Používání grafických reklam různých velikostí

V tomto článku jsou uvedeny specifikace velikostí a rozměrů grafických reklam, které lze nahrát do Obsahové sítě Google.

Grafické reklamy získávají pozornost lidí ve dvou milionech webů a aplikací Obsahové sítě Google. Služba Google Ads umožňuje grafické reklamy vytvářet několika způsoby – můžete využít šablony z Galerie reklam, responzivní reklamy a nahrávat obsahové reklamy. Můžete nahrát vlastní grafické reklamy nebo použít responzivní reklamy.

Než začnete

Rozmyslete si, zda je pro vás nahrání grafických reklam vytvořených na míru skutečně tou nejlepší volbou. Další možností je pomocí responzivních reklam vytvořit grafické reklamy, které se svou velikostí hodí téměř kamkoli v Obsahové síti. Dokonce i inzerentům, kteří nahrané grafické reklamy využívají, se doporučuje vytvořit další responzivní reklamy k doplnění velikostí, které pro nahrané grafické reklamy nejsou k dispozici. Zjistěte, jak responzivní reklamu vytvořit

Ze stejného účtu Google Ads, a v některých případech dokonce i ze stejné kampaně, můžete zobrazovat více typů reklam než jen grafické. Seznamte se s různými typy kampaní a dostupnými formáty reklam.

Pokyny

Abyste mohli reklamu v Google Ads vytvořit, je třeba si připravit obrázkový soubor ve správné velikosti a formátu. Seznam specifikací a rozměrů je uveden níže. 

Při nahrávání složky ve formátu ZIP je možné přidat maximálně 40 souborů. Přečtěte si, jak vytvořit a nahrát grafickou reklamu.

Poznámka: Některé velikosti reklam se budou zobrazovat pouze v určitých oblastech.

Specifikace

Neanimované grafické reklamy

Typy souborů

 
Formáty GIF, JPG, PNG
Maximální velikost 150 kB

Velikosti reklamy

 
Čtverec a obdélník  
200 × 200 Malý čtverec
240 × 400 Svislý obdélník
250 × 250 Čtverec
250 × 360 Trojnásobná širokoúhlá
300 × 250 Vložený obdélník
336 × 280 Velký obdélník
580 × 400 Netboard
Vysoký sloupec  
120 × 600 Vysoký sloupec
160 × 600 Široký sloupec
300 × 600 Půlstránková reklama
300 × 1050 Na výšku
Široký banner  
468 × 60 Banner
728 × 90 Široký banner
930 × 180 Horní banner
970 × 90 Velký široký banner
970 × 250 Reklamní panel
980 × 120 Panoráma
Mobilní  
300 × 50 Mobilní banner
320 × 50 Mobilní banner
320 × 100 Velký mobilní banner
Animované grafické reklamy

Typy souborů

 
Typ souboru .GIF
Velikost souboru 150 kB nebo menší

Velikosti obrázků:

 
Čtverec a obdélník  
200 × 200 Malý čtverec
240 × 400 Svislý obdélník
250 × 250 Čtverec
250 × 360 Trojnásobná širokoúhlá
300 × 250 Vložený obdélník
336 × 280 Velký obdélník
580 × 400 Netboard
Vysoký sloupec  
120 × 600 Vysoký sloupec
160 × 600 Široký sloupec
300 × 600 Půlstránková reklama
300 × 1050 Na výšku
Široký banner  
468 × 60 Banner
728 × 90 Široký banner
930 × 180 Horní banner
970 × 90 Velký široký banner
970 × 250 Reklamní panel
980 × 120 Panoráma
Mobilní  
300 × 50 Mobilní banner
320 × 50 Mobilní banner
320 × 100 Velký mobilní banner
Délka a rychlost animace
 • Délka animace nesmí přesáhnout 30 sekund.
 • Animace mohou využívat smyčku. Po 30 sekundách se však animace musí zastavit.
 • Snímková frekvence animovaných reklam ve formátu GIF může být maximálně 5 snímků za sekundu.
 • Animované soubory v HD nejsou podporovány.

Reklamy ve formátu HTML5

 

Podmínky používání reklam ve formátu HTML5

Reklamy ve formátu HTML5 nemají k dispozici všichni inzerenti. Pokud je ve svém účtu k dispozici nemáte a chcete je používat, můžete odeslat žádost. Váš účet musí splňovat následující podmínky:

 • Nesmí mít problémy s dodržováním zásad.
 • Musí mít dobrou platební kázeň.
 • Útrata za dobu existence účtu musí přesáhnout 1000 USD.

Až vaši žádost posoudí tým Google Ads, informujeme vás e‑mailem. Do té doby můžete používat jiné možnosti, například nahrané grafické reklamyresponzivní reklamy.

 

Vytváříte-li univerzální kampaň propagující aplikace, přečtěte si o HTML5 pro univerzální kampaně propagující aplikace.

Své reklamy ověřujte pomocí validátoru HTML5 služby Google Ads.

Všechny reklamy HTML5

Typy souborů

Formáty: Soubor ZIP obsahující soubor HTML a volitelně i CSS, JS, GIF, PNG, JPG, JPEG nebo SVG

Podporované rozměry reklamy

 
Čtverec a obdélník  
200 × 200 Malý čtverec
240 × 400 Svislý obdélník
250 × 250 Čtverec
250 × 360 Trojnásobná širokoúhlá
300 × 250 Vložený obdélník
336 × 280 Velký obdélník
580 × 400 Netboard
Vysoký sloupec  
120 × 600 Vysoký sloupec
160 × 600 Široký sloupec
300 × 600 Půlstránková reklama
300 × 1050 Na výšku
Široký banner  
468 × 60 Banner
728 × 90 Široký banner
930 × 180 Horní banner
970 × 90 Velký široký banner
970 × 250 Reklamní panel
980 × 120 Panoráma
Mobilní  
300 × 50 Mobilní banner
320 × 50 Mobilní banner
320 × 100 Velký mobilní banner
Podporovaná velikost souboru
 • 150 kB nebo menší
Reklamy HTML5 vytvořené v nástroji Google Web Designer
Prostředí Při vytváření reklam v nástroji Google Web Designer je třeba zadat jako prostředí možnost „Google Ads“.
Podporované komponenty
 • iFrame
 • Posouvací galerie
 • Otáčecí galerie
 • 360° galerie
 • Navigace galerie
 • Obrázkové tlačítko
 • Spritesheet
Publikování ve službě Google Ads V nástroji Google Web Designer:
 1. Klikněte na tlačítko Publikovat.
 2. Vyberte možnost Publikovat místně.
 3. Nahrajte výsledný soubor ZIP do služby Google Ads.
Omezení
 • Rozbalitelné reklamy nejsou podporovány.
 • Všechny obrázky použité v reklamách ve formátu HTML5 musí být místní obrázky, ne odkazy na obrázky, a měly by být součástí položek souboru ZIP.
 • Podporováno je pouze písmo pro web Google. Jiná písma pro web nejsou podporována.
 • Pro cílové akce v prostředí není podporován časovač a více ukončení.
 • V reklamách ve formátu HTML5 nelze použít metody místního ukládání.

 

Reklamy AMPHTML vytvořené v nástroji Google Web Designer

Rozměry / metaznačky

Rozměry všech reklam AMPHTML je nutné deklarovat pomocí značky <meta>v dokumentu<head>:

<meta name="ad.size" content="width=W,height=H">

Podporované rozměry jsou stejné jako rozměry podporované u reklam HTML5.

Zip balíček primárních podkladů

Můžete nahrát soubor ve formátu ZIP obsahující jeden dokument HTML (primární podklad) a až 39 multimediálních podkladů. Celková velikost komprimovaného souboru ZIP nesmí překročit 150 KiB (153600 B).

Pravidla primárních podkladů Všechny reklamy AMPHTML musí dodržovat pravidla formátu reklam AMPHTML. Pro validaci svých reklam použijte veřejně dostupný AMP validátor.
Adresy URL Všechny adresy URL musí odpovídat podkladům v balíčku. Výjimkou jsou tři případy:
 • běhová knihovna AMP a vlastní prvky,
 • vlastní fonty v parametru href prvku <link rel="stylesheet">,
 • vložená data: adresy URL. 

Relativní cesty musí odpovídat cestě k primárnímu podkladu a musí se řídit strukturou souboru ZIP. Absolutní cesty nejsou povoleny.

Podporované komponenty AMP
 • amp-accordion
 • amp-animation
 • amp-anim: Obrázky musí mít formu relativních odkazů na podklady v ZIP balíčku.
 • amp-carousel
 • amp-fit-text
 • amp-font: Názvy tříd CSS nesmí být použity na jiném místě v dokumentu. Nesmíte například použít:

<amp-font layout="nodisplay” font-family="My Font" timeout="1000" on-load-add-class="amp-font-class1"></amp-font> <div class="amp-font-class1"></div>

 • amp-gwd-animation
 • amp-img: Obrázky musí mít formu relativních odkazů na podklady v ZIP balíčku.
 • amp-layout
Vlastní ukončení Vlastní ukončení v podobě <amp-ad-exit> nebo <a href> nejsou povolena. Oblast pro kliknutí se rozšíří na celou reklamu.
Nedovolené hodnoty Prvky nesmí používat následující názvy tříd:
 • amp-carousel-slide
 • amp-carousel-button
 • amp-carousel-button-next
 • amp-carousel-button-prev

Akce události nemůže jako cíl události používat AMP. Zakázáno je tedy například následující:

<button on="tap:AMP.navigateTo(url='http://google.com')">

   
Zakázány jsou také události tap.

    <button on="tap:popup.toggleVisibility()">

Všechny ostatní reklamy HTML5

Požadavky týkající se HTML Reklamy HTML5 musí obsahovat:
 • deklaraci <!DOCTYPE html>,
 • značku <html>,
 • značku <body>,
 • metaznačku velikosti formátu reklamy pod značkou <head>. Příklad:
  <meta name="ad.size" content="width=300,height=250">

Explicitní koncové značky (Vložené koncové značky nebudou přijaty.):

 • Příklad platných koncových značek: <path></path>
 • Příklady nepovoleného značení: <path> nebo <path />

Případně můžete rozbalit vloženou značku svg do samostatného souboru.

Požadavky na nahrání Na veškerý kód a podklady je třeba odkazovat pomocí relativních cest ke zdrojům v souboru ZIP. Nejsou povoleny žádné externí odkazy s výjimkou odkazů na:
 

Při nahrávání složky ve formátu ZIP je maximální počet souborů 40.

Důležité upozornění

Pro znaky mimo tabulku ASCII je třeba použít kódování UTF-8.

Regionálně dostupné velikosti reklam

Níže uvádíme další velikosti grafických reklam, které můžete použít v závislosti na regionu, kde se budou vaše reklamy zobrazovat. 

Typ reklamy Rozměr Max. velikost Region
PL – reklamní panel 750×100 150 kB Polsko
PL – dvojitý reklamní panel 750×200 150 kB Polsko
PL – trojitý reklamní panel 750×300 150 kB Polsko
Svislý obdélník 240×400 150 kB Rusko
Panoráma 980×120 150 kB Švédsko
Horní banner 930×180 150 kB Dánsko
Trojnásobná širokoúhlá 250×360 150 kB Švédsko
Netboard 580×400 150 kB Norsko
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?