Segment: definícia

Kategória (napríklad typ reklamy alebo deň týždňa), ktorú pridáte do tabuliek a grafov kampane, aby ste usporiadali údaje o výkonnosti vzhľadom na príslušné kritériá.

  • Ak pridáte segmenty Zariadenie a Deň týždňa, môžete zistiť, v ktorých dňoch sa zákazníkom zobrazí vaša reklama v mobilných zariadeniach s vyššou pravdepodobnosťou.
  • Pomocou časových segmentov (ako je napríklad hodina dňa alebo konkrétne mesiace) môžete zistiť zmeny vo výkonnosti. Ak napríklad segmentujete údaje podľa dňa týždňa a zistíte, že výkonnosť vašich reklám sa podstatne líši každú sobotu, môžete upraviť cenové ponuky a zohľadniť zmenu v správaní používateľov.
  • Dostupné možnosti segmentácie závisia od toho, či zobrazujete tabuľky kľúčových slov, reklám, reklamných skupín alebo kampaní.

Poznámka

Ak použijete nekompatibilný segment, hodnota v stĺpcoch sa nemusí zobraziť. Napríklad segmenty založené na konverziách, ako sú Konverzná akcia a Oneskorenie konverzie, sú kompatibilné iba so stĺpcami súvisiacimi s konverziami, ako sú Konverzie, Všetky konverzie a Hodnota konverzie. Ostatné stĺpce ako Kliknutia, Zobrazenia a Cena budú preto po použití segmentu založeného na konverzii zobrazovať prázdnu hodnotu „–“.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka