Relevancia: definícia

Miera, do akej sa prvky vašej reklamnej kampane zhodujú s tým, čo používateľ pravdepodobne hľadá.

  • Vaše reklamy a kľúčové slová by mali priamo súvisieť s obsahom na vašich webových stránkach, najmä na vstupnej stránke reklamy. Keď sa používateľom zobrazí vaša reklama, malo by z nej byť zrejmé, aký druh produktu, služby alebo iného obsahu nájdu na vašich stránkach.
  • Systém určovania cien pre službu Google Ads je čiastočne založený na relevancii, aby sme vás tak podnietili k vytváraniu relevantných reklamných kampaní, ktoré presne zodpovedajú vašim produktom alebo službám. Reklama, zoznam kľúčových slov a vstupná stránka s vysokou relevanciou získajú vo všeobecnosti vyššiu pozíciu na stránke za potenciálne menej peňazí.
  • Relevancia je súčasťou vášho skóre kvality, čo je vzorec, ktorý spoločnosť Google používa na meranie užitočnosti reklamy, kľúčového slova a webových stránok pre zákazníka. Relevantné reklamy zvyčajne získavajú vyššie skóre kvality.

Viac informácií o relevancii
Viac informácií o skóre kvality

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory