Vylepšená CZK: definícia

Stratégia ponúkania cien, ktorá upravuje cenu za kliknutie (CZK) tak, aby ste dosiahli maximálny počet konverzií. Vylepšená CZK spája manuálne ponúkanie cien so stratégiou inteligentných ponúk, ako je napríklad cieľová CZA alebo cieľová ROAS. Táto stratégia zvyšuje manuálne cenové ponuky v prípadoch, ktoré s väčšou pravdepodobnosťou vedú k predaju alebo inej konverzii na vašom webe, a znižuje ju v prípadoch, keď je pravdepodobnosť konverzie nižšia.

  • Vylepšená CZK zvyšuje cenovú ponuku vždy, keď sa môže zobraziť vaša reklama – v závislosti od toho, s akou pravdepodobnosťou toto kliknutie povedie ku konverzii. Táto stratégia ponúkania cien tiež znižuje vašu cenovú ponuku pre kliknutia, ktoré povedú ku konverzii s menšou pravdepodobnosťou.
  • Vylepšená CZK vám môže pomôcť dosiahnuť viac konverzií pri zachovaní alebo znížení vašej ceny za konverziu.
  • Vylepšenú CZK je možné testovať spolu so systémami na ponúkanie cien tretej strany, aby ste do určitej miery získali inteligentné ponuky.
  • Vylepšená CZK funguje mierne odlišne pre kampane v Nákupoch. Zistite, ako nastaviť vylepšenú CZK pre kampane v Nákupoch.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?