Ustawienia usuwania i przechowywania danych

Jeśli włączysz ograniczone przetwarzanie danych w Google (w tym umożliwisz użytkownikom rezygnację z przetwarzania danych przez kliknięcie linku „Nie sprzedawaj moich danych osobowych”), Google ograniczy od tego momentu wykorzystywanie niektórych unikalnych identyfikatorów oraz innych danych przetwarzanych w ramach świadczenia usług użytkownikowi. Dane będą wykorzystywane tylko na potrzeby wybranych celów biznesowych, tak jak zostało to omówione tutaj.

Oprócz ograniczonego przetwarzania danych oferujemy możliwość skonfigurowania ustawień dotyczących usuwania i przechowywania danych, aby pomóc naszym klientom zachować zgodność z przepisami. Zgodnie z amerykańskimi przepisami stanowymi o ochronie prywatności nasze zobowiązania w zakresie usuwania i przechowywania danych mają zastosowanie, gdy firma Google występuje jako usługodawca w odniesieniu do danych przetwarzanych przy włączonym ograniczonym przetwarzaniu danych. Ta zasada działa wstecz.

Uwaga: w niektórych przypadkach nasza wbudowana ochrona prywatności oraz działania w zakresie minimalizacji danych mogą uniemożliwiać identyfikację konkretnych danych użytkownika w odpowiedzi na prośbę o usunięcie. Na przykład zazwyczaj nie jesteśmy w stanie powiązać adresu e-mail z pseudonimizowanymi identyfikatorami wyświetlania reklam. Zgodnie z zasadami Google dotyczącymi przechowywania w określonych sytuacjach będziemy przechowywać ograniczoną ilość danych także po otrzymaniu prośby o usunięcie (na przykład w celu ochrony przed nieuprawnionymi działaniami i nadużyciami lub na potrzeby rozliczeń i płatności związanych z reklamami). W niektórych przypadkach gromadzimy też dane zbiorcze wyłącznie na potrzeby wewnętrzne, na przykład w celu generowania zbiorczych raportów skuteczności kampanii.

Aby określić, jak najlepiej spełnić obowiązujące wymagania w zakresie zgodności z przepisami, zalecamy skonsultowanie się z radcą prawnym.

Usługi, w których już działa ograniczone przetwarzanie danych

Usługa Działania, jakie możesz podjąć w odpowiedzi na prośby o usunięcie danych
Kierowanie na listę klientów* Pliki z danymi przesyłane przez reklamodawców są przechowywane tylko przez czas konieczny do utworzenia odbiorców z kierowania na listę klientów i zapewnienia zgodności z naszymi zasadami. Przeczytaj artykuł Jak Google korzysta z danych kierowania na listę klientów. Po zakończeniu tych procesów natychmiast usuwamy pliki z danymi przesłane w Google Ads lub za pomocą interfejsu API. Więcej informacji o aktualizowaniu i zastępowaniu odbiorców z kierowania na listę klientów znajdziesz w artykule Aktualizowanie listy klientów.
Remarketing wykorzystujący tagi Floodlight (w usługach Campaign Manager, Display & Video 360 i Search Ads 360)

Reklamodawcy decydują, którzy użytkownicy mają być dodawani do list remarketingowych, a którzy nie. Oprócz tego klienci mogą dostosowywać czas, przez jaki użytkownicy pozostają na liście remarketingowej, np. używając poniższych funkcji:

Śledzenie konwersji za pomocą tagów Floodlight Nasza wbudowana ochrona prywatności oraz działania w zakresie minimalizacji danych mogą uniemożliwiać identyfikację konkretnych danych użytkownika powiązanych z tagiem Floodlight w odpowiedzi na prośbę o usunięcie. Na przykład nie jesteśmy w stanie powiązać adresu e-mail z pseudonimizowanymi identyfikatorami Floodlight. W niektórych przypadkach gromadzimy dane zbiorcze wyłącznie na potrzeby wewnętrzne, na przykład w celu generowania zbiorczych raportów skuteczności kampanii.
Dostarczane listy w usłudze Campaign Manager 360 Reklamodawcy mogą decydować, jak długo pliki cookie mają być przechowywane na danej liście odbiorców. Aby usunąć użytkownika z listy, możesz dodać „1” obok identyfikatora powiązanego z plikiem cookie, który chcesz usunąć z listy. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj część „Formatowanie plików > Nagłówki plików > delete (usuwanie)” w artykule Dostarczane listy w Centrum pomocy.
Sprzedaż w sklepie (przesłane dane) w Google Ads Google usuwa niedopasowane dane transakcji przesłane przez reklamodawcę po 30 dniach. Dopasowane dane są usuwane po 6 miesiącach, aby umożliwić wygenerowanie raportów i sprawdzenie zgodności z zasadami. Jeśli chcesz usunąć dane przed upływem 6 miesięcy, skontaktuj się ze swoim menedżerem konta lub z zespołem pomocy, klikając ikonę pomocy na koncie Google Ads, aby uzyskać dodatkowe informacje i instrukcje.
Google Analytics

Google Analytics od dawna oferuje funkcje i określa zasady, które pomagają chronić Twoje dane. Następujące funkcje mogą okazać się przydatne przy ocenie wpływu amerykańskich przepisów stanowych o ochronie prywatności na sytuację Twojej firmy i wdrożenie Analytics.

  • Przechowywanie danych: skorzystaj z mechanizmów kontroli dotyczących przechowywania danych, które pozwalają zarządzać okresem przechowywania na naszych serwerach danych o Twoich użytkownikach i zdarzeniach.
  • Użytkownicy: interfejs User Deletion API pozwala zarządzać usuwaniem z Twoich usług w Google Analytics lub Analytics 360 danych powiązanych z poszczególnymi identyfikatorami użytkowników (na przykład użytkowników witryny).
  • Usługi i konta: klienci Google Analytics mogą też usunąć swoje usługikonta wraz z powiązanymi z nimi danymi.
Remarketing: reklamodawcy decydują, którzy użytkownicy mają być dodawani do list remarketingowych, a którzy nie. Jeśli korzystasz z Google Analytics, dopilnuj, aby funkcje reklamowe były wyłączone w przypadku użytkowników, którzy zaznaczyli, że nie chcą, aby im wyświetlać reklamy spersonalizowane. Aby wyłączyć funkcje reklamowe w przypadku tych użytkowników, w tym funkcje remarketingu i raportowania o reklamach, przeczytaj część poświęconą wyłączaniu funkcji reklamowych w przewodniku po funkcjach displayowych (w języku angielskim).

* Od 1 lipca 2023 r. reklamodawcy, którzy korzystają z reklam behawioralnych kierowanych na użytkowników na podstawie ich aktywności niestanowiącej celowej interakcji, w tym z kierowania na listę klientów, nie będą mieć dostępu do ograniczonego przetwarzania danych w Kalifornii. Więcej informacji znajdziesz w tym artykule.

Usługi, które wymagają działania w celu włączenia ograniczonego przetwarzania danych

Usługa Działania, które należy podjąć, aby zachować zgodność z wymogami w zakresie usuwania danych
Remarketing w Google Ads

Od momentu włączenia ograniczonego przetwarzania danych dodawanie użytkowników do list remarketingowych i korzystanie z powiązanych z nimi funkcji nie będzie możliwe. Dowiedz się, jak wyłączyć zbieranie danych do kierowania reklam spersonalizowanych.

Usuwanie danych przesłanych do Google przed włączeniem ograniczonego przetwarzania danych: firma Google nie jest dostawcą usług dla naszych klientów i nie oferuje narzędzi umożliwiających usuwanie danych poszczególnych użytkowników. Klienci mogą informować użytkowników o stosowanych przez Google zasadach dotyczących przejrzystości oraz opcjach kontroli dostępnych na koncie Google. Klienci mogą ustawić dla każdej listy okres członkostwa, po którym użytkownicy są z niej automatycznie usuwani. Należy jednak pamiętać, że skrócenie, a zaraz potem wydłużenie okresu członkostwa (na przykład z 30 do 15 dni, a następnie z powrotem do 30 dni) nie spowoduje usunięcia danych użytkownika. Aby odtworzyć listę z innym okresem członkostwa, należy usunąć pierwotną listę i utworzyć nową. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami o zarządzaniu listami. Jeśli używasz tagu Google Analytics na potrzeby remarketingu w Google Ads, zapoznaj się z sekcją Google Analytics powyżej.
Śledzenie konwersji w Google Ads Nasza wbudowana ochrona prywatności oraz działania w zakresie minimalizacji danych mogą uniemożliwiać identyfikację konkretnych danych o konwersjach użytkowników w odpowiedzi na prośbę o usunięcie. Na przykład nie jesteśmy w stanie powiązać adresu e-mail z pseudonimizowanymi identyfikatorami konwersji. W niektórych przypadkach gromadzimy dane zbiorcze wyłącznie na potrzeby wewnętrzne, na przykład w celu generowania zbiorczych raportów skuteczności kampanii.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne