Návratnost investic

Jaké zisky reklamy přinesly ve srovnání s výdaji, které jste na ně vynaložili.

Chcete-li návratnost investic vypočítat, odečtěte od tržeb generovaných díky reklamám celkové náklady a výsledek vydělte celkovými náklady: návratnost investic = (tržby - náklady na prodané zboží) / náklady na prodané zboží.

Příklad

Řekněme, že máte produkt, jehož výrobní náklady jsou 2000 Kč a prodává se za 4000 Kč. Díky jeho propagaci prostřednictvím Google Ads ho prodáte 6 kusů. Vaše tržby jsou celkem 24000 Kč a náklady na inzerci pomocí Google Ads jsou 4000 Kč. Návratnost investic pak bude (24000-(12000+4000))/(12000+4000), tedy 50 %.

Chcete-li měřit návratnost investic do Google Ads, je nutné sledovat konverze, což jsou akce, které mají zákazníci na vašich webových stránkách provést po kliknutí na reklamu (např. nákup, registrace či stažení položky). Vyzkoušejte Měření konverzí nebo Google Analytics, bezplatné nástroje, které vám pomohou sledovat konverze na vašem účtu.

Návratnost investic je pro inzerenty obvykle nejdůležitějším ukazatelem, protože vyjadřuje skutečný efekt programu Google Ads pro jejich firmu. Počet zaznamenaných kliknutí a zobrazení je sice také užitečné znát, ještě prospěšnější je však vědět, jak reklamy přispívají k úspěchu firmy.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory