Hodnotenie reklamy

Hodnotenie reklamy predstavuje množinu hodnôt, na základe ktorých sa určuje, či sa vaše reklamy môžu zobrazovať a (ak môžu) kde na stránke sa vaše reklamy zobrazujú (ak vôbec) v porovnaní s reklamami ostatných inzerentov. Skóre hodnotenia reklamy sa vypočítava na základe mnohých faktorov vrátane výšky vašej ponuky, kvality vašich reklám a vstupnej stránky, minimálnych hodnotení reklám, konkurencie v aukcii, kontextu vyhľadávania používateľa (napríklad podľa polohy používateľa, jeho zariadenia, času vyhľadávania, typu hľadaných výrazov, ostatných reklám, výsledkov vyhľadávania zobrazených na stránke a ďalších signálov a atribútov používateľa) a tiež na základe predpokladaného vplyvu podkladov a ostatných formátov reklamy.

  • Pri odhade predpokladaného vplyvu podkladov a formátov reklamy zohľadňujeme faktory, ako sú relevancia, miery prekliknutí a význačnosť podkladov alebo formátov na stránke s výsledkami vyhľadávania. To znamená, že keď máte kľúčové slová a reklamy s vysokou relevanciou, môžete s nimi získať vyššiu pozíciu za nižšiu cenu aj v prípade, že sú ponuky vašej konkurencie vyššie.
  • V každej aukcii sa najprv vypočíta hodnotenie reklamy, ktoré určuje, či sa vaša reklama môže zobrazovať. Druhé hodnotenie potom určuje, ako je na tom vaša reklama v porovnaní s ostatnými vhodnými reklamami. Pozícia vašej reklamy môže kolísať v závislosti od konkurencie, kontextu vyhľadávania používateľa a kvality vašej reklamy v danej chvíli.
  • V maximálne výkonných kampaniach platí, že ak vyhľadávací dopyt používateľa nie je identický s vhodným kľúčovým slovom pre reklamu vo vyhľadávaní (vrátane hľadaného výrazu po oprave pravopisu), vyberie sa kampaň alebo reklama s najvyšším hodnotením reklamy. Prečítajte si viac o maximálne výkonných kampaniach.

Súvisiaci odkaz

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka