Cena za zhliadnutie (CZZ): definícia

Spôsob ponúkania cien pre videokampane, v prípade ktorého platíte za zhliadnutie. Zhliadnutie sa započíta, keď si divák pozrie 30 sekúnd vášho videa (alebo celé video, ak jeho dĺžka nepresahuje 30 sekúnd) alebo uskutoční interakciu s reklamou. Závisí to od toho, čo nastane skôr. Interakcie s videom zahŕňajú kliknutia na prekrytia s výzvou na akciu, karty a sprievodné bannery. Nastavením ponuky CZZ informujete spoločnosť Google o maximálnej sume, ktorú chcete zaplatiť za každé zhliadnutie.

  • Maximálnu ponuku CZZ pre svoje videoreklamy môžete vybrať pri vytváraní reklamnej skupiny. Maximálna ponuka znamená, že vaša platba za zhliadnutie bude rovnaká alebo nižšia než vaša ponuka, v závislosti od ponúk iných inzerentov.
  • Možnosť ponúkania CZZ je dostupná iba v prípade, že sa rozhodnete zobrazovať videoreklamy TrueView.
Poznámka: Metrika ceny za zhliadnutie zahŕňa v reportoch len reklamy, ktoré možno merať na základe zhliadnutí. Niektoré formáty reklamy (napríklad mikrospoty alebo nepreskočiteľné reklamy in‐stream) nie je možné merať na základe zhliadnutí.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka