Δεδομένα προϊόντων: Ορισμός

Οι λεπτομέρειες για τα προϊόντα σας τις οποίες υποβάλλετε στο Google Merchant Center. Τα δεδομένα προϊόντων σας χρησιμοποιούνται για την προβολή δυναμικών διαφημίσεων και διαφημίσεων Αγορών κατά την εκτέλεση μιας καμπάνιας στο Google Ads.

  • Για να μας στείλετε τα δεδομένα προϊόντων σας, πρέπει να ρυθμίσετε μια ροή για τις πληροφορίες των προϊόντων σας σε έναν λογαριασμό Google Merchant Center. Στη συνέχεια, συνδέστε τον λογαριασμό σας στο Merchant Center με το Google Ads.
  • Στα δεδομένα προϊόντων θα ρυθμίσετε χαρακτηριστικά, όπως "condition" [κατάσταση] και "availability" [διαθεσιμότητα], για να περιγράψετε το προϊόν και να δώσετε λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο πώλησής του. Για να διευκολύνετε τους χρήστες του ιστού να βρίσκουν πιο εύκολα τα προϊόντα σας, είναι σημαντικό να περιγράψετε με ακρίβεια τα προϊόντα, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά.
  • Μαζί με τις τυπικές πολιτικές για τις διαφημίσεις, υπάρχουν διάφορες πολιτικές διαφημίσεων Αγορών σχετικά με τον τρόπο χρήσης κάθε χαρακτηριστικού και τη συχνότητα ενημέρωσης των δεδομένων των προϊόντων σας. Διαβάστε προσεκτικά τις πολιτικές και βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τις απαιτήσεις.

Υποβολή των δεδομένων προϊόντων
Ρύθμιση καμπάνιας Αγορών

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας