Hodnotenie reklamy

Hodnota, ktorá slúži na určenie pozície reklamy (teda miesta na stránke, kde sa zobrazia vaše reklamy vzhľadom na iné reklamy) a toho, či sa vaše reklamy vôbec zobrazia. Hodnotenie reklamy sa vypočítava na základe sumy ponuky, kvality reklamy v čase aukcie (vrátane očakávanej miery prekliknutí, relevancie reklamy a dojmu zo vstupnej stránky), minimálnych hodnotení reklamy, konkurencie v aukcii, kontextu používateľského vyhľadávania (napríklad podľa polohy používateľa, jeho zariadenia, času vyhľadávania, povahy hľadaných výrazov, ostatných reklám, výsledkov vyhľadávania zobrazených na stránke a iných signálov a atribútov používateľa) a na základe predpokladaného vplyvu podkladov a iných formátov reklamy.

  • Pri odhadovaní očakávaného účinku podkladov a formátov reklamy zohľadňujeme faktory, ako sú relevancia, miery prekliknutí (ang, clickthrough rate) a význačnosť podkladov alebo formátov na stránke s výsledkami vyhľadávania. Znamená to, že keď máte kľúčové slová a reklamy s vysokou relevanciou, môžete s nimi získať vyššiu pozíciu za nižšiu predajnú cenu aj v prípade, že sú ponuky vašej konkurencie vyššie.
  • Hodnotenie reklamy sa prepočítava vždy, keď je reklama vhodná na zobrazenie a súťaží v aukcii. Pozícia reklamy môže teda stále kolísať v závislosti od konkurencie, kontextu používateľského vyhľadávania a kvality reklamy v čase aukcie.
  • V maximálne výkonných kampaniach platí, že ak vyhľadávací dopyt používateľa nie je identický s vhodným kľúčovým slovom pre reklamu vo vyhľadávaní (vrátane hľadaného výrazu po oprave pravopisu), vyberie sa kampaň alebo reklama s najvyšším hodnotením reklamy. Prečítajte si viac o maximálne výkonných kampaniach.

Súvisiaci odkaz

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka