Kontroller for sletting og oppbevaring av data

Hvis du slår på begrenset databehandling i Google (også etter at brukeren har valgt bort salg av personopplysninger ved å klikke på «Ikke selg personopplysningene mine»-linken), begrenser Google bruken av visse unike identifikatorer og andre data som behandles i forbindelse med levering av tjenester til deg, slik at de bare brukes til bestemte forretningsformål, slik det er beskrevet her.

I tillegg til den begrensede databehandlingen tilbyr vi kontroller for sletting og oppbevaring av data, slik at det skal bli enklere for kundene våre å overholde retningslinjene. I henhold til vilkårene i tillegget vårt om personvernlover på delstatsnivå i USA gjelder forpliktelsene vi har i forbindelse med sletting og oppbevaring av data, når vi fungerer som tjenesteleverandøren din med hensyn til data som behandles mens begrenset databehandling er slått på. Valg som gjøres i denne sammenhengen, har tilbakevirkende kraft.

Merk: Som følge av praksisene vi har for dataminimering og innebygd personvern, får vi i visse tilfeller kanskje ikke identifisert bestemte brukerdata som svar på forespørsler om sletting av data. For eksempel kan vi som regel ikke knytte e-postadresser til pseudonymiserte annonseringsidentifikatorer. Merk deg også at vi i visse tilfeller kan oppbevare begrensede data etter en forespørsel om sletting, i tråd med Googles oppbevaringsregler, for eksempel for å beskytte brukere mot misbruk og uautorisert aktivitet, og for å tilrettelegge for fakturering og betalinger knyttet til annonser. Vær til slutt oppmerksom på at vi i visse tilfeller kan slå sammen data og bruke disse kun til interne formål, for eksempel for å generere samlede rapporter om kampanjeresultater.

Vi anbefaler at du innhenter juridisk bistand for å vurdere hvordan du best mulig kan overholde forpliktelsene du er pålagt i henhold til retningslinjene.

Produkter der begrenset databehandling allerede brukes

Produkt Tiltak du kan iverksette som svar på forespørsler om sletting av data
Kundematch* Vi beholder ikke datafiler som annonsører laster opp, lenger enn det som er nødvendig for å opprette Kundematch-målgrupper og sikre at retningslinjene våre overholdes. Les artikkelen Slik bruker Google Kundematch-data. Når disse prosessene er fullført, sletter vi umiddelbart datafilene som er lastet opp via Google Ads eller API-et. Se hvordan du kan oppdatere eller erstatte eksisterende Kundematch-målgrupper, i artikkelen Oppdater kundelisten din.
Remarketing med Floodlight-tagger (i Campaign Manager, Display & Video 360 og Search Ads 360)

Annonsørene styrer hvilke brukere som legges til eller ikke legges til i remarketinglister. Kunder kan dessuten selv justere hvor lenge brukere forblir oppført på remarketinglister, blant annet ved å bruke funksjonene som er oppført nedenfor:

Konverteringssporing med Floodlight-tagger Som følge av praksisene vi har for dataminimering og innebygd personvern, kan vi ikke identifisere bestemte Floodlight-brukerdata som svar på forespørsler om sletting av data. Vi kan for eksempel ikke knytte e-postadresser til pseudonymiserte Floodlight-identifikatorer. I visse tilfeller kan vi slå sammen data og bruke disse kun til interne formål, for eksempel for å generere samlede rapporter om kampanjeresultater.
Lister fra Campaign Manager 360 Annonsører styrer selv hvor lenge informasjonskapsler skal være tilknyttet bestemte målgruppelister. Du kan fjerne en bruker fra en liste ved å legge til «1» ved siden av identifikatoren som er tilknyttet informasjonskapselen du vil fjerne fra listen. Finn ut mer om dette ved å følge menybanen «Filformatering» > «Filoverskrifter» > «Slett» i brukerstøtteartikkelen om genererte lister.
Google Ads-butikksalg (opplastinger) Google sletter de ikke-matchede transaksjonsdataene som er lastet opp av annonsøren, etter 30 dager. Matchede data slettes først etter 6 måneder, slik at vi kan utføre kontroller knyttet til rapportering og overholdelse av regler. Hvis du vil slette dataene før perioden på 6 måneder er utløpt, kan du kontakte kontoadministratoren din eller kontakte brukerstøtteteamene via hjelpikonet i Google Ads-kontoen din for å få mer informasjon og se fremgangsmåten.
Google Analytics

Google Analytics har lenge levert funksjoner og regler for å hjelpe deg med å sikre dataene dine. Funksjonene nedenfor kan være spesielt nyttige når du evaluerer hvilken innvirkning personvernlover i amerikanske delstater har på den unike situasjonen for og implementeringen av Analytics i bedriften din.

Remarketing: Annonsørene styrer hvilke brukere som legges til eller ikke legges til i remarketinglister. Hvis du bruker Google Analytics, kan du sikre at annonseringsfunksjoner er deaktivert for brukere som har angitt at de ikke vil ha personlig tilpassede annonser. Du kan slå av annonseringsfunksjonene for disse brukerne, deriblant rapporteringsfunksjonene for annonsering og remarketing, ved å lese om hvordan du slår av annonseringsfunksjoner i veiledningen for annonseringsfunksjoner.

* Fra og med 1. juli 2023 er begrenset databehandling ikke lenger tilgjengelig i California i tilfeller der annonsøren bruker annonsering basert på brukeratferd på ulike nettsteder og i ulike apper, deriblant Kundematch. Du finner mer informasjon i denne artikkelen.

Produkter der du må gjøre noe for å slå på begrenset databehandling

Produkt Dette kan du gjøre for å overholde kravene til sletting av data
Remarketing med Google Ads

Hvis du slår på begrenset databehandling, er det ikke lenger mulig å legge til brukere i remarketinglister, og relatert funksjonalitet blir ikke tilgjengelig når det er slått på. Finn ut hvordan du slår av innsamlingen av data for personlig tilpasset annonsering.

Hvis du skal slette data som ble overført til Google før begrenset databehandling ble slått på, har ikke Google rollen som tjenesteleverandør overfor kundene dine og tilbyr derfor ikke brukerspesifikke slettingsverktøy. Kunder kan henvise brukere til Googles kontroller for åpenhet i Google-kontoene deres. Kunder kan angi en varighet av medlemskap for hver liste, og når den aktuelle perioden utløper, fjernes kundene automatisk fra listen. Men vær oppmerksom på at hvis varigheten av medlemskap på en liste reduseres og så økes igjen umiddelbart (f.eks. fra 30 dager til 15 dager og så tilbake til 30 dager igjen), fører ikke dette til at brukere slettes. Hvis du vil gjenskape en liste med en annen medlemskapsvarighet, bør du slette den opprinnelige listen og lage en ny liste. Se mer om listeadministrering her. Hvis du bruker Google Analytics-taggen i forbindelse med Google Ads-remarketing, kan du lese gjennom Google Analytics-delen ovenfor.
Konverteringssporing med Google Ads Som følge av praksisene vi har for dataminimering og innebygd personvern, kan vi ikke identifisere bestemte data om brukeres konverteringer som svar på forespørsler om sletting av data. Vi kan for eksempel ikke knytte e-postadresser til pseudonymiserte konverteringsidentifikatorer. I visse tilfeller kan vi slå sammen data og bruke disse kun til interne formål, for eksempel for å generere samlede rapporter om kampanjeresultater.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny