Definícia spoločného pozerania

Keď viac ľudí spoločne pozerá reklamu na YouTube v televíznom zariadení pripojenom k internetu, vašej kampani to môže priniesť viac zobrazení a väčší dosah. Zistite, vďaka čomu je služba YouTube v televíznych zariadeniach pripojených k internetu jedinečná

Podľa panelov pozerajú videá na YouTube na televíznych obrazovkách viacerí ľudia spoločne. Toto správanie spotrebiteľov je typické aj pre publikum lineárnej televízie. Google meria spoločné pozeranie na televíznych obrazovkách pomocou kombinácie údajov Googlu z panela televízorov pripojených k internetu a prieskumov na úrovni sčítania v reálnom čase. Pomocou nich vyhodnocuje správanie spoločného pozerania vo viac ako 100 krajinách prostredníctvom viac ako 70 jazykov celosvetovo. Pomocou štatistických metód sa eliminuje zaujatosť a zabezpečuje sa, aby výsledky presne reprezentovali divákov na YouTube. Google používa tieto informácie v dynamickom modeli dosahu na meranie a predpovedanie spoločného pozerania na základe rôznych faktorov, ako sú deň týždňa, čas dňa, krajina a demografické údaje používateľov.

Vďaka metrikám spoločného pozerania môžete získať ďalšiu štatistiku svojho publika. Môžete tak merať a plánovať ďalšie zobrazenia a dosah prostredníctvom televízorov pripojených k internetu. Znamená to presnejšie prognózy dosahu a reporty kampaní, ktoré umožňujú objektívne porovnanie medzi službou YouTube a ostatnými vami zakúpenými službami pre lineárnu televíziu a televízory pripojené k internetu, čo v konečnom dôsledku vedie k lepším rozhodnutiam o investíciách. V súčasnosti účtujeme zobrazenia, ktoré zodpovedajú cieľovým kritériám inzerenta. Od roka 2024 bude fakturácia upravená tak, aby zahŕňala model spoločného pozerania. Záruky platformy Nielsen DAR sú stále k dispozícii a inzerenti a agentúry môžu na platforme Nielsen DAR naďalej nakupovať.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka