Specifikace nahraných obsahových reklam

Obsahové reklamy vám umožní oslovit uživatele ve dvou milionech aplikací a webů v Obsahové síti Google. Služba Google Ads nabízí hned několik způsobů, jak vytvořit responzivní obsahové reklamy a vlastní nahrané obsahové reklamy. V tomto článku jsou uvedeny specifikace velikostí a rozměrů reklam, které lze nahrát do Obsahové sítě Google. Další informace o nahrání vlastních obsahových reklam

Než začnete

Zvažte, zda je pro vás nahrání obsahových reklam vytvořených na míru skutečně tou nejlepší volbou. Pokud ne, máte možnost vytvořit responzivní obsahové reklamy, které se svou velikostí hodí téměř kamkoli v Obsahové síti. I když se rozhodnete nahrát své vlastní reklamy, může být stále vhodné nahrát i podklady pro vytvoření responzivních obsahových reklam. Ty pak můžete použít tam, kde se vaše vlastní obsahové reklamy nehodí. Další informace o vytvoření vlastní responzivní obsahové reklamy

Ve stejném účtu Google Ads, a v některých případech dokonce i ve stejné kampani, můžete zobrazovat více typů reklam. Tedy nikoli jen reklamy obsahové. Další informace o formátech reklam dostupných v různých typech kampaní

Tip: Reklamy některých velikostí se budou zobrazovat pouze v určitých oblastech. Další informace o velikostech reklam, jejichž dostupnost je omezena

Specifikace

Animované a neanimované grafické reklamy

Typy souborů

 
Formáty GIF, JPG, PNG
Maximální velikost 150 kB

Velikosti reklamy

 
Čtverec a obdélník  
200 × 200 Malý čtverec
240 × 400 Svislý obdélník
250 × 250 Čtverec
250 × 360 Trojnásobná širokoúhlá
300 × 250 Vložený obdélník
336 × 280 Velký obdélník
580 × 400 Netboard
Vysoký sloupec  
120 × 600 Vysoký sloupec
160 × 600 Široký sloupec
300 × 600 Půlstránková reklama
300 × 1050 Na výšku
Široký banner  
468 × 60 Banner
728 × 90 Široký banner
930 × 180 Horní banner
970 × 90 Velký široký banner
970 × 250 Reklamní panel
980 × 120 Panoráma
Mobilní  
300 × 50 Mobilní banner
320 × 50 Mobilní banner
320 × 100 Velký mobilní banner
* Animované reklamy (GIF) Délka a rychlost animace:
Délka animace nesmí přesáhnout 30 sekund.
Animace mohou využívat smyčku. Po 30 sekundách se však animace musí zastavit.
Snímková frekvence animovaných reklam ve formátu GIF může být maximálně 5 snímků za sekundu.

Reklamy AMP HTML

Při vytváření reklam můžete využít technologii AMP (Accelerated Mobile Pages). Reklamy ve formátu AMP HTML se načítají rychleji než běžné reklamy, takže se skvěle hodí zejména pro mobilní zařízení. Další informace o reklamách AMP HTML

Reklamy AMP HTML vytvořené v nástroji Google Web Designer

Rozměry / metaznačky

Rozměry všech reklam AMP HTML je nutné deklarovat pomocí značky <meta>v dokumentu<head>:

<meta name="ad.size" content="width=W,height=H">

Podporované rozměry jsou stejné jako rozměry podporované u reklam HTML5.

Zip balíček primárních podkladů

Můžete nahrát soubor ve formátu ZIP obsahující jeden dokument HTML (primární podklad) a až 39 multimediálních podkladů. Celková velikost komprimovaného souboru ZIP nesmí překročit 150 KiB (153600 B).

Pravidla primárních podkladů Všechny reklamy AMP HTML musí dodržovat pravidla formátu reklam AMP HTML. Pro validaci svých reklam použijte veřejně dostupný AMP validátor.
Adresy URL Všechny adresy URL musí odpovídat podkladům v balíčku. Výjimkou jsou tři případy:
 • běhová knihovna AMP a vlastní prvky,
 • vlastní fonty v parametru href prvku <link rel="stylesheet">,
 • vložená data: adresy URL. 

Relativní cesty musí odpovídat cestě k primárnímu podkladu a musí se řídit strukturou souboru ZIP. Absolutní cesty nejsou povoleny.

Podporované komponenty AMP
 • amp-accordion
 • amp-animation
 • amp-anim: Obrázky musí mít formu relativních odkazů na podklady v ZIP balíčku.
 • amp-carousel
 • amp-fit-text
 • amp-font: Názvy tříd CSS nesmí být použity na jiném místě v dokumentu. Nesmíte například použít:

<amp-font layout="nodisplay” font-family="My Font" timeout="1000" on-load-add-class="amp-font-class1"></amp-font> <div class="amp-font-class1"></div>

 • amp-gwd-animation
 • amp-img: Obrázky musí mít formu relativních odkazů na podklady v ZIP balíčku.
 • amp-layout
Vlastní ukončení Vlastní ukončení v podobě <amp-ad-exit> nebo <a href> nejsou povolena. Oblast pro kliknutí se rozšíří na celou reklamu.
Nedovolené hodnoty Prvky nesmí používat následující názvy tříd:
 • amp-carousel-slide
 • amp-carousel-button
 • amp-carousel-button-next
 • amp-carousel-button-prev

Akce události nemůže jako cíl události používat AMP. Zakázáno je tedy například následující:

<button on="tap:AMP.navigateTo(url='http://google.com')">

   
Zakázány jsou také události tap.

    <button on="tap:popup.toggleVisibility()">

Reklamy HTML5

Díky formátu HTML5 můžete vytvářet interaktivní a poutavé reklamy pro Obsahovou síť Google. Reklamy HTML5 můžete také propojit s kampaněmi na aplikace. Přečtěte si níže uvedené požadavky, abyste zjistili, zda jsou pro vás reklamy HTML5 vhodné. Další informace o reklamách HTML5 a hratelných reklamách v kampaních na aplikace

Podmínky používání reklam ve formátu HTML5

Reklamy ve formátu HTML5 by v účtu Google Ads měly být dostupné, jakmile váš účet splní tyto požadavky:

 • Učet je aktivní po dobu delší než 90 dní.
 • Útrata za dobu existence účtu přesáhla 9 000 USD.
 • V souvislosti s účtem nedošlo k problémům s dodržováním zásad.

Splnění výše uvedených požadavků však samo o sobě nemusí vždy přístup k reklamám ve formátu HTML5 zaručit.

Pokud v účtu přístup k reklamám HTML5 nemáte, můžete o něj požádat přes formulář žádosti o přístup k formátu HTML5. Před odesláním žádosti musí účet splňovat níže uvedená kritéria způsobilosti. Do 7 pracovních dnů od odeslání žádosti obdržíte e-mailové oznámení s aktualizací stavu.

 • V souvislosti s účtem nedošlo k problémům s dodržováním zásad.
 • Účet má dobrou platební historii.
 • Útrata za dobu existence účtu přesáhla 1 000 USD.

Pokud si chcete k reklamám HTML5 zachovat přístup trvale, musíte dodržovat naše zásady a mít v tomto směru dobrou historii.

Prozatím můžete používat jiné typy reklam, například nahrané reklamy AMP HTML nebo responzivní obsahové reklamy.

Je též třeba dodržovat správné specifikace obsahových reklam.

Pokud už reklamu HTML5 máte vytvořenou, můžete ji zkontrolovat pomocí validátoru HTML5 služby Google Ads.

Všechny reklamy HTML5

Typy souborů

Formát: Soubor ZIP obsahující soubor ve formátu HTML a volitelně i CSS, JS, GIF, PNG, JPG, JPEG nebo SVG

Podporované rozměry reklamy

 
Čtverec a obdélník  
200 × 200 Malý čtverec
240 × 400 Svislý obdélník
250 × 250 Čtverec
250 × 360 Trojnásobná širokoúhlá
300 × 250 Vložený obdélník
336 × 280 Velký obdélník
580 × 400 Netboard
Sloupec  
120 × 600 Sloupec
160 × 600 Široký sloupec
300 × 600 Půlstránková reklama
300 × 1050 Na výšku
Široký banner  
468 × 60 Banner
728 × 90 Široký banner
930 × 180 Horní banner
970 × 90 Velký široký banner
970 × 250 Reklamní panel
980 × 120 Panoráma
Mobilní  
300 × 50 Mobilní banner
320 × 50 Mobilní banner
320 × 100 Velký mobilní banner
Podporovaná velikost souboru

600 kB nebo menší

Reklamy HTML5 vytvořené v nástroji Google Web Designer
Prostředí Při vytváření reklamy v nástroji Google Web Designer musíte vybrat prostředí Google Ads.
Statické a dynamické reklamy

Reklamy HTML5 mohou být statické i dynamické. Dynamické reklamy využívají informace ze zdroje dat, na základě kterých určují, jaké obrázky, text a další informace se zobrazí.

Při vytváření dynamické reklamy pracujete se zástupnými prvky, které reprezentují každý obrázek nebo text, jenž se má dynamicky generovat, a následně se k jednotlivým prvkům přiřadí datové objekty. Změní-li se něco ve zdroji dat, příslušné změny se automaticky projeví v prvcích, které jsou vázány k příslušným datům.

Podporované komponenty
 • 360° galerie
 • Otáčecí galerie
 • Navigace v galerii
 • iFrame
 • Obrázkové tlačítko
 • Efekt obrázku
 • Částicové efekty
 • Spritesheet
 • Hodnocení hvězdičkami
 • Posouvací galerie
 • Dotyková oblast
 • Galerie přechodů
Publikování ve službě Google Ads V nástroji Google Web Designer:
 1. Klikněte na tlačítko Publikovat.
 2. Vyberte možnost Publikovat místně.
 3. Nahrajte výsledný soubor ZIP do služby Google Ads.
Omezení
 • Všechny obrázky použité v reklamách ve formátu HTML5 musejí být místní, nesmí se tedy jednat o pouhé odkazy. Kromě toho musejí být součástí podkladů v souboru ZIP.
 • Rozbalitelné reklamy nejsou podporovány.
 • U akcí cílení v rámci prostředí není podporován časovač ani více opuštění.
 • V reklamách ve formátu HTML5 nelze použít metody místního ukládání.
 • Podporována jsou pouze webová písma Google. Jiná webová písma nepodporujeme.
   

Všechny ostatní reklamy HTML5

Požadavky týkající se HTML Reklamy HTML5 musí obsahovat:
 • deklaraci <!DOCTYPE html>,
 • značku <html>,
 • značku <body>,
 • metaznačku velikosti formátu reklamy pod značkou <head>. Příklad:
  <meta name="ad.size" content="width=300,height=250">

Řádné koncové značky (uzavírací lomítko v rámci otevírací značky nebude přijato):

 • Příklad platných koncových značek: <path></path>
 • Příklady nepovolených značek: <path> nebo <path />

Alternativní možností je extrahovat vložený soubor SVG do samostatného souboru.

Požadavky na nahrání Na veškerý kód a podklady je třeba odkazovat pomocí relativních cest ke zdrojům v souboru ZIP. Nejsou povoleny žádné externí odkazy s výjimkou odkazů na:

Soubor ZIP může obsahovat maximálně 40 souborů.

Důležité: Pro znaky mimo tabulku ASCII je třeba použít kódování UTF-8.

Regionálně dostupné velikosti reklam

V tabulce níže uvádíme další velikosti grafických reklam, které můžete použít v závislosti na oblasti, kde se budou reklamy zobrazovat.

Typ reklamy Rozměr Max. velikost Region
PL – reklamní panel 750 × 100 150 kB Polsko
PL – dvojitý reklamní panel 750 × 200 150 kB Polsko
PL – trojitý reklamní panel 750 × 300 150 kB Polsko
Svislý obdélník 240 × 400 150 kB Rusko
Panoráma 980 × 120 150 kB Švédsko
Horní banner 930 × 180 150 kB Dánsko
Trojnásobná širokoúhlá 250 × 360 150 kB Švédsko
Netboard 580 × 400 150 kB Norsko

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
13942000384691308260
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
73067