Näin voit ratkaista Google Ads ‐kampanjoiden näkymiseen tai vähäiseen liikenteeseen liittyviä ongelmia

Joskus kampanjat eivät ehkä tuota niin paljon impressioita kuin odotit tai ne eivät käytä paljoakaan päiväbudjetistasi. Tässä artikkelissa kerrotaan yleisiä syitä siihen, miksi mainoksesi eivät ehkä näy. Lisäksi saat ohjeita ongelmien ratkaisemiseen Google Adsin työkalujen avulla.

 

Ennen kuin aloitat

Mitä tapahtuu, kun kampanja on otettu käyttöön?

Jos olet äskettäin ottanut kampanjan käyttöön, voi kestää jonkin aikaa ennen kuin kampanja alkaa saada impressioita. Tämä voi johtua seuraavista syistä:

 • Uusien tai muokattujen mainosten tarkastamiseen menee 1–2 päivää, jotta ne ovat varmasti käytäntövaatimusten mukaisia.
 • Automaattisia hintatarjousstrategioita käyttävissä kampanjoissa voi esiintyä vaihtelua tuloksissa tai muutoksia kulutuksessa, kun Google Ads opettelee optimoimaan hintatarjoukset valitsemasi tavoitteen mukaan.
 • Jos teet muutoksia kampanja-asetuksiisi, Google Adsilla menee jonkin aikaa mukauttaa mainosten näyttämistä.

Siirry Google Ads ‑tilisi Kampanjat-sivulle

Suositukset

Suositukset auttavat korostamaan mahdollisuuksia parantaa tuloksia, kun Hakukampanja ei ole käynnissä tai se saa vain vähän liikennettä. Voit esimerkiksi seurata alla olevia esimerkkisuositustyyppejä, kun ratkaiset näitä ongelmia.

Yleisiä suositustyyppejä käynnissä olevien kampanjoiden korjaamiseksi:

 • Kampanja ei ole alkanut tai on päättynyt
 • Mainosryhmän luominen tai sen käytön jatkaminen
 • Tilibudjetti käytetty loppuun
 • Kaikki mainokset hylätty

Yleisiä suositustyyppejä vähäisen liikenteen korjaamiseen:

 • Muokkaa CPA-tavoitteita
 • Muokkaa budjetteja

Siirry Google Ads ‑tilisi Suositukset-sivulle

 

Jos mainoksesi ei vielä kolmen arkipäivänkään jälkeen saa impressioita, tarkista mahdolliset syyt tästä artikkelista.

 

10 yleistä syytä, joiden vuoksi mainoksesi eivät näy tai saavat vain vähän liikennettä

1. Tiliongelmat

Jos tilisi on jäädytetty tai tilillä on laskutusongelma, mainoksesi eivät voi näkyä, ennen kuin ongelma on ratkaistu. Muista, että jos muiden tililläsi olevien kampanjoiden mainokset näkyvät normaalisti, sinun ei tarvitse tarkistaa Google Ads ‑tilisi tilaa.

Seuraavat vaiheet

 • Jos käytät kuukausilaskutusta, tarkista tilibudjettisi. Jos kampanjoidesi kokonaiskustannukset saavuttavat tilibudjettisi enimmäissumman ennen asettamaasi päättymispäivää, tilin kaikki mainokset lakkaavat näkymästä. Lue lisää tilibudjetin luomisesta ja muokkaamisesta.
 • Tarkista hylätyt maksut Laskutusyhteenveto- tai Tapahtumat-sivulta. Tilisi mainokset eivät välttämättä näy, ennen kuin olet maksanut erääntyneen saldon.

Siirry Google Ads ‐tilisi Laskutusyhteenveto-sivulle

 

 

2. Ajanjaksot ja kampanjan alkamis- ja päättymispäivät

Google Ads näyttää tulosdatan valitsemaltasi ajanjaksolta. Impressioita näkyy vain siltä ajanjaksolta, jonka kampanjasi on ollut aktiivinen.

Seuraava vaihe

 • Tarkista, että ajanjakso sisältää kampanjan alkamis- ja päättymispäivän.
Huom. Ennalta määritetyt ajanjaksot (esim. "7 viime päivää") eivät sisällä meneillään olevaa päivää. Lue lisää ajanjaksoista Google Adsissa.
 

3. Mainosryhmät, sisällöt tai mainokset eivät ole aktiivisia tai niissä on käytäntöongelmia

Vaikka kampanja olisikin käytössä, tarkista, että kampanjassasi on aktiivisia mainosryhmiä, sisältöjä tai mainoksia. Myös mainosten tila sekä sisältöjen, sisältöryhmien ja avainsanojen tila voivat vaikuttaa kampanjasi mainosten näkymiseen. Viemällä hiiren kampanjan tilan päälle näet, mikä prosenttiosuus mainoksista on kelvollinen näkymään. 

Seuraavat vaiheet

 • Tarkista, että mainoksesi, mainosryhmäsi ja sisältösi ovat käytössä, jotta ne ovat aktiivisia ja voivat näkyä
 • Käytä käytäntöjen hallintatyökalua niin näet koko tiliä koskevien mainosten, avainsanojen ja laajennusten käytäntörajoitukset
Siirry Google Ads ‑tilisi käytäntöjen hallintatyökaluun
 

4. Mainosaineiston heikko kattavuus ja monimuotoisuus (mainoksen vahvuus)

 Jos sinulla on sisältöpohjaisia kampanjoita, kuten Responsiiviset hakumainokset ‑kampanjoita, Responsiiviset Display-mainokset ‑kampanjoita, Sovelluskampanjoita tai Maksimitulokset-kampanjoita, on tärkeää varmistaa, että sinulla on yksilölliset mainosaineistot eri mainosmuodoissa. Jos kampanjassa on vain vähäinen määrä mainoksia tai sisältökohteita, kampanjan mainosten näkyminen voi olla vaikeampaa, koska kampanjat eivät voi osallistua niin moniin huutokauppoihin, ja niiden tavoittavuus jää vähäiseksi.

Seuraava vaihe

 • Tarkista kampanjan mainoksen vahvuus ja selvitä, voiko mainosaineiston kattavuutta tai laatua parantaa. Jos mainoksen vahvuus ei ole "Erinomainen", sisällön lisääminen voi tehostaa mainosten näkymistä ja parantaa tuloksia.
 

5. Alhaiset hintatarjoustavoitteet ja optimointitavoitteet

Vaikka on mahdollista, että mainoksesi näkyvät erittäin alhaisella hintatarjouksella, kampanjasi ei todennäköisesti osallistu kovin moneen huutokauppaan tai voita niitä, eivätkä mainoksesi ehkä saa yhtään impressiota. 

Seuraavat vaiheet

 1. Varmista, että kampanjasi optimointistrategia vastaa liiketoimintatavoitteitasi.
  Esimerkki: Jos tavoitteenasi on saada mahdollisimman paljon konversioita valitsemallasi budjetilla, käytä Konversiomäärän maksimointi ‐strategiaa.
 2. Tutki aiempaa kehitystä ja pohdi, onko asettamasi manuaalinen hintatarjoustavoite tai automaattinen hintatarjoustavoite saavutettavissa.
  Esimerkki: Jos käytät CPA-tavoitehintatarjouksia ja CPA-tavoitteesi on merkittävästi alhaisempi kuin aiempi keskimääräinen hankintakohtainen hintasi, CPA-tavoite ei ehkä ole saavutettavissa kohtuullisilla liikennemäärillä, ja sinun kannattaa harkita tavoitteen nostamista.
 3. Jos mahdollista, käytä hintatarjoussimulaattoria Bid Simulator icon mainosryhmäsivusi tulosraportista.
 

6. Matala budjetti

Jos budjettisi on alhainen, mainoksesi eivät välttämättä näy niin usein, sillä Google Ads varmistaa, että kampanjasi kulutus ei ylitä kulutusrajaasi. Kampanjan tila voi myös olla "Hyväksyttävä (rajoitettu)" sen merkiksi, että kampanjan mainokset eivät näy tai näkyvät vain harvoin matalan budjetin vuoksi.

Seuraavat vaiheet

 • Jos kampanjan tila osoittaa, että kampanjallasi on rajallinen budjetti, tarkista budjettiraportista kampanjasi kulutus suhteessa sen keskimääräiseen päiväbudjettiin ja siihen, miten tämä on vaikuttanut tuloksiisi ja kulutusrajoihisi.
 • Harkitse budjetin korottamista, jotta kampanjallasi on riittävästi budjettia koko päivän ajan.
 

7. Kohdistus on liian suppea

Kohdistusasetusten avulla löydät käyttäjät, jotka ovat eniten kiinnostuneita yrityksestäsi, mutta aina kun lisäät uuden kohdistuksen tai sinulla on ongelmia uudelleenmarkkinointilistojen kanssa, heikennät mainostesi potentiaalista tavoittavuutta.

Seuraavat vaiheet

 • Avainsanat: Jos olet kohdistanut mainoksesi vain pieneen määrään vähän hakutuloksia tuottavia avainsanoja, Hakukampanjasi ei todennäköisesti voi näkyä. Lue lisää avainsanaluettelon optimoinnista.
 • Sijoitteluun kohdistaminen: Jos kohdistat vain yhteen sijoitteluun, mainoksesi ei välttämättä näy (videomainoksesi ei esimerkiksi voi näkyä joillakin YouTube-kanavilla, vaikka lisäisit ne kampanjan kohdistukseen).
 • Yleisökohdistus: Jos luettelossa olevien käyttäjien määrä alittaa vaatimuksemme, kampanjasi ei välttämättä näy.
 • Aluekohdistus: Kohdistaminen yhteen postinumeroon, pienelle säteelle tai hyvin pieneen kaupunkiin voi rajoittaa kampanjan tavoittavuutta tai estää mainosten näkymisen. Lisää kohdistukseen useampia sijainteja.
 • Tuotteet: Jos kampanjasi on kohdistettu vain muutamaan tuotteeseen, Shopping-kampanjat eivät ehkä voi näkyä. Lue lisää tuotteiden lisäämisestä kampanjaan.
 • Negatiivinen kohdistaminen: Poissulkemisista voi olla apua, jos haluat varmistaa bränditurvallisuuden. Tiettyihin verkkosivustoihin tai uudelleenmarkkinointiluetteloihin kohdistaminen voi kuitenkin rajoittaa mainosten näkymistä tai estää sen kokonaan (jos esimerkiksi youtube.com tai uudelleenmarkkinointiluettelo, johon suurin osa käyttäjistä kuuluu, on suljettu pois).
 

8. Kohdistus on päällekkäinen muiden kampanjoiden tai mainosryhmien kanssa

Tililläsi voi olla useita kampanjoita tai mainosryhmiä, jotka voivat osallistua päällekkäisiin huutokauppoihin samankaltaisten avainsanojen tai muiden kohdistusten takia.Jos kohdistuksessa on päällekkäisyyksiä, liikenne saattaa pääasiallisesti siirtyä yhteen kampanjoistasi.

Seuraava vaihe

 • Tarkista kampanjasi kohdistus ja harkitse kohdistuksen päivittämistä, jotta se ei ole päällekkäinen muiden tilisi kampanjoiden kanssa.
 

9. Konversioseurantaan liittyvät ongelmat

Jos kampanjasi käyttää automaattisia hintatarjouksia konversioiden optimointiin mutta ei saa riittävästi konversiodataa tai konversioseurantaa ei ole määritetty oikein, mainoksesi näyttäminen voi olla rajallista.

Seuraava vaihe

Siirry Google Ads ‑tilisi Konversiot-sivulle

 

10. Huutokauppadynamiikka

Muut mainostajat, jotka osallistuvat samoihin huutokauppoihin kuin sinä, voivat vaikuttaa kampanjasi mainosten näkymiseen. Jos esimerkiksi uusi mainostaja alkaa osallistua samoihin huutokauppoihin kuin kampanjasi, tämä voi vaikuttaa mainostesi saamien impressioiden määrään.

Seuraava vaihe

 • Jos sinulla on Haku- tai Shopping-kampanja, Huutokauppatilastot-raportin avulla voit verrata tuloksiasi muiden samoihin huutokauppoihin osallistuvien mainostajien tuloksiin. Nämä tiedot voivat auttaa sinua tekemään hintatarjouksia ja budjettia koskevia päätöksiä.
 
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
true
false
true
true
73067
false
false