van de volgende en voegt deze toe aan uw tabel met statistieken:
  1. Kwaliteitsscore (hist.). Hier wordt de laatst bekende score voor de rapportageperiode weergegeven. U kunt deze kolom segmenteren op dag om uw dagelijkse scores te bekijken.
  2. Erv. op bestemmingspagina (hist.) Hiermee wordt een schatting van hoe nuttig uw bestemmingspagina was voor gebruikers die op uw advertentie hebben geklikt. In deze kolom wordt de laatst bekende score voor de rapportageperiode weergegeven. U kunt segmenteren op dag om uw dagelijkse scores te bekijken.
  3. Advertentierelevantie (hist.) Hiermee wordt aangegeven hoe relevant uw advertentietekst was voor de mensen die uw advertentie hebben gezien. In deze kolom wordt de laatst bekende score voor de rapportageperiode weergegeven. U kunt segmenteren op dag om uw dagelijkse scores te bekijken.
  4. Verw. CTR (hist.) Hiermee wordt aangegeven hoe groot de kans was dat mensen in de loop der tijd op uw advertentie zouden klikken. In deze kolom wordt de laatst bekende score voor de rapportageperiode weergegeven. U kunt segmenteren op dag om uw dagelijkse scores te bekijken.
 4. Klik op Toepassen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen