Πλήρες URL: Ορισμός

Το πλήρες URL είναι το πλήρως συγκροτημένο URL διαφήμισης που συνδυάζει το τελικό URL με οποιοδήποτε πρότυπο παρακολούθησης (αν ισχύει) και τυχόν παραμέτρους (αν υπάρχουν).

Αν δεν χρησιμοποιείτε κανένα πρότυπο παρακολούθησης, το πλήρες URL πρέπει να είναι το ίδιο με το τελικό URL.

Σημείωση: Το πλήρες URL δεν εμφανίζεται στις διαφημίσεις σας (το URL που εμφανίζεται είναι το URL προβολής).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού