Překročení rozpočtu – definice

Běžná situace, při které denní náklady v konkrétním dni překročí průměrný denní rozpočet. Služba Google Ads však vaší kampani nepovolí překročit celkové náklady za měsíc.

  • Překročení rozpočtu může pomoci vynahradit dny, kdy je menší provoz a reklamy se tak často nezobrazují. Funguje to takhle: abyste měli jistotu, že se vaše reklamy zobrazí v době největší návštěvností, může Google rozvrhnout rozpočet tak, že na některé dny použije jeho větší část, zatímco na jiné část menší. V takovém případě mohou celkové denní náklady překročit váš průměrný denní rozpočet u kampaní ve Vyhledávací síti až dvojnásobně a u chytrých kampaní až čtyřnásobně (pokud neplatíte za konverze). Pokud za konverze platíte, mohou být vaše denní náklady dokonce ještě vyšší.
  • Náš systém nicméně zajišťuje, že za celý měsíc používání služby nikdy nezaplatíte víc, než je měsíční limit poplatků (průměrný denní rozpočet vynásobený průměrným počtem dní v měsíci, tj. 30,4).
  • Pokud bude Google zobrazovat reklamy nad rozpočet a vaše měsíční náklady v ukončeném účetním období překročí částku povolenou rozpočtem, může být na váš účet automaticky připsán kredit.
  • U kampaní, které byly v průběhu měsíce pozastaveny nebo z nějakého jiného důvodu nebyly po určitou část měsíce v provozu, mohou mezi průměrnými denními rozpočty a celkovými naúčtovanými poplatky vzniknout nesrovnalosti.
Veškeré platby přesahující limit pro překročení denního rozpočtu vám budou vráceny ve formě kreditu za překročení rozpočtu a k tomu získáte i hodnotu zobrazení uskutečněných nad rámec limitu.

Další informace o překročení rozpočtu

Více o měsíčních limitech poplatků

Přečtěte si články o správě rozpočtu

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory