Automatické platby

Automatické platby predstavujú nastavenie platieb v službe Google Ads. Pri tomto nastavení sa vám najprv hromadia reklamné náklady a potom sa vám automaticky účtujú prostredníctvom hlavného spôsobu platby.

Ak používate automatické platby, reklamné náklady sa vám budú účtovať každý mesiac v ten istý deň alebo vždy, keď váš účet dosiahne vopred určenú sumu označovanú ako minimálna výška platby (podľa toho, čo nastane skôr). Ak prvá platba pripadla napríklad na 15. december, k vyúčtovaniu dôjde vždy v 15. deň v mesiaci alebo vtedy, keď váš účet dosiahne minimálnu výšku platby.

Minimálna výška platby

Po dosiahnutí tejto sumy nákladov dôjde k ich vyúčtovaniu. Začína sa na pevne stanovenej sume, ktorá je uvedená na stránke Súhrn v sekcii Fakturácia. Ak náklady dosiahnu túto sumu pred skončením mesačného fakturačného cyklu, automaticky ju zvýšime.

  • Keď náklady v účte dosiahnu tento limit ešte pred skončením mesačného fakturačného cyklu, dôjde k zvýšeniu limitu. Tento proces sa môže niekoľkokrát zopakovať, kým účet nedosiahne konečný limit. Výška limitu závisí od vášho účtu, ako aj od vašej krajiny a meny.
  • V prípade, že náklady vo vašom účte rastú veľmi rýchlo, účtovaná suma môže mierne prevyšovať limit. Ak náklady vo vašom účte v priebehu mesiaca opakovane dosiahnu fakturačný limit, poplatky vám môžeme účtovať viackrát za mesiac.
  • Pri zvýšení minimálnej výšky platby vám nepošleme e‑mail ani vás inak neupozorníme. Aktuálny limit si však môžete kedykoľvek pozrieť na stránke Súhrn v sekcii Fakturácia. Ak si chcete pozrieť svoj aktuálny limit, kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Fakturácia vyberte Nastavenia. Dostanete sa na stránku Súhrn, kde nájdete sumu nákladov nahromadených od poslednej platby. Sumu limitu nájdete pod ukazovateľom priebehu.

Viac o automatických platbách
Porovnanie s manuálnymi platbami
Ďalšie články

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false