Hodnotenie reklamy

Hodnota používaná na určenie vašej pozície reklamy (teda miesta na stránke, kde sa zobrazia vaše reklamy vzhľadom na ostatné reklamy) a toho, či si vaše reklamy vôbec zobrazia. Hodnotenie reklamy sa vypočítava na základe výšky vašej cenovej ponuky, kvality vašej reklamy v čase aukcie (vrátane očakávanej miery prekliknutí, relevancie reklamy a dojmu zo vstupnej stránky), limitov hodnotenia reklamy, kontextu vyhľadávania používateľa (napr. podľa polohy používateľa, jeho zariadenia, času vyhľadávania, typu hľadaných výrazov, ostatných reklám a výsledkov vyhľadávania zobrazených na stránke a ostatných signálov a atribútov používateľa) a tiež na základe očakávaného účinku rozšírení a ostatných formátov reklamy.

  • Pri odhadovaní očakávaného účinku rozšírení a formátov reklamy zohľadňujeme faktory, ako sú relevancia, miery prekliknutí a význačnosť rozšírení alebo formátov na stránke s výsledkami vyhľadávania. To znamená, že ak máte kľúčové slová a reklamy s vysokou relevanciou, môžete sa s nimi umiestniť na vyššej pozícii aj v prípade, že cenové ponuky vašej konkurencie sú vyššie.
  • Vaše hodnotenie reklamy sa prepočítava vždy, keď je vaša reklama vhodná na zobrazenie a súťaží v aukcii. Pozícia vašej reklamy môže teda stále kolísať v závislosti od konkurencie, kontextu vyhľadávania používateľa a kvality vašej reklamy v čase aukcie.

Ďalšie informácie o hodnotení a pozícii reklamy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory