Ponúkanie cieľovej CZA: definícia

Stratégia automatických ponúk, ktorá na základe nastavenej cieľovej ceny za akvizíciu (CZA) nastavuje ponuky tak, aby ste získali čo najviac konverzií.

Poznámka: Optimalizátor konverzií bol premenovaný na ponúkanie cieľovej CZA

Keďže Optimalizátor konverzií už nie je jediný spôsob, ako automaticky ponúkať ceny pre konverzie, pomenúvame túto stratégiu ponúk tak, aby presne vyjadrovala svoj účel: ponúkanie cieľovej CZA. Mení sa iba názov – kampane používajúce ponúkanie cieľovej CZA budú fungovať rovnako ako kampane, ktoré používali Optimalizátor konverzií. Ďalšie informácie o stratégiách automatických ponúk

  • Ak je vaším hlavným reklamným cieľom získavanie konverzií (ako sú predaje, registrácie alebo stiahnutia mobilnej aplikácie), potom vám môže ponúkanie cieľovej CZA pomôcť automaticky získať viac konverzií v rámci vášho rozpočtu. Môže vám tiež pomôcť podporiť predaj pri nižších platbách za kliknutia, ktoré vedú k týmto nákupom.
  • Ponúkanie cieľovej CZA využíva údaje zo sledovania konverzií s cieľom vyhnúť sa nevýnosným kliknutiam a získať viac konverzií pri nižších nákladoch. Ponúkanie cieľovej CZA na základe histórie konverzií v kampani automaticky nájde optimálnu ponuku ceny za kliknutie (CZK) pre reklamu vždy, keď je vhodná na zobrazenie. Nastaví vyššie ponuky CZK pre hodnotnejšie kliknutia a nižšie ponuky CZK pre menej hodnotné kliknutia.
  • Ponúkanie cieľovej CZA vyžaduje, aby ste nastavili cieľovú CZA (priemernú sumu, ktorú chcete platiť za konverziu). Simulátor cieľovej CZA vám pomôže odhadnúť, ako by mohla zmena cieľovej CZA ovplyvniť váš objem konverzií.
  • Podobnou funkciou je vylepšená CZK, ktorá vám tiež pomôže dosiahnuť viac predajov alebo iných konverzií. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že vylepšená CZK vykonáva úpravy max. ponúk CZK, ktoré nastavíte ručne, zatiaľ čo cieľová CZA automaticky generuje cenové ponuky na otestovanie a dosiahnutie vašej cieľovej CZA.
  • Interakcie sú pre reklamy TrueView pre akcie definované ako kliknutia na reklamu alebo zhliadnutia v trvaní desať sekúnd. Ak dôjde k obom interakciám, započíta sa iba kliknutie. Zhliadnutie aspoň desiatich sekúnd videoreklamy sa počíta ako akcia vedúca ku konverzii na webe, ak ku konverzii dôjde v priebehu troch dní od interakcie. V prípade používateľov, ktorí kliknú na vašu reklamu, sa budú konverzie aj naďalej pripisovať v rámci vašej aktuálnej dĺžky sledovania konverzie.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory