Obmedzenie frekvencie: definícia

Ide o funkciu, ktorá obmedzuje počet zobrazení vašej obsahovej reklamy alebo videoreklamy tej istej osobe.

Frekvencia je počet zobrazení reklám z kampaní v Obsahovej sieti a videokampaní používateľovi počas určitého časového obdobia. V kampaniach v Obsahovej sieti a videokampaniach funguje obmedzenie frekvencie odlišne.

Kampane v Obsahovej sieti:

  • Keď nastavíte limit frekvencie pre kampaň v Obsahovej sieti, stanovíte obmedzenie počtu zobrazení v danej kampani, ktoré umožníte získať jednotlivému používateľovi počas dňa, týždňa, mesiaca alebo ľubovoľnej kombinácie týchto období. 
  • Nastavením limitu frekvencie môžete obmedziť počet zobrazení pre kampaň, reklamnú skupinu alebo reklamu.

Videokampane:

  • Keď nastavíte limit frekvencie pre videokampaň, určíte tak obmedzenie počtu zobrazení alebo zhliadnutí videí v danej kampani, ktoré umožníte získať jednotlivým používateľom počas dňa, týždňa, mesiaca alebo ľubovoľnej kombinácie týchto období. Limity frekvencie pre videokampane možno nastaviť len na úrovni kampane. 
  • Ak sa videá v určitej kampani používajú aj v iných videokampaniach, zobrazenia a/alebo zhliadnutia, ktoré daný používateľ získa z iných videokampaní sa započítajú do limitu frekvencie tejto kampane. Keď používateľ dosiahne limit frekvencie, Google mu danú kampaň prestane zobrazovať. Tieto pokyny sa vzťahujú len na reklamy in-stream a reklamné mikrospoty v aukcii.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory