Číslo Google na presmerovanie

Číslo Google na presmerovanie je jedinečné telefónne číslo od Googlu, ktoré môžete použiť v reklamách na sledovanie hovorov do firmy. Môžete ho začať používať zapnutím reportu hovorov v nastaveniach účtu.

Krajiny, v ktorých sú dostupné čísla Google na presmerovanie

Čísla Google na presmerovanie sú aktuálne dostupné v týchto krajinách:

Vlajka krajiny

Názov krajiny

Bezplatné číslo

Miestne číslo

Argentina flag Argentína áno, potvrdené áno, potvrdené
Austrália Austrália áno, potvrdené áno, potvrdené
Belgium flag Belgicko áno, potvrdené áno, potvrdené
Brazília Brazília áno, potvrdené áno, potvrdené
Kanada Kanada áno, potvrdené áno, potvrdené
Chile Flag Čile áno, potvrdené áno, potvrdené
Columbia flag icon Kolumbia áno, potvrdené áno, potvrdené
Czech Republic Flag Česká republika áno, potvrdené áno, potvrdené
* Dánsko áno, potvrdené
Francúzsko Francúzsko áno, potvrdené áno, potvrdené
Nemecko Nemecko áno, potvrdené áno, potvrdené
Hungary flag* Maďarsko áno, potvrdené áno, potvrdené
India** India áno, potvrdené áno, potvrdené
Indonézia Indonézia áno, potvrdené áno, potvrdené
Írsko Írsko áno, potvrdené áno, potvrdené
Israel flag icon Izrael áno, potvrdené áno, potvrdené
Italian Flag Taliansko áno, potvrdené áno, potvrdené
Japan Flag** ‡ Japonsko áno, potvrdené áno, potvrdené
Mexico flag icon Mexiko áno, potvrdené áno, potvrdené
Poland flag Poľsko áno, potvrdené áno, potvrdené
Portugal flag Portugalsko áno, potvrdené áno, potvrdené
Romanian flag icon Rumunsko áno, potvrdené áno, potvrdené
Russia flag icon Rusko áno, potvrdené áno, potvrdené
Slovakia flag icon Slovensko áno, potvrdené áno, potvrdené
South Africa Južná Afrika áno, potvrdené áno, potvrdené
Spain flag icon Španielsko áno, potvrdené áno, potvrdené
Sweden Švédsko áno, potvrdené áno, potvrdené
Switzerland flag icon Švajčiarsko áno, potvrdené áno, potvrdené
United Kingdom* Spojené kráľovstvo áno, potvrdené áno, potvrdené
United States Spojené štáty áno, potvrdené áno, potvrdené

* Bezplatné číslo, ktoré je ekvivalentom miestneho čísla.

** V prípade niektorých hovorov identifikácia volajúcich zobrazuje číslo Google (nie číslo používateľa).

‡ V Japonsku je vaším poskytovateľom služieb Google Connect Asia Pacific Pte. Ltd.

Ako to funguje

Animovaný gif zobrazujúci číslo Google na presmerovanie na mobilnom displeji

Po povolení reportu hovorov poskytuje Google jedinečné telefónne číslo, ktoré sa zobrazuje v reklamách alebo podkladoch. Ak používateľ zavolá na toto telefónne číslo, Google Ads presmeruje jeho hovor na telefónne číslo vašej firmy. Umožní vám to získať podrobné reporty hovorov vygenerovaných z vašich reklám.

Telefónne čísla

Kedykoľvek je to možné, čísla Google na presmerovanie budú mať rovnaké smerové číslo alebo predvoľbu ako vaša firma. Ak to nie je možné, budú mať lokálne smerové číslo alebo predvoľbu vašej geografickej oblasti. V niektorých prípadoch miestne číslo Google na presmerovanie nemusí byť k dispozícii. Keď nastane táto situácia, v reklame sa zobrazí bezplatné číslo Google na presmerovanie. Čísla Google na presmerovanie predstavujú buď bezplatné číslo, ktoré je ekvivalentom miestneho čísla, alebo miestne číslo.

Dôležité: Čísla Google na presmerovanie spojené s vaším reportom hovorov sú vlastníctvom Googlu. Preto môžu byť kedykoľvek zmenené alebo pridelené niekomu inému. Z tohto dôvodu môžete číslo Google na presmerovanie používať iba na účely reportu hovorov a sledovania telefonických konverzií na webe.

Kde čísla na presmerovanie hovorov nefungujú

V Obsahovej sieti (ang. Display network): odkazy na volanie zacielené na Obsahovú sieť nepodporujú čísla Google na presmerovanie ani sledovanie hovorov ako konverzií.

Mimo reklám Google: čísla Google na presmerovanie by sa nemali kopírovať a propagovať mimo služby Google Ads. Tieto čísla vlastní Google a môže ich kedykoľvek zmeniť alebo prideliť niekomu inému.

Telefónne systémy so skorými médiami: skoré médiá nie sú kompatibilné so sledovaním hovorov v službe Google Ads a v prípade ich použitia môžu byť zaznamenané zmeškané hovory.

Časté otázky

Ktoré telefónne číslo sa po zapnutí prehľadu hovorov zobrazí v mojich reklamách?

Pri návštevnosti z mobilných zariadení sa v reklame bude zobrazovať telefónne číslo vašej firmy. Po kliknutí na reklamu sa používateľom pri vytáčaní zobrazí číslo Google na presmerovanie.

Ako zo svojich reklám odstránim číslo Google na presmerovanie?

Čísla na presmerovanie môžete odstrániť vypnutím reportu hovorov. Po vykonaní tejto zmeny sa vaše reklamy budú zobrazovať s telefónnym číslom vašej firmy. Upozorňujeme, že ak bude report hovorov deaktivovaný, podrobný report hovorov už nebude k dispozícii. Ako spravovať report hovorov pre kampane

Sú čísla Google na presmerovanie pridelené mojej reklame natrvalo?

Číslo Google na presmerovanie je určené na sledovanie výkonnosti v súvislosti s hovormi. Toto číslo sa môže priebežne meniť. Číslo Google na presmerovanie preto neodporúčame kopírovať ani propagovať mimo reklamnej kampane v službe Google Ads.

Čo sa stane, ak niekto zavolá na číslo Google na presmerovanie, uloží si ho a zavolá naň znova?

Počas 60 dní od inicializačného hovoru používateľa sa hovory budú naďalej prepájať do firmy. Zakaždým, keď používateľ počas tohto obdobia uskutoční hovor, dané 60‑dňové obdobie sa resetuje a číslo zostane prepojené ďalších 60 dní. Po uplynutí celého 60‑dňového obdobia dané číslo viac nebude presmerovávať hovory do firmy.

Čo sa stane, ak niekto po kliknutí na reklamu neuskutoční hovor, zapíše si číslo Google na presmerovanie a hovor uskutoční neskôr?

Ak používateľ zavolá na číslo Google na presmerovanie približne do 30 minút (na určitých trhoch až do 2 hodín) od zobrazenia reklamy, hovor sa prepojí. Ak používateľ prvýkrát zavolá mimo tohto úvodného obdobia, hovor nebude presmerovaný. Ide o výnimočný prípad, pretože k prevažnej väčšine hovorov dochádza do piatich minút od momentu, keď sa číslo Google na presmerovanie zobrazí používateľovi v reklame alebo na webe.

Súvisiaci článok

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka