Mga kontrol sa pag-delete at pagpapanatili ng data ayon sa CCPA

Kung ie-enable mo ang limitadong pagpoproseso ng data sa Google (kasama ang pagkatapos mag-opt out ng user sa pamamagitan ng pag-click sa link na “Huwag Ibenta ang Aking Personal na Impormasyon”), lilimitahan ng Google kung paano nito ginagamit ang ilang partikular na natatanging pagkakakilanlan, at ang iba pang data na pinoproseso sa pagbibigay ng mga serbisyo sa iyo, para ilang partikular na layunin ng negosyo lang ang maisagawa, sa pahinaharap na batayan, gaya ng itinakda rito.

Bukod sa limitadong pagpoproseso ng data, nag-aalok kami ng mga kontrol sa pag-delete at pagpapanatili ng data para tulungan ang aming mga customer sa kanilang pagsunod sa CCPA. Alinsunod sa mga tuntunin ng aming addendum sa CCPA tungkol sa service provider, nalalapat ang aming mga pangako sa pag-delete at pagpapanatili ng data kapag nagsisilbi kaming service provider mo kaugnay ng data na pinoproseso habang naka-enable ang limitadong pagpoproseso ng data, sa pabalik na batayan. 

Tandaan: Sa ilang partikular na sitwasyon, dahil sa aming mga kagawian sa privacy-by-design at pag-minimize ng data, posibleng hindi kami makapagtukoy ng partikular na data ng user bilang tugon sa kahilingan sa pag-delete. Halimbawa, sa pangkalahatan, wala kaming kakayahang iugnay ang isang email address sa mga pseudonymous na pagkakakilanlan sa pag-advertise. Tandaan din na, nang naaayon sa patakaran sa pagpapanatili ng Google at alinsunod sa pinapahintulutan ng CCPA, sa ilang partikular na sitwasyon, magpapanatili kami ng limitadong data kasunod ng kahilingan sa pag-delete, halimbawa, para sa proteksyon laban sa panloloko at pang-aabuso at para magbigay-daan sa pagsingil at mga pagbabayad na may kaugnayan sa mga ad. Panghuli, tandaan na, alinsunod sa pinapahintulutan ng CCPA, sa ilang partikular na sitwasyon, pinagsasama-sama namin ang data para mangasiwa ng mga internal lang na layunin, gaya ng pagbuo ng mga pinagsama-samang ulat sa performance ng campaign.

Basahin ang nasa ibaba para sa higit pang impormasyon tungkol sa ilang feature ng produktong makakatulong sa pagsunod mo sa CCPA. Kung naniniwala kang baka nasasaklawan ka ng CCPA, inirerekomenda naming makipagtulungan ka sa iyong mga legal na tagapayo para suriin kung paano pinakamahusay na matutugunan ang mga obligasyon mo sa pagsunod sa CCPA.

Mga produktong gumagana na gamit ang limitadong pagpoproseso ng data

Produkto Pagkilos na maisasagawa mo bilang tugon sa kahilingan sa pag-delete ng data ayon sa CCPA
Customer Match Hindi namin pinapanatili ang mga file ng data na na-upload ng mga advertiser nang mas matagal sa kinakailangan para makagawa ng mga audience ng Customer Match at matiyak ang pagsunod sa aming mga patakaran. Basahin ang Paano ginagamit ng Google ang data ng Customer Match. Kapag kumpleto na ang mga prosesong iyon, agad naming ide-delete ang mga file ng data na na-upload sa Google Ads o API. Para sa impormasyon tungkol sa kung paano mag-update o magpalit ng dati nang audience ng Customer Match, tingnan ang I-update ang iyong listahan ng customer.
Remarketing gamit ang mga tag ng Floodlight (sa Campaign Manager, Display & Video 360, at Search Ads 360)

Kinokontrol ng mga advertiser kung sino-sinong user ang idaragdag sa mga listahan ng remarketing at kung sino-sino ang hindi. Bukod dito, maisasaayos ng mga customer ang tagal ng pananatili ng mga user sa isang listahan ng remarketing, halimbawa, sa pamamagitan ng paggamit sa mga feature na nakalista sa ibaba:

Pagsubaybay sa conversion gamit ang mga tag ng Floodlight Dahil sa aming mga kagawian sa privacy-by-design at pag-minimize ng data, hindi kami makakapagtukoy ng partikular na data ng user ng Floodlight bilang tugon sa kahilingan sa pag-delete. Halimbawa, wala kaming kakayahang iugnay ang isang email address sa mga pseudonymous na pagkakakilanlan sa Floodlight. Alinsunod sa pinapahintulutan ng CCPA, sa ilang partikular na sitwasyon, pinagsasama-sama namin ang data para mangasiwa ng mga internal lang na layunin, gaya ng pagbuo ng mga pinagsama-samang ulat sa performance ng campaign.
Mga listahang ibinigay ng Campaign Manager 360 Kinokontrol ng mga advertiser kung gaano katagal mananatili ang cookies sa isang partikular na listahan ng audience. Para mag-alis ng user sa isang listahan, puwede kang magdagdag ng "1" sa tabi ng identifier na nauugnay sa cookie na gusto mong alisin sa listahan. Para matuto pa, tingnan ang “Pag-format ng file > Mga header ng file > I-delete” sa artikulo ng Help Center tungkol sa Mga ibinigay na listahan.
Mga benta ng tindahan (direktang pag-upload) sa Google Ads Dine-delete ng Google ang walang katugmang data ng transaksyon na na-upload ng advertiser pagkalipas ng 30 araw at dine-delete nito ang may katugmang data pagkalipas ng 6 na buwan para magbigay-daan sa pag-uulat at mga pagsusuri sa pagsunod. Kung gusto mong i-delete ang data bago ang 6 na buwang palugit, makipag-ugnayan sa iyong account manager, o sa mga team ng suporta sa pamamagitan ng icon ng tulong  sa iyong Google Ads account, para sa karagdagang impormasyon at mga hakbang.
Google Analytics

Matagal nang nagbibigay ang Google Analytics ng mga feature at patakaran para matulungan kang pag-ingatan ang iyong data. Partikular dito, posibleng maging kapaki-pakinabang ang mga sumusunod na feature habang sinusuri mo ang epekto ng CCPA para sa natatanging sitwasyon ng iyong kumpanya at pagpapatupad nito ng Analytics.

Remarketing: Kinokontrol ng mga advertiser kung sino-sinong user ang idaragdag sa mga listahan ng remarketing at kung sino-sino ang hindi. Kung gumagamit ka ng Google Analytics, matitiyak mong naka-disable ang mga feature ng pag-advertise para sa mga user na nagsaad na ayaw nilang makatanggap ng mga naka-personalize na ad. Para i-disable ang mga feature ng pag-advertise para sa mga user na iyon, kasama ang mga feature ng remarketing at pag-uulat sa pag-advertise, tingnan ang "I-disable ang mga feature ng pag-advertise" sa gabay sa Mga Feature sa Display.

Mga produktong nangangailangan ng pagkilos para ma-enable ang limitadong pagpoproseso ng data

Produkto Magagawa mong pagkilos para makasunod sa mga kinakailangan ng CCPA sa pag-delete ng data
Remarketing gamit ang Google Ads

Kapag na-enable mo ang limitadong pagpoproseso ng data, hindi magiging available ang pagdaragdag ng mga user sa mga listahan ng remarketing at may kaugnayang functionality sa pahinaharap na batayan. Tumingin pa ng detalye rito.

Para sa pag-delete ng data na nailipat dati sa Google, bago i-enable ang limitadong pagpoproseso ng data, hindi service provider ang Google sa aming mga customer at hindi ito nag-aalok ng mga tool sa pag-delete na partikular sa user; puwedeng payuhan ng mga customer ang mga user tungkol sa transparency at mga kontrol ng Google sa kanilang Google Account. Puwedeng magtakda ang mga customer ng tagal ng listahan para sa bawat listahan, na kapag lumipas na, awtomatikong maaalis ang mga user sa listahang iyon. Gayunpaman, tandaang hindi magreresulta sa pagka-delete ng user ang pagpapaikli sa tagal ng listahan at pagkatapos ay pagpapatagal ulit dito (hal., mula 30 araw, ibinaba sa 15 araw, pagkatapos ay ibinalik sa 30 araw). Para gawin ulit ang isang listahan na may ibang tagal ng listahan, dapat i-delete ang orihinal na listahan at pagkatapos ay gumawa ng bagong listahan. Makakita ng higit pang impormasyon tungkol sa pamamahala ng listahan dito. Kung ginagamit mo ang tag ng Google Analytics para sa remarketing sa Google Ads, pakitingnan ang seksyong "Google Analytics" sa itaas.
Pagsubaybay sa Conversion gamit ang Google Ads Dahil sa aming mga kagawian sa privacy-by-design at pag-minimize ng data, hindi kami makakapagtukoy ng partikular na data ng conversion ng user bilang tugon sa kahilingan sa pag-delete. Halimbawa, wala kaming kakayahang iugnay ang isang email address sa mga pseudonymous na pagkakakilanlan ng conversion. Alinsunod sa pinapahintulutan ng CCPA, sa ilang partikular na sitwasyon, pinagsasama-sama namin ang data para mangasiwa ng mga internal lang na layunin, gaya ng pagbuo ng mga pinagsama-samang ulat sa performance ng campaign.

 

 

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu

Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
73067
false