Aukcia

Proces, ktorý prebehne pri každom Vyhľadávaní Google na určenie reklám, ktoré sa zobrazia pri danom konkrétnom vyhľadávaní a v akom poradí sa tieto reklamy zobrazia na stránke (prípadne či sa vôbec nejaké reklamy zobrazia).

  • Zakaždým, keď je reklama vhodná na zobrazenie pre určité vyhľadávanie, prejde procesom reklamnej aukcie. Aukcia rozhoduje o tom, či sa reklama vôbec zobrazí a na akej pozícii reklamy sa na stránke zobrazí.
  • Funguje to takto:
    1. Keď niekto vyhľadáva, systém Google Ads nájde všetky reklamy s kľúčovými slovami, ktoré sa zhodujú s týmto vyhľadávaním.
    2. Z týchto reklám systém ignoruje všetky reklamy, ktoré nie sú vhodné, ako sú napríklad reklamy zacielené na inú krajinu alebo zamietnuté reklamy z dôvodu porušenia pravidiel.
    3. Zo zvyšných reklám sa môžu zobraziť len tie, ktoré majú dostatočne vysoké hodnotenie reklamy. Hodnotenie reklamy predstavuje kombináciu cenovej ponuky, kvality reklamy, limitov hodnotenia reklamy, kontextu vyhľadávania používateľa a predpokladaného vplyvu rozšírení a iných formátov reklamy.

Steps in an Google ads auction

  • Najdôležitejšia vec, na ktorú treba pamätať, je, že ak máte vysoko relevantné reklamy a kľúčové slová, môžete sa s nimi umiestniť na vyššej pozícii (za nižšiu cenu) aj v prípade, že cenová ponuka vašej konkurencie je vyššia.
  • Keďže proces aukcie sa opakuje pri každom vyhľadávaní v službe Google, každá aukcia môže mať potenciálne odlišné výsledky podľa toho, aká je konkurencia v danom momente. Preto je normálne, keď v súvislosti s pozíciou reklamy na stránke alebo s jej zobrazovaním zaznamenáte určitú fluktuáciu.
Informácie o pozícii reklamy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka