Segment: definícia

Kategória (napríklad typ reklamy alebo deň týždňa), ktorú pridáte do tabuliek a grafov kampane, aby ste usporiadali údaje o výkonnosti vzhľadom na príslušné kritériá.

  • Ak pridáte segmenty Zariadenie a Deň týždňa, môžete zistiť, v ktorých dňoch sa zákazníkom zobrazí vaša reklama v mobilných zariadeniach s vyššou pravdepodobnosťou.
  • Pomocou časových segmentov (ako je napríklad hodina dňa alebo konkrétne mesiace) môžete zistiť zmeny vo výkonnosti. Ak napríklad segmentujete údaje podľa dňa týždňa a zistíte, že výkonnosť vašich reklám sa podstatne líši každú sobotu, môžete upraviť cenové ponuky a zohľadniť zmenu v správaní používateľov.
  • Dostupné možnosti segmentácie závisia od toho, či zobrazujete tabuľky kľúčových slov, reklám, reklamných skupín alebo kampaní.

Poznámka

Ak použijete nekompatibilný segment, hodnota v stĺpcoch sa nemusí zobraziť. Napríklad segmenty založené na konverziách, ako sú Konverzná akcia a Oneskorenie konverzie, sú kompatibilné iba so stĺpcami súvisiacimi s konverziami, ako sú Konverzie, Všetky konverzie a Hodnota konverzie. Ostatné stĺpce ako Kliknutia, Zobrazenia a Cena budú preto po použití segmentu založeného na konverzii zobrazovať prázdnu hodnotu „–“.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
false
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067