Office 365-cloud-app

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Microsoft Office 365

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Microsoft Office 365-app.

Stap 1: Google-identiteitsprovidergegevens (IDP) ophalen
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Beveiligingand thenSingle sign-on (SSO) instellen voor SAML-apps.

  U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

 3. Voer een van deze handelingen uit in het gedeelte Single sign-on (SSO) instellen, afhankelijk van hoe u SSO wilt configureren in Microsoft Office 365:
  • Kopieer en sla de SSO-URL en de Entiteits-ID op en download het certificaat.
  • Download het IDP-metadatabestand.

Ga vervolgens naar Office 365 om de installatiestappen in stap 2 uit te voeren. In stap 3 hieronder gaat u terug naar de beheerdersconsole om de SSO-configuratie te voltooien.

Stap 2: Office 365 instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Open een nieuw browsertabblad en log als beheerder in bij uw Office 365-app.
 2. Stel een federatie in van uw lokale Active Directory en Azure Active Directory.

  U moet de federatie instellen om de Active Directory PowerShell-opdrachten te kunnen uitvoeren. Bekijk de online Microsoft Active Directory-documentatie voor meer informatie.

 3. Gebruik de PowerShell-console om onveranderlijke ID's voor uw gebruikers in te stellen. Bekijk de Documentatie over Microsoft PowerShell voor specifieke instructies.
 4. Gebruik de PowerShell-console om uw gefedereerde Active Directory-domein te configureren met de gegevens die u in stap 1 bij Google heeft gedownload (het IDP-metadatabestand of het certificaatbestand, de SSO-URL en de Entiteits-ID). Bekijk de Documentatie over Microsoft PowerShell voor specifieke instructies.
 5. Ga naar het volgende gedeelte om Google in te stellen als SAML-identiteitsprovider (IDP).
Stap 3: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IDP)
 1. Klik in de beheerdersconsole op Apps > SAML-apps.
 2. Klik rechtsonder op Toevoegen "".
 3. Zoek Microsoft Office 365 in de lijst met apps en klik erop. De waarden op de pagina Google IDP-gegevens worden automatisch ingevuld.
 4. Klik op Volgende.

  In het venster Algemene informatie staan de App-naam en Beschrijving die gebruikers zien.

 5. Klik op Volgende.
 6. Doe het volgende op de pagina Serviceprovidergegevens:
  1. Vink het vakje aan voor Ondertekende reactie.
  2. Stel de standaard Naam-ID zodat deze overeenkomt met de onveranderlijke ID die u in Active Directory heeft geconfigureerd. Het invoeren van meerdere waarden wordt niet ondersteund.
   Opmerking: Als de toewijzing voor de Naam-ID voor de SSO-configuratie niet hetzelfde is als de onveranderlijke ID, ziet u een foutmelding.
   Als u op Doorgaan klikt, kunnen uw gebruikers wellicht niet inloggen.
   U kunt op Annuleren klikken om de toewijzing te wijzigen.
  3. Stel de indeling Naam-ID in op 'persistent'.
 7. Klik op Volgende.
 8. Stel op de pagina Kenmerktoewijzing de velden Selecteer categorie en Selecteer gebruikersveld als volgt in voor de weergegeven kenmerken:
   
  App-kenmerk Selecteer categorie Selecteer gebruiker
  IDPEmail Algemene informatie Primair e-mailadres
 9. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Office 365-app inschakelen
 1. Log in bij de beheerdersconsole.
 2. Ga naar Apps SAML-apps.
 3. Selecteer Office 365.
 4. Klik op Gebruikerstoegang.
 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. (Optioneel) Schakel de service in voor een groep gebruikers.
  Gebruik toegangsgroepen om een service in te schakelen voor specifieke gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden. Meer informatie

 8. Controleer of de e-mail-ID's van uw Office 365-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt tussen Google en Office 365
 1. Open https://login.microsoftonline.com/.
  Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 2. Voer uw inloggegevens in.
 3. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Office 365.
Stap 6: Gebruikersregistratie instellen
Google, G Suite en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?