Υπέρβαση προϋπολογισμού: Ορισμός

Πρόκειται για το φυσιολογικό γεγονός συγκέντρωσης μεγαλύτερου κόστους, μέσα σε μία ημέρα, από το ποσό του μέσου ημερήσιου προϋπολογισμού σας. Ωστόσο, το Google Ads δεν επιτρέπει να υπερβείτε το συνολικό μηνιαίο κόστος της καμπάνιας.

  • Η υπέρβαση προϋπολογισμού συμβάλλει στην αναπλήρωση των κλικ που δεν λαμβάνετε σε ημέρες κατά τις οποίες η επισκεψιμότητα είναι χαμηλή και η έκθεση των διαφημίσεών σας δεν είναι αρκετά μεγάλη. Δείτε πώς γίνεται αυτό: Για να διασφαλιστεί η προβολή των διαφημίσεών σας κατά τις δημοφιλείς ημέρες, η Google ενδέχεται να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού σας κάποιες ημέρες και μικρότερο κάποιες άλλες. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, το συνολικό ημερήσιο κόστος μπορεί να είναι έως και διπλάσιο του μέσου ημερήσιου προϋπολογισμού σας για καμπάνιες για το δίκτυο αναζήτησης, αν δεν πληρώνετε για μετατροπές. Αν πληρώνετε για μετατροπές, το ημερήσιο κόστος μπορεί να υπερβεί το όριο υπέρβασης προϋπολογισμού.
  • Ωστόσο, το σύστημά μας διασφαλίζει ότι μετά από έναν ολόκληρο μήνα προβολής, δεν χρεώνεστε ποτέ περισσότερα από το μηνιαίο όριο χρέωσης που έχετε ορίσει. Πρόκειται για τον μέσο αριθμό ημερών ενός μήνα (30,4), πολλαπλασιασμένο με τον μέσο ημερήσιο προϋπολογισμό σας.
  • Εάν η Google υπερβεί κατά πολύ τον προϋπολογισμό των διαφημίσεών σας και το κόστος σας στη διάρκεια μιας περιόδου χρέωσης ενός ολόκληρου μήνα είναι μεγαλύτερο από αυτό που επιτρέπει ο προϋπολογισμός σας, τότε ενδέχεται να εφαρμοστεί αυτόματα μια πίστωση στο λογαριασμό σας.
  • Λάβετε υπόψη ότι για καμπάνιες που έχουν τεθεί σε παύση στο μέσο του μήνα ή δεν προβάλλονται για ολόκληρο τον μήνα, ενδέχεται να παρατηρήσετε ασυνέπειες ανάμεσα στους μέσους ημερήσιους προϋπολογισμούς σας και τις συνολικές δαπάνες σας.
Οποιοδήποτε ποσό υπερβαίνει το όριο υπέρβασης προϋπολογισμού θα επιστρέφεται ως πίστωση υπέρβασης προϋπολογισμού, αλλά θα εξακολουθήσετε να λαμβάνετε την αξία από τις επιπλέον εμφανίσεις που πραγματοποιούνται.

Περισσότερα σχετικά με την υπέρβαση προϋπολογισμού

Περισσότερα σχετικά με τα μηνιαία όρια χρέωσης

Δείτε άρθρα σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού σας

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας