Ustawienia usuwania i przechowywania danych zgodnie z zapisami ustawy CCPA

Jeśli włączysz ograniczone przetwarzanie danych w Google (w tym umożliwisz użytkownikom rezygnację z przetwarzania danych przez kliknięcie linku „Nie sprzedawaj moich danych osobowych”), Google ograniczy od tego momentu wykorzystywanie niektórych unikalnych identyfikatorów oraz innych danych przetwarzanych w ramach świadczenia usług użytkownikowi. Dane będą wykorzystywane tylko na potrzeby wybranych celów biznesowych, tak jak zostało to omówione tutaj.

Oprócz ograniczonego przetwarzania danych oferujemy możliwość usuwania danych i zarządzania nimi, aby pomóc naszym klientom zachować zgodność z zapisami ustawy CCPA. Zgodnie z warunkami załącznika do umowy dla usługodawców podlegających zapisom ustawy CCPA nasze zobowiązania dotyczące usuwania i przechowywania danych mają zastosowanie, gdy firma Google będzie występować jako usługodawca w zakresie przetwarzania danych przetwarzanych przy włączonym ograniczonym przetwarzaniu danych. Ta zasada będzie działać wstecz.

Uwaga: w niektórych przypadkach nasze zasady dotyczące ochrony danych w fazie projektowania oraz minimalizacji danych mogą uniemożliwić identyfikację konkretnych danych użytkownika w odpowiedzi na prośbę o usunięcie. Na przykład zazwyczaj nie jesteśmy w stanie powiązać adresu e-mail z identyfikatorami reklamowymi wykorzystującymi pseudonimy. Pamiętaj też, że zgodnie z zasadami przechowywania Google i w zakresie dozwolonym przez zapisy ustawy CCPA, w niektórych przypadkach będziemy przechowywać ograniczone dane także po otrzymaniu prośby o usunięcie (np. w celu ochrony przed oszustwami i nadużyciami lub na potrzeby rozliczeń i płatności związanych z reklamami). W niektórych przypadkach, w zakresie dozwolonym przez zapisy ustawy CCPA, gromadzimy dane zbiorcze wyłącznie na potrzeby wewnętrzne, np. w celu generowania zbiorczych raportów skuteczności kampanii.

Poniżej znajdziesz więcej informacji na temat wybranych funkcji, które pomagają zachować zgodność z zapisami ustawy CCPA. Jeśli mogą Cię obowiązywać zapisy ustawy CCPA, skonsultuj się z radcą prawnym, aby określić, jak najlepiej spełnić wymagania wynikające z ustawy CCPA.

Usługi, w których już działa ograniczone przetwarzanie danych

Usługa Działania, jakie możesz podjąć w odpowiedzi na prośbę o usunięcie danych zgodnie z zapisami ustawy CCPA
Kierowanie na listę klientów Pliki z danymi przesyłane przez reklamodawców są przechowywane tylko przez czas konieczny do utworzenia odbiorców z kierowania na listę klientów i zapewnienia zgodności z naszymi zasadami. Przeczytaj artykuł Jak Google korzysta z danych kierowania na listę klientów. Po zakończeniu tych procesów natychmiast usuniemy pliki z danymi przesłane w Google Ads lub w interfejsie API. Więcej informacji o aktualizowaniu i zastępowaniu istniejących odbiorców z kierowania na listę klientów znajdziesz w artykule Aktualizowanie listy klientów.
Remarketing wykorzystujący tagi Floodlight (w usługach Campaign Manager, Display & Video 360 i Search Ads 360)

Reklamodawcy decydują, którzy użytkownicy są dodawani do list remarketingowych, a którzy nie. Oprócz tego klienci mogą dostosowywać czas, przez jaki użytkownicy pozostają na liście remarketingowej, np. używając poniższych funkcji:

Śledzenie konwersji za pomocą tagów Floodlight Nasze zasady ochrony danych w fazie projektowania oraz minimalizacji danych mogą uniemożliwić identyfikację konkretnych danych użytkownika powiązanych z tagiem Floodlight w odpowiedzi na prośbę o usunięcie. Na przykład nie jesteśmy w stanie powiązać adresu e-mail z identyfikatorami Floodlight wykorzystującymi pseudonimy. W niektórych przypadkach, w zakresie dozwolonym przez zapisy ustawy CCPA, gromadzimy dane zbiorcze wyłącznie na potrzeby wewnętrzne, np. w celu generowania zbiorczych raportów skuteczności kampanii.
Dostarczane listy w usłudze Campaign Manager 360 Reklamodawcy określają, jak długo pliki cookie pozostają na danej liście odbiorców. Aby usunąć użytkownika z listy, możesz dodać „1” obok identyfikatora powiązanego z plikiem cookie, który chcesz usunąć z listy. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj sekcję Formatowanie plików > Nagłówki plików > delete w artykule Dostarczane listy w Centrum pomocy.
Sprzedaż w sklepie (przesyłanie bezpośrednie) w Google Ads Google usunie niedopasowane dane transakcji przesłane przez reklamodawcę po 30 dniach. Dopasowane dane zostaną usunięte po 6 miesiącach, aby umożliwić wygenerowanie raportów i sprawdzenie zgodności z zasadami. Jeśli chcesz usunąć dane przed upływem 6 miesięcy, skontaktuj się ze swoim menedżerem konta lub z zespołem pomocy, klikając ikonę pomocy  na koncie Google Ads, aby uzyskać dodatkowe informacje i instrukcje.
Google Analytics

Google Analytics od dawna oferuje funkcje, które pomagają chronić Twoje dane, a obowiązujące zasady nakazują zadbać o ochronę danych. Następujące funkcje mogą okazać się przydatne przy ocenianiu wpływu zapisów ustawy CCPA na sytuację Twojej firmy i wdrożenie Analytics.

Remarketing: reklamodawcy decydują, którzy użytkownicy są dodawani do list remarketingowych, a którzy nie. Jeśli korzystasz z Google Analytics, dopilnuj, aby funkcje reklamowe były wyłączone w przypadku użytkowników, którzy zaznaczyli, że nie chcą, aby im wyświetlać reklamy spersonalizowane. Aby wyłączyć funkcje reklamowe w przypadku tych użytkowników, w tym funkcje remarketingu i raportowania o reklamach, przeczytaj część poświęconą wyłączaniu funkcji reklamowych w przewodniku po funkcjach displayowych.

Usługi, które wymagają działania w celu włączenia ograniczonego przetwarzania danych

Usługa Działania, które należy podjąć, aby zachować zgodność z wymogami ustawy CCPA w zakresie usuwania danych
Remarketing w Google Ads

Od momentu włączenia ograniczonego przetwarzania danych dodawanie użytkowników do list remarketingowych i korzystanie z powiązanych z nimi funkcji nie będzie możliwe. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Usuwanie danych przesłanych do Google przed włączeniem ograniczonego przetwarzania danych: firma Google nie jest dostawcą usług dla naszych klientów i nie oferuje narzędzi umożliwiających usuwanie danych poszczególnych użytkowników. Klienci mogą informować użytkowników o stosowanych przez Google zasadach dotyczących przejrzystości oraz opcjach kontroli dostępnych na koncie Google. Klienci mogą ustawić dla każdej listy okres członkostwa, po którym użytkownicy zostaną z niej automatycznie usunięci. Należy jednak pamiętać, że skrócenie, a zaraz potem wydłużenie okresu członkostwa (np. z 30 do 15 dni, a następnie powrót do 30 dni) nie spowoduje usunięcia danych użytkownika. Aby odtworzyć listę z innym okresem członkostwa, należy usunąć pierwotną listę i utworzyć nową. Więcej informacji o zarządzaniu listą. Jeśli na potrzeby remarketingu w Google Ads używasz tagu Google Analytics, przeczytaj sekcję Google Analytics powyżej.
Śledzenie konwersji w Google Ads Nasze zasady ochrony danych w fazie projektowania oraz minimalizacji danych mogą uniemożliwić identyfikację konkretnych danych o konwersjach użytkownika w odpowiedzi na prośbę o usunięcie. Na przykład nie jesteśmy w stanie powiązać adresu e-mail z identyfikatorami konwersji wykorzystującymi pseudonimy. W niektórych przypadkach, w zakresie dozwolonym przez zapisy ustawy CCPA, gromadzimy dane zbiorcze wyłącznie na potrzeby wewnętrzne, np. w celu generowania zbiorczych raportów skuteczności kampanii.

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false