Rozpočet účtu

Možnosť, pomocou ktorej môžete stanoviť presnú sumu peňazí, ktorú by ste chceli minúť v rámci svojho účtu v určenom časovom období. Je dostupná inzerentom, ktorí majú ako spôsob platby nastavenú mesačnú fakturáciu.

Poznámka: Rozpočty účtu boli predtým známe ako rozpočtové predpisy.

  • Ak chcete zobraziť stav ľubovoľného rozpočtu vrátane sumy, ktorú v ňom ešte máte k dispozícii na preinzerovanie, prejdite na stránky fakturácie a kliknite na položku Rozpočty účtu
  • Ak sa rozpočet vyčerpá alebo ak dosiahnete dátum ukončenia, ktorý ste pre svoj rozpočet nastavili, účet prestane zobrazovať reklamy. Svoje rozpočty účtu pravidelne kontrolujte, aby ste sa uistili, že vaše reklamy sa môžu naďalej zobrazovať.
  • Ak pre sumu rozpočtu nastavíte hodnotu Neobmedzené, vaše celkové výdavky nebudú obmedzené rozpočtom účtu, ale denným rozpočtom, ktorý ste nastavili pre jednotlivé kampane.
  • Ak má rozpočet určený dátum ukončenia a sumu, denné výdavky budú naďalej kontrolované dennými rozpočtami, ale suma rozpočtu predstavuje ďalší limit pre nastavený časový rámec.

Ďalšie informácie o rozpočtových predpisoch

Ako vytvoriť rozpočty účtu

Ďalšie informácie o mesačnej fakturácii

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory