Tableau-cloud-app

U moet zijn ingelogd als hoofdgebruiker om deze taak te kunnen uitvoeren.

Met Security Assertion Markup Language (SAML) kunnen uw gebruikers hun inloggegevens voor Google Cloud gebruiken om in te loggen bij zakelijke cloud-apps.

SSO via SAML instellen voor Tableau

Hier leest u hoe u Single sign-on (SSO) via SAML instelt voor de Tableau®-app.

Stap 1: Tableau instellen als SAML 2.0-serviceprovider (SP)
 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Beveiliging en dan Single sign-on (SSO) instellen.

  U moet wellicht onderaan klikken op Meer functies om Beveiliging te zien. 

 3. Klik op de knop Downloaden om de Google IDP-metadata en het X.509-certificaat te downloaden.
 4. Log in een nieuw browsertabblad als beheerder in bij de Tableau-app.
 5. Ga naar Settings (Instellingen) > Authentication (Verificatie).
 6. Vink het vakje aan voor Single sign-on with SAML (Single sign-on met SAML).
 7. Kopieer de Entity ID (Entiteits-ID) en ACS URL (ACS-URL) uit Export metadata file from Tableau Online (Metadata-bestand van Tableau Online exporteren).
  U heeft deze gegevens nodig om de Tableau-app te configureren in de beheerdersconsole.
 8. Ga naar Import metadata file into Tableau Online (Metadata-bestand importeren naar Tableau Online) en klik op de knop Browse (Bladeren) naast het veld 'Import Metadata' (Metadata importeren) om de Google IdP-metadata te vinden die u heeft gedownload in stap 3.
 9. Klik op Apply (Toepassen) om de Google IdP-metadata te uploaden.
 10. Voer onder Match assertions (Overeenkomende asserties) respectievelijk email, first_name en last_name in bij de kenmerken Email (E-mail), First name (Voornaam) en Last name (Achternaam).
 11. Klik op Apply (Toepassen). U gebruikt deze termen wanneer u de app configureert in de beheerdersconsole (IdP) als kenmerktoewijzingen.
 12. Selecteer Allow users to choose their authentication type (Gebruikers toestaan hun verificatietype te kiezen) onder Default authentication type for embedded views (Standaard verificatietype voor ingesloten weergaven). 
 13. Open het tabblad Users (Gebruikers).
 14. Plaats de muisaanwijzer op het overloopmenu (drie puntjes). Selecteer Authentication (Verificatie) in het menu dat nu wordt weergegeven.
 15. Selecteer Single sign on (Single sign-on).
 16. Ga naar het volgende gedeelte om Google in te stellen als SAML-identiteitsprovider (IdP).
Stap 2: Google instellen als SAML-identiteitsprovider (IdP)
 1. Open een nieuw browsertabblad en log in bij de beheerdersconsole als hoofdgebruiker.
 2. Klik op Apps SAML-apps.
 3. Selecteer de link Een service/app toevoegen aan uw domein of klik op het plus-pictogram (+) in de onderhoek.
 4. Selecteer het item Tableau in de lijst. De waarden op de pagina Google-IDP-gegevens worden automatisch ingevuld.
 5. Er zijn twee manieren om de installatiegegevens van de serviceprovider op te halen:

  U kunt de waarden in de velden Entiteits-ID en Single sign-on-URL kopiëren en het X.509-certificaat downloaden, deze in de juiste velden voor de serviceprovider-installatie plakken en vervolgens klikken op Volgende
  of
  U kunt de IDP-metadata downloaden, deze uploaden in de juiste velden voor de serviceprovider-installatie en vervolgens teruggaan naar de beheerdersconsole en klikken op Volgende.
   
 6. In het venster Algemene app-gegevens worden de waarden App-naam en Omschrijving automatisch ingevuld. U kunt deze bewerken.
 7. (Optioneel) Klik op Bestand kiezen naast het veld Logo uploaden om een png- of gif-bestand te uploaden dat als pictogram wordt weergegeven. Het bestand moet 256 vierkante pixels zijn.
 8. Klik op Volgende.
Stap 3: Serviceprovidergegevens invoeren in de Google-beheerdersconsole
 1. Voer in het gedeelte Serviceprovidergegevens de volgende URL's in de velden Entiteits-IDACS-URL en Start-URL in:
          ACS-URL: https://sso.online.tableau.com/public/sp/SSO?alias=uw-alias-ID 
          Entiteits-ID: https://sso.online.tableau.com/public/sp/metadata?alias=uw-alias-ID
          Start-URL: leeg
 2. Laat het vakje voor Ondertekende reactie leeg.
  Wanneer het vakje Ondertekende reactie niet is geselecteerd, wordt alleen de verklaring ondertekend. Wanneer het vakje Ondertekende reactie wel is geselecteerd, wordt de gehele reactie ondertekend.
 3. De standaard Naam-ID is het primaire e-mailadres. Het invoeren van meerdere waarden wordt niet ondersteund. U kunt de toewijzing Naam-ID indien nodig wijzigen. U kunt ook aangepaste kenmerken van het gebruikersschema gebruiken nadat deze zijn gemaakt met Google Admin SDK-API's. De aangepaste kenmerken voor het gebruikersschema moeten worden gemaakt voordat u de Tableau SAML-app instelt. 
 4. Klik op Volgende.
 5. Klik op Nieuwe toewijzing toevoegen en wijs de kenmerkwaarde 'Email' toe aan Algemene informatie > Primaire e-mailadres.
 6. (Optioneel) U kunt twee optionele kenmerken toevoegen. Wijs de kenmerkwaarde 'first_name' toe aan Algemene informatie > Voornaam.  Wijs de kenmerkwaarde 'last_name' toe aan Algemene informatie > Achternaam.
 7. Selecteer in het dropdownmenu eerst de Categorie. Kies vervolgens een Gebruikerskenmerk om het kenmerk toe te wijzen uit het Google-profiel.
 8. Klik op Voltooien.
Stap 4: De Tableau-app inschakelen
 1. Log in bij de beheerdersconsole.
 2. Ga naar Apps SAML-apps.
 3. Selecteer Tableau.
 4. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 5. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 6. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 7. Controleer of de e-mail-ID's van uw Tableau-gebruikersaccounts overeenkomen met die in uw Google-domein.
Stap 5: Controleren of SSO werkt
 1. Sluit alle browservensters.
 2. Open https://sso.online.tableau.com/public/login en probeer in te loggen. Als het goed is, wordt u automatisch doorgestuurd naar de inlogpagina van Google.
 3. Voer uw inloggegevens in.
 4. Nadat uw inloggegevens zijn geverifieerd, wordt u automatisch teruggestuurd naar Tableau.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?