Hodnotenie reklamy

Hodnota, ktorá slúži na určenie pozície reklamy (teda miesta na stránke, kde sa zobrazia vaše reklamy vo vzťahu k iným reklamám) a toho, či sa vaše reklamy vôbec zobrazia. Vypočítava sa na základe sumy ponuky, kvality vašej reklamy v čase aukcie (vrátane očakávanej miery prekliknutí, relevancie reklamy a dojmu zo vstupnej stránky), minimálnych hodnotení reklám, konkurencie v aukcii, kontextu používateľského vyhľadávania (napr. podľa polohy používateľa, jeho zariadenia, času vyhľadávania, povahy hľadaných výrazov, ostatných reklám, výsledkov vyhľadávania zobrazených na stránke a ďalších signálov a atribútov používateľa) a tiež na základe predpokladaného vplyvu rozšírení a ostatných formátov reklamy.

  • Pri odhadovaní očakávaného účinku rozšírení a formátov reklamy zohľadňujeme faktory, ako sú relevancia, miery prekliknutí a význačnosť rozšírení alebo formátov na stránke s výsledkami vyhľadávania. To znamená, že ak máte kľúčové slová a reklamy s vysokou relevanciou, môžete sa s nimi umiestniť na vyššej pozícii aj v prípade, že cenové ponuky vašej konkurencie sú vyššie.
  • Hodnotenie reklamy sa prepočítava vždy, keď je reklama vhodná na zobrazenie a súťaží v aukcii. Pozícia reklamy môže teda stále kolísať v závislosti od konkurencie, kontextu používateľského vyhľadávania a kvality reklamy v čase aukcie.

Ďalšie informácie o hodnotení a pozícii reklamy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false