Kontroller for sletting og oppbevaring av data i tråd med CCPA

Hvis du slår på begrenset databehandling i Google (også etter at brukeren har valgt bort salg av personopplysninger ved å klikke på «Ikke selg personopplsyningene mine»-linken), begrenser Google bruken av visse unike identifikatorer og andre data som behandles i forbindelse med tilveiebringelse av tjenester til deg, slik at de utelukkende brukes til bestemte forretningsformål fra det aktuelle tidspunktet og fremover, som beskrevet her.

I tillegg til den begrensede databehandlingen tilbyr vi kontroller for sletting og oppbevaring av data, slik at det skal bli enklere for kundene våre å overholde CCPA. I henhold til vilkårene i CCPA-tillegget vårt for tjenesteleverandører gjelder forpliktelsene vi har i forbindelse med sletting og oppbevaring av data, i tilfeller der vi opptrer som tjenesteleverandøren din med hensyn til dataene som behandles mens begrenset databehandling er aktivert. Valg som gjøres i denne sammenhengen, har tilbakevirkende kraft. 

Merk: I visse tilfeller, og som følge av praksisene vi har for dataminimering og godt personvern, kan vi kanskje ikke identifisere bestemte brukerdata som svar på forespørsler om sletting av data. Som et eksempel kan vi nevne at vi som regel ikke kan forbinde e-postadresser med pseudonymiserte annonseringsidentifikatorer. Vær også oppmerksom på at vi i visse tilfeller kan oppbevare begrensede data etter at disse er bedt slettet, i tråd med Googles retningslinjer for oppbevaring og som tillatt i henhold til CCPA, for eksempel for å beskytte brukere mot svindel og misbruk, og for å legge forholdene til rette for fakturering og betalinger knyttet til annonser. Avslutningsvis bør du merke deg at vi i visse tilfeller, som tillatt i henhold til CCPA, slår sammen data for bruk til utelukkende interne formål, for eksempel for å generere samlede rapporter om kampanjeresultater.

Nedenfor finner du mer informasjon om en rekke produktfunksjoner som kan være nyttige i arbeidet med å overholde CCPA. Hvis du tror du faller inn under virkeområdet til CCPA, anbefaler vi at du innhenter juridisk bistand og tar en vurdering av hvordan du på best mulig vis kan overholde forpliktelsene du er pålagt i henhold til CCPA.

Produktene der begrenset databehandling allerede benyttes

Produkt Tiltak du kan iverksette som svar på forespørsler om sletting av data i henhold til CCPA
Kundematch Vi beholder ikke datafiler som annonsører laster opp, lenger enn det som er nødvendig for å opprette Kundematch-målgrupper og sikre at retningslinjene våre overholdes. Les artikkelen Slik bruker Google Kundematch-data. Når disse prosessene er fullført, sletter vi umiddelbart datafilene som er lastet opp via Google Ads eller API-et. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan oppdatere eller erstatte eksisterende Kundematch-målgrupper, kan du lese artikkelen Oppdater kundelisten din.
Remarketing med Floodlight-tagger (i Campaign Manager, Display & Video 360 og Search Ads 360)

Annonsørene styrer hvilke brukere som legges til eller ikke legges til i remarketinglister. Kunder kan dessuten selv justere varigheten av brukeres medlemskap på remarketinglister, deriblant ved å bruke funksjonene oppført nedenfor:

Konverteringssporing med Floodlight-tagger Som følge av praksisene vi har for dataminimering og godt personvern, kan vi kanskje ikke identifisere bestemte Floodlight-brukerdata som svar på forespørsler om sletting av data. Vi kan for eksempel ikke forbinde e-postadresser med pseudonymiserte Floodlight-identifikatorer. I visse tilfeller, og som tillatt i henhold til CCPA, kan vi slå sammen data for bruk til utelukkende interne formål, for eksempel for å generere samlede rapporter om kampanjeresultater.
Lister fra Campaign Manager 360 Annonsører styrer selv hvor lenge informasjonskapsler skal være tilknyttet bestemte målgruppelister. Du kan fjerne en bruker fra en liste ved å legge til «1» ved siden av identifikatoren forbundet med informasjonskapselen du vil fjerne fra listen. Du kan finne ut mer om dette ved å lese «File formatting (filformatering) > File headers (filoverskrifter)» > «delete» (slett) i brukerstøtteartikkelen om leverte lister.
Butikksalg (direkteopplasting) i Google Ads Google sletter de ikke-matchede transaksjonsdataene som er lastet opp av annonsøren, etter 30 dager. Data som er matchet, slettes først etter seks måneder for at det skal kunne foretas kontroller med tanke på rapportering og overholdelse av regler. Hvis du vil slette dataene før perioden på seks måneder er utløpt, har du to alternativer. Du kan enten kontakte kontoadministratoren din eller henvende deg til brukerstøtteteamene via hjelpikonet  i Google Ads-kontoen din for å få mer informasjon og finne ut hva fremgangsmåten videre er.
Google Analytics

Google Analytics har i lang tid levert funksjoner og utarbeidet retningslinjer for at du skal kunne holde dataene dine trygge. De følgende funksjonene kan være spesielt nyttige når du evaluerer hvilken innvirkning CCPA kommer til å ha på bedriften og Analytics-implementeringen din.

Remarketing: Annonsørene styrer hvilke brukere som legges til eller ikke legges til i remarketinglister. Hvis du bruker Google Analytics, kan du sikre at annonseringsfunksjonene er deaktivert for brukere som har angitt at de ikke ønsker å se personlig tilpassede annonser. Hvis du vil deaktivere annonseringsfunksjonene for disse brukerne, deriblant rapporteringsfunksjonene for annonsering og remarketing, kan du lese gjennom delen om hvordan du deaktiverer annonseringfunksjoner i veiledningen.

Produkter der du må foreta deg noe for at begrenset databehandling skal kunne aktiveres

Produkt Dette kan du gjøre for å overholde CCPA-kravene til sletting av data
Remarketing med Google Ads

Hvis du slår på begrenset databehandling, er det ikke lenger mulig å legge til brukere i remarketinglister, og relatert funksjonalitet blir ikke tilgjengelig i tiden fremover. Du kan finne mer informasjon om dette her.

Hvis du skal slette data som tidligere er overført til Google, i tiden før begrenset databehandling ble aktivert, har ikke Google rollen som tjenesteleverandør overfor kundene dine, og Google tilbyr derfor heller ikke brukerspesifikke slettingsverktøy. Kunder bes derfor henvise brukere til Googles kontroller for åpenhet i Google-kontoene deres. Kunder kan angi en varighet av medlemskap for hver liste, og når den aktuelle perioden utløper, fjernes kundene automatisk fra listen. Vær imidlertid oppmerksom på at dersom varigheten av medlemskap på en liste reduseres og så umiddelbart økes igjen (f.eks. fra 30 dager til 15 dager og så tilbake til 30 dager igjen), fører ikke dette til at brukere slettes. Hvis du vil gjenopprette en liste med en annen varighet av medlemskap, bør du slette den opprinnelige listen og opprette en ny liste. Du finner mer informasjon om listeadministrering her. Hvis du bruker Google Analytics-taggen i forbindelse med Google Ads-remarketing, kan du lese gjennom Google Analytics-delen ovenfor.
Konverteringssporing med Google Ads Som følge av praksisene vi har for dataminimering og godt personvern, kan vi kanskje ikke identifisere bestemte konverteringsdata knyttet til brukere som svar på forespørsler om sletting av data. Vi kan for eksempel ikke forbinde e-postadresser med pseudonymiserte konverteringsidentifikatorer. I visse tilfeller, og som tillatt i henhold til CCPA, kan vi slå sammen data for bruk til utelukkende interne formål, for eksempel for å generere samlede rapporter om kampanjeresultater.

 

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false