Πλήρες URL: Ορισμός

Το πλήρες URL είναι το πλήρως συγκροτημένο URL διαφήμισης που συνδυάζει το τελικό URL με οποιοδήποτε πρότυπο παρακολούθησης (αν ισχύει) και τυχόν παραμέτρους (αν υπάρχουν).

Αν δεν χρησιμοποιείτε κανένα πρότυπο παρακολούθησης, το πλήρες URL πρέπει να είναι το ίδιο με το τελικό URL.

Σημείωση: Το πλήρες URL δεν εμφανίζεται στις διαφημίσεις σας (το URL που εμφανίζεται είναι το URL προβολής).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού