Απόδοση επένδυσης (ROI)

Το κέρδος που έχετε αποκομίσει από τις διαφημίσεις και τις δωρεάν καταχωρίσεις προϊόντων σε σύγκριση με το ποσό που έχετε δαπανήσει για αυτές.

Για να υπολογίσετε την απόδοση επένδυσης (ROI), αφαιρέστε το συνολικό κόστος από τα έσοδα που προέκυψαν από τις διαφημίσεις και τις καταχωρίσεις σας και, στη συνέχεια, διαιρέστε το αποτέλεσμα με το συνολικό κόστος: Απόδοση επένδυσης (ROI) = (Έσοδα - Κόστος πωληθέντων αγαθών) / Κόστος πωληθέντων αγαθών.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι διαθέτετε ένα προϊόν το οποίο έχει κόστος παραγωγής 100 € και τιμή πώλησης 200 €. Η διαφήμιση αυτού του προϊόντος στο Google Ads σας αποφέρει πωλήσεις 6 τεμαχίων. Οι συνολικές πωλήσεις σας είναι 1.200 € και το κόστος στο Google Ads είναι 200 €. Η απόδοση επένδυσης (ROI) είναι (1.200 €-(600 €+200 €))/(600 €+200 €) ή 50%.

Για να μετρήσετε την απόδοση επένδυσης (ROI) του Google Ads, θα πρέπει να παρακολουθήσετε τις μετατροπές, δηλαδή τις ενέργειες που θέλετε να πραγματοποιήσουν οι πελάτες στον ιστότοπό σας αφού κάνουν κλικ στη διαφήμισή σας, όπως αγορά, εγγραφή ή λήψη. Δοκιμάστε την παρακολούθηση μετατροπών ή το Google Analytics, τα δωρεάν εργαλεία για την παρακολούθηση των μετατροπών στον λογαριασμό σας.

Συνήθως, η απόδοση επένδυσης (ROI) είναι η σημαντικότερη μέτρηση για τους πωλητές λιανικής, επειδή δείχνει τον πραγματικό αντίκτυπο που έχει το Google Ads στην επιχείρησή σας. Παρόλο που είναι χρήσιμο να γνωρίζετε τον αριθμό των κλικ και των εμφανίσεων που λαμβάνετε, είναι ακόμη καλύτερο να γνωρίζετε πώς συμβάλλουν οι διαφημίσεις και οι καταχωρίσεις σας στην επιτυχία της επιχείρησής σας.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού