Obmedzenie frekvencie

Funkcia, ktorá obmedzuje počet zobrazení reklám rovnakej osobe v Obsahovej sieti.

  • Frekvencia zodpovedá priemernému počtu zobrazení vašej reklamy na prvej pozícii jedinečnému používateľovi za určité časové obdobie. Obmedzenie frekvencie sa používa ako pomôcka na ovládanie maximálneho požadovaného počtu zobrazení reklamy každej osobe v Obsahovej sieti.
  • Ak zapnete obmedzenie frekvencie pre určitú kampaň, nastavte pre individuálneho používateľa obmedzenie počtu zobrazení na deň, týždeň alebo mesiac. Môžete tiež vybrať, či sa bude obmedzenie vzťahovať na každú reklamu, reklamnú skupinu alebo kampaň.
  • Do limitov frekvencie sa započítavajú iba zobrazenia, ktoré sú viditeľné. Reklama sa za viditeľnú považuje vtedy, keď sa 50 % z nej zobrazí na jednu sekundu alebo dlhšie (v prípade obsahovej reklamy), prípadne ak sa 50 % z nej zobrazí na obrazovke na aspoň dve sekundy (ak ide o videoreklamy).
  • Začnite výberom kampane a úpravou nastavení kampane. V zozname nastavení vyhľadajte možnosť na obmedzenie frekvencie.

Ďalšie informácie o frekvencii

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?