Ovládací prvky mazání a uchovávání dat v souvislosti se zákonem CCPA

Pokud povolíte společnosti Google omezené zpracování dat (které zahrnuje možnost se odhlásit kliknutím na odkaz „Neprodávejte mé osobní údaje“), bude Google do budoucna používat některé jedinečné identifikátory a další data zpracovávaná v rámci vám poskytovaných služeb omezeným způsobem za určitými obchodními účely, jak je uvedeno zde.

Kromě omezeného zpracování dat nabízíme ovládací prvky k mazání a uchovávání dat, které zákazníkům pomáhají s dodržováním požadavků zákona CCPA. V souladu s ujednáními dodatku pro poskytovatele služeb souvisejícího se zákonem CCPA budou naše závazky související s mazáním a ochranou dat platit, když budeme při aktivním omezeném zpracování dat ve vztahu ke zpracovávaným datům zastávat roli poskytovatele služeb. 

Poznámka: Kvůli našemu přístupu v oblasti ochrany soukromí a minimalizace údajů může nastat situace, kdy při žádosti o smazání dat nebudeme schopni identifikovat určité údaje o uživateli. Obecně například nedokážeme přiřadit e-mailovou adresu pseudonymním reklamním identifikátorům. Dále, v souladu se zásadami společnosti Google pro uchování a v rozsahu povoleném zákonem CCPA, v některých případech uchováme omezená data i po žádosti o smazání, například kvůli ochraně před podvody a zneužitím a kvůli fakturaci a platbám souvisejícím s reklamami. Upozorňujeme také na to, že v některých případech, jak to umožňuje zákon CCPA, shromažďujeme data výhradně za interními účely, například abychom mohli vytvářet agregované přehledy výkonu kampaní.

V dalším textu se dočtete o několika produktových funkcích, které vám mohou pomoci při dodržování požadavků zákona CCPA. Pokud se domníváte, že můžete spadat do sféry působnosti zákona CCPA, doporučujeme poradit se s právníky, jak nejlépe dodržovat závazky vyplývající z požadavků zákona CCPA.

Služby, v jejichž rámci omezené zpracování dat už probíhá

Služba Jak lze zareagovat na žádost o smazání dat v souvislosti se zákonem CCPA
Vlastní seznamy zákazníků Soubory s údaji, které inzerenti nahrají, nebudeme uchovávat déle, než je nutné k vytvoření vlastních seznamů zákazníků a zaručení souladu s našimi zásadami. Přečtěte si, jak Google využívá údaje z vlastních seznamů zákazníků. Jakmile tyto procesy dokončíme, soubory dat, které jste nahráli přes rozhraní Google Ads nebo API, bez zbytečného odkladu smažeme. Informace o tom, jak aktualizovat nebo nahradit existující vlastní seznam zákazníků, naleznete v článku Aktualizace seznamu zákazníků.
Remarketing se značkami Floodlight (ve službách Campaign Manager, Display & Video 360 a Search Ads 360)

O tom, kteří uživatelé jsou nebo nejsou přidáváni na remarketingové seznamy, rozhodují inzerenti. Kromě toho mohou zákazníci upravovat dobu, po kterou uživatelé zůstanou na remarketingovém seznamu, například pomocí níže uvedených funkcí:

Měření konverzí pomocí značek Floodlight Kvůli našemu přístupu v oblasti ochrany soukromí a minimalizace údajů může nastat situace, kdy při žádosti o smazání dat nebudeme schopni identifikovat určité údaje o uživateli Floodlight. Obecně například nedokážeme přiřadit e-mailovou adresu pseudonymním identifikátorům Floodlight. V některých případech, jak to umožňuje zákon CCPA, shromažďujeme data výhradně za interními účely, například abychom mohli vytvářet agregované přehledy výkonu kampaní.
Seznamy poskytované službou Campaign Manager 360 Inzerenti mají kontrolu nad tím, jak dlouho cookies zůstanou na konkrétním seznamu publika. Pokud chcete některého uživatele ze seznamu odstranit, můžete vedle identifikátoru souvisejícího se souborem cookie, který chcete ze seznamu odstranit, přidat číslici „1“. Další informace naleznete v sekci Formátování souborů > Záhlaví souborů > Smazat v článku centra nápovědy Poskytnuté seznamy.
Prodeje v obchodě Google Ads (přímé nahrání) Google smaže nepřiřazená data o transakcích nahraná inzerentem po 30 dnech a přiřazená data po 6 měsících. Data jsou po určitou dobu uchovávána kvůli přehledům a kontrolám dodržování zásad. Pokud budete chtít data smazat dříve, než uplyne 6 měsíců, obraťte se na správce účtu nebo na tým podpory prostřednictvím ikony podpory v účtu Google Ads. Dozvíte se další informace a kroky.
Google Analytics

Google Analytics dlouhodobě poskytuje funkce a zásady, které vám pomáhají chránit vaše údaje. Při vyhodnocování dopadu zákona CCPA na jedinečnou situaci vaší společnosti a implementaci Analytics mohou být pro vás užitečné zejména následující funkce.

Remarketing: O tom, kteří uživatelé jsou nebo nejsou přidáváni na remarketingové seznamy, rozhodují inzerenti. Pokud používáte službu Google Analytics, můžete zaručit, že pro uživatele, kteří nastavili, že nechtějí přijímat personalizované reklamy, budou inzertní funkce vypnuty. Chcete-li pro tyto uživatele inzertní funkce včetně funkcí remarketingu a přehledů inzerce vypnout, přečtěte si článek Vypnutí inzertních funkcí v průvodci funkcemi Obsahové sítě.

Služby, kde je třeba ke spuštění omezeného zpracování údajů provést nějakou akci

Služba Kroky, které můžete podniknout, abyste splnili požadavky zákona CCPA na smazání dat
Remarketing v Google Ads

Pokud aktivujete omezené zpracování dat, nebude nadále možné přidávání uživatelů do remarketingových seznamů a související funkce nebudou k dispozici. Další informace najdete zde.

Pokud se jedná o smazání dat, která byla společnosti Google předána dříve, než bylo aktivováno omezené zpracování dat, není společnost Google ve vztahu k zákazníkům poskytovatelem služeb a nenabízí uživatelům nástroje k jejich smazání. Zákazníci mohou uživatele informovat o transparentnosti a ovládacích prvcích společnosti Google ve svém účtu Google. Zákazníci mohou u jednotlivých seznamů nastavit dobu trvání členství, po které budou uživatelé automaticky odstraněni. Upozorňujeme na to, že zkrácení a okamžité opětovné prodloužení doby trvání členství (například ze 30 dnů na 15 a pak zpět na 30) nepovede k odstranění uživatele. Pokud chcete vytvořit seznam s odlišnou dobou trvání členství, měli byste původní seznam smazat a vytvořit nový. Další informace o správě seznamů najdete zde. Jestliže používáte značku Google Analytics pro remarketing Google Ads, přečtěte si sekci Google Analytics výše.
Měření konverzí pomocí Google Ads Kvůli našemu přístupu v oblasti ochrany soukromí a minimalizace údajů může nastat situace, kdy při žádosti o smazání dat nebudeme schopni identifikovat určité údaje o konverzích. Obecně například nedokážeme přiřadit e-mailovou adresu pseudonymním identifikátorům konverzí. V některých případech, jak to umožňuje zákon CCPA, shromažďujeme data výhradně za interními účely, například abychom mohli vytvářet agregované přehledy výkonu kampaní.

 

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false