Webová adresa

Umiestnenie webovej stránky alebo súboru na internete. Niektoré webové adresy stránok Google obsahujú reťazce www.google.sk, adwords.googleblog.com a http://www.google.com/intl/sk/privacy.

  • Tak, ako majú budovy a domy svoje adresy, aj webové stránky majú jedinečné adresy, ktoré umožňujú ľuďom vyhľadať ich. Na internete sa tieto adresy nazývajú webové adresy (URL – Uniform Resource Locators).
  • Webová adresa stránky, ako napríklad http://support.google.com/google-ads, sa skladá z názvu domény (v tomto prípade „google“), kategórie domény („.com“) a niekedy z ďalších častí, ako sú subdoména („support“) a cesta („/google-ads“).
  • Pre každú svoju reklamu špecifikujete zobrazenú webovú adresu, ktorá sa zobrazuje v reklame a cieľovú webovú adresu, ktorá určuje, kam sú ľudia presmerovaní po kliknutí na reklamu.
  • Ak chcete zistiť webovú adresu určitej stránky, nájdete ju v paneli s adresou blízko horného okraja internetového prehliadača.

Pravidlá pre zobrazené webové adresy
Úprava webových adries

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?